Om attribusjon via flere enheter

I rapportene om attribusjon via flere enheter kan du ikke bare se når kunder har samhandlet med flere annonser før de fullførte en konvertering, men også hvorvidt de gjorde dette via flere enheter. Dette gir deg verdifull innsikt i hvordan kundene dine bruker ulike enheter på veien mot konvertering.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan få en bedre forståelse av annonseresultatene dine ved hjelp av attribusjon via flere enheter. Vi skal også se på hvilke spesifikke kunnskaper du kan lese ut av hver rapport.

Slik fungerer det

I attribusjonsrapportene ser du banene kundene følger for å fullføre konverteringer, og hvordan konverteringene blir tilskrevet ulike annonseklikk og annonsevisninger underveis. Konverteringer via flere enheter viser deg når en kunde samhandlet med en annonse på én enhet, og deretter fullførte en konvertering på en annen enhet.

I rapportene om attribusjon via flere enheter kombineres disse to verktøyene, slik at du får enda mer innsikt i hvordan folk samhandler med annonsene dine: I disse rapportene kan du se når konverteringsbanen til en kunde innbefatter klikk på eller visninger av annonser via flere enheter.

I rapportene om attribusjon via flere enheter får du mer detaljert informasjon om hvordan annonseringen din påvirker målene dine, slik at du kan ta veloverveide beslutninger om hvordan du kan justere kampanjene for å optimalisere i henhold til disse målene. Hvis du for eksempel finner ut at du mottar mange assistanseklikk fra mobil for en kampanje, kan du vurdere å øke justeringen av bud for mobil for denne kampanjen, slik at du potensielt kan få enda flere klikk som assisterer ved konverteringer.

Dataene i disse rapportene er fra og med 1. oktober 2015.

Eksempel

Ellen eier en elektronikkbutikk og bruker konverteringssporing for å spore bestillinger på nettet. Når hun segmenterer konverteringsdataene etter enhet, ser det i utgangspunktet ut til at mesteparten av salget kommer fra klikk på stasjonære datamaskiner.

Når Ellen gjennomgår rapportene for attribusjon via flere enheter, ser hun imidlertid at selv om det siste klikket før en konvertering ofte finner sted på en stasjonær datamaskin, er det også mange som klikker på annonsene hennes på en mobiltelefon eller et nettbrett før det siste klikket. Disse mobilklikkene er ofte på annonser med søkeord i øvre del av trakten, noe som tyder på at folk klikker på disse annonsene tidlig i kjøpsbanen. Dette høres logisk ut for Ellen. Hun vet av egen erfaring at hun ofte undersøker et produkt på telefonen, for deretter å kjøpe på en stasjonær datamaskin.

På grunnlag av denne informasjonen øker Ellen justeringene av bud for mobil for å legge inn høyere bud for annonsene som genererer disse assistanseklikkene på mobil.

Merknad om Google Analytics-konverteringshandlinger

For Google Analytics-konverteringshandlinger vises det bare data for konverteringer der annonseklikket inntreffer på samme enhet som konverteringen, i «Aktivitet via flere enheter»-rapportene. Rapportene viser ikke aktivitet via flere enheter for konverteringer der annonseklikket ikke inntreffer på enheten der konverteringen skjedde.

Oversikt over rapportene

Enheter-rapporten

I Enheter-rapporten kan du se antallet konverteringer som fant sted på hver enhet, inndelt etter enheten der annonseinteraksjonen fant sted. Ved hjelp av denne rapporten kan du raskt danne deg et bilde av hvor viktig aktivitet via flere enheter er for kontoen din.

Øverst i tabellen ser du antallet konverteringer med aktivitet via flere enheter, totalt antall konverteringer og prosentandelen av konverteringer som inkluderte aktivitet via flere enheter. Rett nedenfor ser du en tabell som viser konverteringsenheten for hver enhetstype der annonseinteraksjonen fant sted.

Vær oppmerksom på at denne tabellen bare inneholder konverteringer der flere enheter var involvert. Hvis en konvertering ble assistert av mer enn én enhet, blir også bare én konvertering talt i antallet «konverteringer med aktivitet via flere enheter». Dermed kan antallet «konverteringer med aktivitet via flere enheter» være lavere enn summen av alle verdiene i hovedtabellen.

Assistanseenheter-rapporten

I Assistanseenheter-rapporten kan du se antallet siste klikk-konverteringer og klikkassisterte konverteringer for hver enhetstype. Du kan også se forholdet mellom klikkassisterte konverteringer og siste klikk-konverteringer for hver enhet.

Denne rapporten er tilgjengelig på alle detaljnivåer: konto, kampanje, annonsegruppe og søkeord.

For å gi en fullstendig oversikt over enhetsresultatene langs konverteringstrakten, vises alle assistanseenhetene i denne tabellen (selv om konverteringen skjedde på den samme enheten).

Tips: Mobilassistanseandel

«Mobilassistanseandel» er sannsynligvis en viktig beregning for bedriften din. Den viser deg hvor ofte mobilannonsene dine assisterte ved konverteringer som ble fullført på andre enheter. En mobilassistanseandel på 3,72 innebærer for eksempel at det for hver konvertering på en mobilenhet, fant sted 3,72 konverteringer på andre enheter som ble assistert av en mobilenhet.

Du kan bruke mobilassistanseandelen for å tilpasse justeringene av bud for mobil og ta hensyn til effekten av konverteringer via flere enheter for mobilannonsene dine.

Baner til enheter-rapporten 

I denne rapporten finner du en oversikt over antallet konverteringer etter banen mellom enheter, for eksempel fra en mobilenhet til en stasjonær datamaskin eller fra en stasjonær datamaskin til et nettbrett. Dermed kan du undersøke rekkefølgen som folk vanligvis bruker ulike enheter i før de fullfører konverteringer.

Vær oppmerksom på at bare overganger mellom enheter vises i denne tabellen.

Merk: Konverteringsomfang

I hver rapport om attribusjon via flere enheter kan du se data for «Konverteringer» eller «Alle konverteringer». «Alle konverteringer» er standardalternativet. Hvis du vil se data for «Konverteringer», klikker du på rullegardinmenyen under «Konverteringsomfang».

Vær oppmerksom på følgende

Konverteringer via flere enheter, som inngår i «Konverteringer», spores for trafikk på Google Søk-sider, på YouTube, i Google Displaynettverk, på partnernettsteder med video og i AdMob. Konverteringer via flere enheter spores ikke for konverteringer fra appinstallasjoner eller importerte mål fra Google Analytics eller Google Ads Konverteringsimport. 

Slik finner du rapportene dine om attribusjon via flere enheter

  1. Logg på Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på Verktøy-fanen.
  3. Velg Attribusjon.
  4. Klikk på Aktivitet via flere enheter i menyen til venstre, og klikk deretter på rapporten du vil se.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt