Tối ưu hoá danh sách từ khoá

Bạn đã tạo danh sách từ khoá và bây giờ, bạn muốn tìm hiểu một số mẹo cải thiện danh sách này. Hãy tìm hiểu thêm về cách thêm, chỉnh sửa và xóa từ khóa.

Bài viết này giải thích một số cách nâng cao mà bạn có thể sử dụng để tối ưu hóa danh sách từ khóa của mình.

Tìm từ khoá mới bằng Công cụ lập kế hoạch từ khoá

Khi xây dựng chiến dịch trên Mạng Tìm kiếm, hãy tìm ý tưởng từ khoá và ước tính lưu lượng truy cập cho các từ khoá đó bằng Công cụ lập kế hoạch từ khoá.

Công cụ này sẽ cho bạn biết cách một danh sách các từ khóa có thể hoạt động và số lần trung bình mọi người đã tìm kiếm những từ khóa đó. Hãy sử dụng thông tin này để quyết định những từ khoá có thể làm tăng số lượt nhấp vào quảng cáo của bạn và giúp nâng cao mức độ nhận biết sản phẩm của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khoá.

Ví dụ

Nếu bạn nhập cụm từ "giày chạy bộ" vào Công cụ lập kế hoạch từ khóa, công cụ này có thể hiển thị cho bạn các từ khóa bổ sung "giày chạy bộ giảm giá" hoặc "giày chạy bộ kiểm soát chuyển động" để xem xét. Đối với mỗi ý tưởng từ khoá, bạn sẽ nhận được số liệu thống kê cho biết mức độ cạnh tranh của từ khoá hoặc số lần trung bình mà người dùng đã tìm thông tin về từ khoá đó trên toàn thế giới.

Dùng thử

Cải thiện tỷ lệ nhấp bằng từ khoá phủ định.

Trong một số trường hợp, bạn nên ngăn quảng cáo của mình xuất hiện cho những từ khoá không liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy thử thêm từ khoá phủ định để giảm chi phí và chỉ hiển thị quảng cáo của bạn cho những cụm từ tìm kiếm mà bạn muốn.

Tìm hiểu thêm về cách thêm từ khoá phủ định vào chiến dịch.

Ví dụ

Giả sử cửa hàng giày chạy bộ mà bạn sở hữu chỉ bán giày nam. Bạn có thể cân nhắc việc thêm "nữ" và "bé gái" làm từ khóa phủ định để ngăn không cho quảng cáo của bạn hiển thị khi mọi người tìm kiếm giày nữ hoặc giày cho bé gái.

Sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm

Báo cáo cụm từ tìm kiếm cho bạn biết thông tin về nội dung mọi người đang tìm thì họ nhìn thấy và nhấp vào quảng cáo của bạn. Thông tin này có thể giúp bạn xóa những từ khóa kém hiệu quả hoặc thêm các từ khóa mới. Bạn cũng có thể sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để xác định từ khoá phủ định.

Tìm hiểu thêm về cách tìm hiểu báo cáo cụm từ tìm kiếm.

Sử dụng các kiểu khớp từ khoá để kiểm soát tốt hơn đối tượng nhìn thấy quảng cáo của bạn

Kiểu khớp từ khoá giúp bạn kiểm soát tốt hơn đối tượng nhìn thấy quảng cáo của bạn.

Ví dụ: khi sử dụng kiểu khớp chính xác, bạn có thể chỉ định một từ khoá chính xác. Từ khoá này cũng tính cả biến thể gần giống của nó (như từ được viết sai chính tả, dạng số nhiều, từ viết tắt, từ theo thứ tự khác) và các biến thể khác có cùng ý nghĩa. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Kiểu khớp chính xác: Định nghĩa.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng kiểu khớp từ khoá.

Ví dụ

Nếu chỉ muốn hiển thị quảng cáo cho những người muốn mua giày chạy bộ nam, thì bạn nên thêm từ khoá như "giày chạy bộ nam" làm từ khoá khớp chính xác.

Bằng cách đó, quảng cáo của bạn sẽ đủ điều kiện xuất hiện khi mọi người tìm thông tin về từ khoá chính xác đó hoặc một biến thể gần giống như "giày chạy bộ dành cho nam". Quảng cáo của bạn sẽ không xuất hiện khi mọi người tìm thông tin về những từ khoá như "giày chạy bộ tốt nhất dành cho nam", vì cụm từ này bao gồm từ "tốt nhất". Cụm từ này không phải là một phần chính xác của từ khoá hoặc biến thể gần giống của từ khoá đó.

Sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh để ưu tiên những từ khoá hoạt động hiệu quả nhất

Chiến lược Đặt giá thầu thông minh là một nhóm chiến lược đặt giá thầu tự động sử dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) của Google để tối ưu hoá số lượt chuyển đổi hoặc giá trị lượt chuyển đổi trong mọi phiên đấu giá. Tính năng này có tên là "đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá". Nếu bạn đang sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh cho các chiến dịch Tìm kiếm, thì Google sẽ ưu tiên những từ khoá đang hoạt động hiệu quả hơn để giúp bạn đạt được mục tiêu của chiến dịch. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính