Giới thiệu về quảng cáo cho Chiến dịch hiển thị và Chiến dịch khám phá

Mạng Hiển thị của Google được thiết kế để giúp bạn tìm đúng đối tượng. Mạng Hiển thị chứa hàng triệu trang web, video và ứng dụng, đồng thời hỗ trợ rất nhiều định dạng và kích thước quảng cáo. Bài viết này sẽ giải thích các loại quảng cáo mà bạn có thể tạo và hiển thị trên Chiến dịch hiển thị và Chiến dịch khám phá.

Loại quảng cáo

Quảng cáo hiển thị thích ứng

Bạn có thể sử dụng quảng cáo hiển thị thích ứng trong Chiến dịch hiển thị. Thông qua quảng cáo hiển thị thích ứng, bạn có thể tải các thành phần (hình ảnh, dòng tiêu đề, biểu trưng, video và dòng mô tả) lên và Google sẽ tự động tạo nhiều kiểu kết hợp quảng cáo cho các trang web, ứng dụng, YouTube và Gmail. Tìm hiểu thêm về Quảng cáo hiển thị thích ứng.

Tại sao nên chọn Quảng cáo hiển thị thích ứng?

Quảng cáo hiển thị thích ứng cho phép bạn tùy chỉnh tất cả các tài sản để phù hợp với hình ảnh thương hiệu, đồng thời tối đa hóa phạm vi tiếp cận trên Mạng Hiển thị của Google.

Khi phân tích dữ liệu từ các nhà quảng cáo chạy cả quảng cáo hiển thị và quảng cáo hiển thị thích ứng đã tải lên, Google nhận thấy rằng ở cùng mức chi phí mỗi hành động (CPA), các nhà quảng cáo đạt được số lượt chuyển đổi trung bình cao hơn 50% khi sử dụng cả quảng cáo hiển thị thích ứng và quảng cáo dạng hình ảnh đã tải lên, so với khi chỉ sử dụng quảng cáo dạng hình ảnh. Số liệu phân tích tương tự đã chỉ ra rằng Quảng cáo hiển thị thích ứng có nhiều dòng tiêu đề, dòng mô tả và hình ảnh giúp tăng số lượt chuyển đổi thêm trung bình 10% ở cùng mức CPA so với quảng cáo chỉ có một nhóm tài sản.

Quảng cáo khám phá

Quảng cáo khám phá giúp bạn tiếp cận những người sẵn sàng khám phá và tương tác với thương hiệu của bạn. Quảng cáo khám phá tự động hiển thị trên nguồn cấp dữ liệu Trang chủ YouTube và Xem video tiếp theo, Khám phá cũng như thẻ Quảng cáo và thẻ Xã hội trên Gmail chỉ bằng một chiến dịch duy nhất. Bạn có thể sử dụng Quảng cáo khám phá trong Chiến dịch khám phá.

Quảng cáo hiển thị đã tải lên

Bạn cũng có thể tạo và tải quảng cáo của mình lên để có toàn quyền kiểm soát mẫu quảng cáo trong các chiến dịch trên Chiến dịch hiển thị của mình. Những quảng cáo dạng hình ảnh đã tải lên này được tạo bên ngoài Google Ads và có thể được tải lên Google Ads theo nhiều loại tệp. Tìm hiểu thêm về cách tải quảng cáo hiển thị của riêng bạn lên.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
14967171575032409945
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067