Tối ưu hóa danh sách từ khóa

Bạn đã tạo danh sách từ khóa và bây giờ, bạn muốn một số mẹo về cách làm cho danh sách này hoạt động tốt hơn. Hãy tìm hiểu thêm về cách thêm, chỉnh sửa và xóa từ khóa.

Bài viết này giải thích một số cách nâng cao mà bạn có thể sử dụng để tối ưu hóa danh sách từ khóa của mình.

Tìm từ khóa mới bằng Công cụ lập kế hoạch từ khóa

Khi xây dựng chiến dịch trên Mạng tìm kiếm, hãy lấy ý tưởng từ khóa và ước tính lưu lượng truy cập cho các từ khóa đó bằng Công cụ lập kế hoạch từ khóa.

Công cụ này sẽ cho bạn biết cách một danh sách các từ khóa có thể hoạt động và số lần trung bình mọi người đã tìm kiếm những từ khóa đó. Hãy sử dụng thông tin này để quyết định những từ khóa có thể làm tăng số lượt nhấp vào quảng cáo và tăng số người biết đến các sản phẩm của bạn.

Hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa.

Ví dụ

Nếu bạn nhập cụm từ "giày chạy bộ" vào Công cụ lập kế hoạch từ khóa, công cụ này có thể hiển thị cho bạn các từ khóa bổ sung "giày chạy bộ giảm giá" hoặc "giày chạy bộ kiểm soát chuyển động" để xem xét. Đối với mỗi ý tưởng từ khóa, bạn sẽ nhận được thống kê hiển thị mức độ cạnh tranh của từ khóa hoặc số lần trung bình mọi người đã tìm kiếm cụm từ đó trên toàn thế giới.

Hãy dùng thử

Cải thiện tỷ lệ nhấp của bạn bằng từ khóa phủ định.

Trong một số trường hợp, bạn sẽ muốn ngăn chặn quảng cáo hiển thị cho các cụm từ không có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Thử thêm từ khóa phủ định để giúp bạn giảm chi phí và làm cho quảng cáo của bạn chỉ xuất hiện cho cụm từ tìm kiếm mà bạn muốn.

Tìm hiểu thêm về cách thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch.

Ví dụ

Giả sử cửa hàng giày chạy bộ mà bạn sở hữu chỉ bán giày nam. Bạn có thể cân nhắc việc thêm "nữ" và "bé gái" làm từ khóa phủ định để ngăn không cho quảng cáo của bạn hiển thị khi mọi người tìm kiếm giày nữ hoặc giày cho bé gái.

Sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm

Báo cáo cụm từ tìm kiếm cung cấp cho bạn thông tin về nội dung mọi người đã tìm kiếm khi họ nhìn thấy và nhấp vào quảng cáo của bạn. Thông tin này có thể giúp bạn xóa những từ khóa kém hiệu quả hoặc thêm các từ khóa mới. Bạn cũng có thể sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để giúp bạn xác định từ khóa phủ định.

Hãy tìm hiểu thêm về cách hiểu báo cáo cụm từ tìm kiếm.

Sử dụng các loại đối sánh từ khóa để kiểm soát tốt hơn những ai sẽ nhìn thấy quảng cáo của bạn.

Loại đối sánh từ khóa cho phép bạn kiểm soát tốt hơn những ai sẽ nhìn thấy quảng cáo.

Ví dụ: với tùy chọn đối sánh chính xác, bạn có thể chỉ định từ khóa chính xác, bao gồm các biến thể gần giống của từ khóa đó như từ viết sai chính tả, dạng số nhiều, từ viết tắt, từ theo thứ tự khác và các biến thể khác có cùng ý nghĩa. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Đối sánh chính xác: Định nghĩa.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng các loại đối sánh từ khóa.

Ví dụ

Nếu chỉ muốn hiển thị quảng cáo cho những người muốn mua giày chạy bộ nam, bạn có thể muốn thêm cụm từ như "giày chạy bộ nam" làm từ khóa đối sánh chính xác.

Bằng cách đó, quảng cáo của bạn sẽ đủ điều kiện hiển thị khi những người tìm kiếm cụm từ chính xác đó hoặc biến thể gần giống như "giày chạy bộ dành cho nam". Quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị khi mọi người tìm kiếm những cụm từ như “giày chạy bộ tốt nhất dành cho nam” vì cụm từ đó bao gồm cụm từ “tốt nhất”. Cụm từ “tốt nhất” không phải là một phần của từ khóa hoặc biến thể gần giống của từ khóa đó.

Sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh để giúp ưu tiên các từ khóa hoạt động hiệu quả nhất

Chiến lược Đặt giá thầu thông minh của Google Ads là một nhóm nhỏ các chiến lược đặt giá thầu tự động sử dụng công nghệ máy học để tối ưu hóa cho số lượt chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi trong mọi phiên đấu giá — một tính năng được gọi là "đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá". Nếu bạn đang sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh trên các chiến dịch Tìm kiếm của mình, thì Google sẽ tự động ưu tiên các từ khóa đang hoạt động hiệu quả hơn để đạt được các mục tiêu của chiến dịch. Hãy tìm hiểu thêm Về chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067
false