Over attributie via verschillende apparaten

In rapporten over attributie via verschillende apparaten wordt niet alleen weergegeven wanneer klanten interactie met meerdere advertenties hebben voordat ze een conversie voltooien, maar ook wanneer ze dat doen op verschillende apparaten. Hiermee krijgt u waardevolle insights in hoe uw klanten verschillende apparaten gebruiken op hun pad naar conversie.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u aan de hand van attributie via verschillende apparaten de prestaties van uw advertentie beter kunt interpreteren. We behandelen ook de specifieke insights die u kunt verkrijgen uit elk rapport.

Hoe het werkt

In toeschrijvingsrapporten ziet u de paden die klanten volgen om een conversie te voltooien. Tegelijkertijd wordt de conversie toegeschreven aan verschillende advertentieklikken en vertoningen van advertenties. Conversies via verschillende apparaten laten zien wanneer een klant interactie met een advertentie heeft gehad op het ene apparaat en vervolgens een conversie heeft voltooid op een ander apparaat.

In rapporten over attributie via verschillende apparaten worden deze twee tools gecombineerd om u meer inzicht te geven in hoe mensen omgaan met uw advertenties. U kunt in deze rapporten zien wanneer het pad van een klant naar conversie klikken of vertoningen op advertenties op meerdere apparaten bevat.

Rapporten over attributie via verschillende apparaten bevatten gedetailleerdere informatie over hoe uw advertenties uw doelen beïnvloeden. Op basis van deze rapporten kunt u weloverwogen beslissingen nemen over het aanpassen van uw campagnes om ze te optimaliseren voor die doelen. Als u bijvoorbeeld ontdekt dat een campagne veel ondersteunende klikken via mobiele apparaten ontvangt, is het wellicht een goed idee om voor die campagne uw bodaanpassing voor mobiel te verhogen. Zo genereert u mogelijk nog meer klikken die conversies ondersteunen.

De gegevens in deze rapporten gaan terug tot 1 oktober 2015.

Voorbeeld

Ellen heeft een elektronicawinkel en gebruikt Conversies bijhouden om online bestellingen bij te houden. Wanneer ze haar conversiegegevens segmenteert op apparaat, lijkt het in eerste instantie alsof de meeste verkopen het resultaat zijn van klikken op desktopcomputers.

Wanneer Ellen echter de rapporten over attributie via verschillende apparaten bekijkt, stelt ze vast dat hoewel de laatste klik voorafgaand aan een conversie vaak op een desktop plaatsvindt, er ook veel mensen zijn die voorafgaand aan de laatste klik op een mobiele telefoon of tablet op haar advertenties klikken. Deze mobiele klikken zijn vaak op advertenties met zoekwoorden aan het begin van de trechter, dus het lijkt erop dat mensen aan het begin van het aankooptraject op deze advertenties klikken. Ellen vindt dit wel logisch. Zelf doet ze vaak onderzoek naar een product op haar telefoon, maar gebruikt ze voor de uiteindelijke aankoop haar desktopcomputer.

Nu ze deze informatie heeft, verhoogt Ellen haar bodaanpassingen voor mobiel zodat er meer wordt geboden op de advertenties die resulteren in deze ondersteunende klikken via mobiele apparaten.

Opmerking: Google Analytics-conversieacties

Voor Google Analytics-conversieacties bevatten de rapporten over activiteit via verschillende apparaten alleen gegevens over conversies die zijn uitgevoerd op hetzelfde apparaat waarop ook op een advertentie is geklikt. De rapporten tonen geen activiteit via verschillende apparaten voor conversies waarvoor op hetzelfde apparaat geen advertentieklik heeft plaatsgevonden.

Een overzicht van de rapporten

Het rapport Apparaten

In het rapport Apparaten wordt het aantal conversies weergegeven dat heeft plaatsgevonden op elk apparaat, opgesplitst per apparaat waarop de interactie met de advertentie plaatsvond. Aan de hand van dit rapport kunt u snel zien hoe belangrijk activiteit via verschillende apparaten is voor uw account.

Boven aan de tabel ziet u het aantal conversies met activiteit via verschillende apparaten, het totale aantal conversies en het percentage conversies dat activiteit via verschillende apparaten bevatte. Daaronder wordt een tabel weergegeven waarin het conversieapparaat wordt vermeld voor elk soort apparaat waarop de interactie met de advertentie heeft plaatsgevonden.

Houd er rekening mee dat deze tabel alleen conversies bevat waarbij meerdere apparaten betrokken waren. Als een conversie is ondersteund door meer dan één apparaat, wordt er slechts één conversie meegeteld voor het aantal bij 'Conversies met activiteit op verschillende apparaten'. Daarom kan het aantal bij 'Conversies met activiteit op verschillende apparaten' lager zijn dan de som van alle waarden in de hoofdtabel.

Het rapport 'Ondersteunende apparaten'

In het rapport 'Ondersteunende apparaten' wordt het aantal laatste-klik-conversies en door klikken ondersteunde conversies weergegeven voor elk type apparaat. Ook wordt de verhouding tussen door klikken ondersteunde conversies en laatste-klik-conversies voor elk apparaat weergegeven.

Dit rapport is beschikbaar voor alle detailniveaus: account, campagne, advertentiegroep en zoekwoord.

Voor een volledig beeld van de apparaatprestaties tijdens het conversiepad worden alle ondersteunende apparaten meegeteld in deze tabel (ook als de conversie heeft plaatsgevonden op hetzelfde apparaat).

Tip: 'Verhouding voor ondersteunende klik voor mobiel'

De belangrijkste statistiek voor uw bedrijf is waarschijnlijk de 'Verhouding voor ondersteunende klik voor mobiel'. Deze statistiek laat u weten hoe vaak uw mobiele advertenties conversies hebben ondersteund die zijn voltooid op andere apparaten. Als 'Verhouding voor ondersteunende klik voor mobiel' een waarde van 3,72 heeft, betekent dit dat voor elke conversie op een mobiel apparaat 3,72 conversies op andere apparaten zijn ondersteund door een mobiel apparaat.

U kunt 'Verhouding voor ondersteunende klik voor mobiel' gebruiken om bodaanpassingen voor mobiel aan te passen zodat rekening wordt gehouden met de impact van uw mobiele advertenties op verschillende apparaten.

Het rapport Apparaatpaden 

In dit rapport wordt een overzicht weergegeven van het aantal conversies op basis van het pad tussen apparaten, zoals van mobiel naar desktop of van desktop naar tablet. Zo kunt u de volgorde onderzoeken waarin mensen doorgaans verschillende apparaten gebruiken voordat ze een conversie voltooien.

Houd er rekening mee dat alleen overgangen tussen apparaten worden meegeteld in deze tabel.

Opmerking: Conversiebereik

Voor elk rapport over attributie via verschillende apparaten kunt u gegevens voor Conversies of Alle conversies bekijken. 'Alle conversies' is de standaardinstelling. Als u gegevens voor Conversies wilt bekijken, klikt u op het dropdownmenu onder Conversiebereik.

Aandachtspunt

Conversies via verschillende apparaten, die zijn opgenomen in Conversies, worden bijgehouden voor verkeer op pagina's van Google Zoeken, YouTube, sites van het Google Display Netwerk en van videopartners, en AdMob. Conversies via verschillende apparaten worden niet bijgehouden voor conversies voor app-installatie of doelen die zijn geïmporteerd uit Google Analytics of de Google Ads-functie 'Conversies importeren'. 

Uw rapporten over attributie via verschillende apparaten vinden

  1. Log in op uw Google Ads-account.
  2. Klik op het tabblad Hulpprogramma's.
  3. Selecteer Attributie.
  4. Klik in het menu aan de linkerkant op Activiteit via verschillende apparaten en klik vervolgens op het rapport dat u wilt bekijken.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen