O videokampanjama

Videokampanje omogućuju samostalno prikazivanje videooglasa ili njihovo prikazivanje unutar drugog strujećeg videosadržaja na YouTubeu i na Google prikazivačkoj mreži.

Ovaj članak objašnjava različite komponente videokampanja i načine na koje ih možete upotrebljavati. Saznajte kako izraditi videokampanju u Google Adsu

Način funkcioniranja

Dostupni formati videooglasa uključuju umetnute oglase koji se mogu preskočiti, umetnute oglase koji se ne mogu preskočiti, oglase za otkrivanje videozapisa, oglase izvan videozapisa i bumper oglase. 

Umetnuti oglasi koji se mogu preskočiti reproduciraju se prije, tijekom ili nakon drugih videozapisa. Nakon što se ta vrsta oglasa reproducira pet sekundi, gledatelju se nudi opcija preskakanja. 

Umetnuti oglasi koji se ne mogu preskočiti osmišljeni su kako bi vam omogućili dosezanje korisnika cijelom porukom, a traju najviše 15 sekundi. 

Oglasi za otkrivanje videozapisa prikazuju se samo na YouTubeu i dosežu korisnike na mjestima na kojima otkrivaju sadržaj. Njihov izgled razlikovat će se ovisno o veličinama i formatima oglasa koje izdavači sadržaja podržavaju. Ako gledatelj klikne minijaturu oglasa, videozapis će se prikazivati na YouTube stranici za gledanje ili stranici kanala. 

Oglasi izvan videozapisa prikazuju se na web-lokacijama partnera. Ti su oglasi dostupni samo na mobilnim uređajima i tabletima te su osmišljeni kako bi korisnicima olakšali dodirivanje radi reprodukcije videozapisa. Oglasi izvan videozapisa mogu povećati svijest o robnoj marki širenjem dosega izvan YouTubea.

Bumper oglasi kratki su format videooglasa osmišljen da vam omogući da dosegnete više korisnika i povećate svijest o svojoj robnoj marki upotrebom kratke, pamtljive poruke. Bumper oglasi traju najviše šest sekundi, a gledatelji ne mogu preskočiti oglas.

Saznajte više o formatima videooglasa.

Kada ih odabrati

  • Preporučujemo da videozapise oglašavate na YouTubeu i Google prikazivačkoj mreži.
  • Preporučuju se za sve Googleove oglašivače, od onih koji prvi put oglašavaju do iskusnijih profesionalaca.

Prikazivanje videooglasa može djelovati prilično složeno, no ljepota tih kampanja leži u jednostavnosti njihova postavljanja i upravljanja njima. Možete upotrebljavati videozapise s vlastitog YouTube računa, a slično kao u drugim Google Ads kampanjama, možete pregledati izvedbu videooglasa i prilagoditi ciljanje videozapisa.

Saznajte više o izvedbi videooglasa

Saznajte više o ciljanju za videooglase

Primjer

Upravo ste otvorili restoran i želite da se to pročuje među mogućim korisnicima.

Kampanje "Videozapisi" omogućuje dosezanje korisnika koji posjećuju web-lokacije o hrani, npr. blogove o različitim kuhinjama ili web-lokacije s recenzijama restorana. Možete dosegnuti i korisnike koji pregledavaju YouTube videozapise o vrsti hrane koju vaš restoran poslužuje.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem