Thay đổi loại chiến dịch của bạn

Bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi từ một loại chiến dịch sang một loại chiến dịch khác.

Cách hoạt động

Việc thay đổi loại chiến dịch có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và việc phân phát quảng cáo của chiến dịch, hoặc ẩn và hủy kích hoạt một số tính năng nhất định. Trong trải nghiệm Google Ads mới, chúng tôi đã vô hiệu hóa tùy chọn thay đổi giữa các loại chiến dịch để giúp bạn tránh các vấn đề này.

Nếu bạn muốn điều chỉnh vị trí mà quảng cáo có thể hiển thị, hãy tạo một chiến dịch mới bằng cách sử dụng loại chiến dịch khác, hoặc thay đổi tùy chọn cài đặt "Mạng" của chiến dịch đối với chiến dịch Mạng tìm kiếm, Video và Mua sắm. 

Cách thay đổi tùy chọn cài đặt mạng của chiến dịch

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào Cài đặt trong menu trang.
  3. Nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
  4. Nhấn vào để mở rộng mục Mạng.
  5. Chọn cài đặt của bạn, sau đó nhấp vào Lưu.

Mẹo

Bạn muốn sử dụng một tính năng không được hỗ trợ cho loại chiến dịch hiện tại của mình? Hãy xem xét việc tạo một chiến dịch mới với loại phù hợp, và sau đó nhập các nhóm quảng cáo hiện tại của bạn vào chiến dịch mới đó bằng Google Ads Editor. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Ads Editor.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố