Thay đổi loại chiến dịch của bạn

Bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi từ một loại chiến dịch sang một loại chiến dịch khác.

Cách hoạt động

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Việc thay đổi loại chiến dịch có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và việc phân phát quảng cáo của chiến dịch, hoặc ẩn và hủy kích hoạt một số tính năng nhất định. Chúng tôi đã vô hiệu hóa tùy chọn thay đổi giữa một số loại chiến dịch nhằm giúp bạn tránh gặp phải những vấn đề sau:

Chiến dịch "Chỉ Mạng hiển thị":

Not allowed "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị" không được phép.

Not allowed "Chỉ Mạng tìm kiếm" không được phép.

Chuyển đổi chiến dịch "Chỉ Mạng tìm kiếm" sang:

Allowed "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị" được phép. Tìm hiểu thêm về Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị

Not allowed "Chỉ Mạng hiển thị" không được phép.

Chuyển đổi chiến dịch "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị" sang:

Allowed "Chỉ Mạng tìm kiếm" được phép. Tìm hiểu thêm về Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị

Not allowed "Chỉ Mạng hiển thị" không được phép.

Lưu ý

Đối với chiến dịch "Chỉ mạng tìm kiếm" và "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị", bạn có thể chuyển đổi giữa các loại chiến dịch phụ (ví dụ: thay đổi "Tất cả các tính năng" thành "Chuẩn"), tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn không nên làm như vậy vì thao tác này có thể ẩn một số tính năng và báo cáo mà bạn hiện đang sử dụng.

Cách thay đổi các loại chiến dịch

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
  2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
  3. Trong "Tất cả chiến dịch", hãy nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
  4. Nhấp vào tab Cài đặt.
  5. Nhấp vào Chỉnh sửa cạnh "Loại"
  6. Chọn loại chiến dịch để chuyển đổi, sau đó nhấp vào Lưu.

Mẹo

Bạn muốn sử dụng một tính năng không được hỗ trợ cho loại chiến dịch hiện tại của mình? Hãy xem xét tạo chiến dịch mới thuộc loại thích hợp và sau đó nhập các nhóm quảng cáo hiện tại của bạn vào chiến dịch mới đó bằng AdWords Editor. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng AdWords Editor .

 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố