Jak Google využívá údaje z vlastních seznamů zákazníků

Tento článek vysvětluje, jak zacházíme se soubory dat, které nahrajete a použijete pro účely vytvoření vlastních seznamů zákazníků.

Vlastní seznamy zákazníků Google Ads vám umožňují používat informace, které s vámi zákazníci sdíleli, abyste je mohli oslovit, ať jsou zrovna kdekoli. Reklamy se zákazníkům zobrazují na základě dat o těchto zákaznících, která sdílíte s Googlem.

Chápeme citlivost a důležitost údajů o vašich zákaznících a dbáme na ochranu důvěrnosti a bezpečnosti údajů, které s námi sdílíte.

Jak zacházíme s vašimi údaji

Soubory dat o zákaznících, které nahrajete, poslouží pouze k tomu, abychom vaše zákazníky přiřadili k účtům Google a zkontrolovali, zda vaše kampaně s vlastními seznamy zákazníků Google Ads dodržují naše zásady. Zachováme důvěrnost údajů a zajistíme jejich bezpečnost pomocí stejných standardů, které využíváme k ochraně našich vlastních údajů o uživatelích.

Společnost Google nedostává skutečné e-mailové adresy. Systém společnosti Google převede kontaktní údaje, které se týkají účtů Google, jako jsou e-mailové adresy a telefonní čísla, do hašovaných kódů. Použije k tomu bezpečný hašovací algoritmus SHA256, jednosměrný hašovací mechanismus, který nelze dešifrovat.

Se soubory dat, které nahrajete, zacházíme konkrétně takto:

  • Omezené využití údajů. Soubory dat využijeme výhradně k vytvoření vašich vlastních seznamů zákazníků a ke kontrole dodržování našich zásad. Na základě souborů dat nebudeme vytvářet ani doplňovat profily vašich zákazníků.
  • Omezený přístup k údajům. Soubory dat budeme s ostatními týmy společnosti Google sdílet výhradně za účelem vytvoření vašich vlastních seznamů zákazníků a kontroly dodržování našich zásad. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu, používáme k ochraně údajů mechanismy kontroly přístupu zaměstnanců.
  • Omezené sdílení údajů. Soubory dat nebudeme sdílet s žádnými třetími stranami včetně ostatních inzerentů. Společnost Google může sdílet tato data za účelem dodržení platného zákona, nařízení, právního řízení nebo vymahatelného požadavku orgánů státní správy.
  • Omezené uchovávání údajů. Soubory dat nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné k vytvoření vašich vlastních seznamů zákazníků a ke kontrole dodržování našich zásad. Jakmile tyto procesy dokončíme, soubory dat, které jste nahráli přes rozhraní Google Ads nebo API, bez zbytečného odkladu smažeme.

Snažíme se také zajistit bezpečnost a spolehlivost systémů využívaných k uchovávání souborů dat. Na ochranu našich systémů proti vnějším hrozbám jsme vyčlenili speciální týmy bezpečnostních techniků. Veškeré soubory dat uchováváme v zašifrovaném formátu, abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

Skutečnost, že je uživatel Googlu ve vašem vlastním seznamu zákazníků, nevyužijeme k tomu, abychom vytvořili nebo rozšířili profil daného uživatele, a nesdělíme ji žádné třetí straně, včetně ostatních inzerentů. Při generování podobných segmentů publika můžeme porovnat profily uživatelů Google ve vlastních seznamech zákazníků s profily ostatních uživatelů Google. Stejně jako u jiných inzertních služeb společnosti Google můžeme i zde využít informace odvozené ze zobrazení nebo kliknutí na reklamy s vlastními seznamy zákazníků k vylepšení služby Google Ads i dalších služeb společnosti Google.

Certifikáty ochrany a zabezpečení údajů

ISO 27001

Společnost Google získala certifikaci ISO 27001 pro systémy, aplikace, osoby, technologie, postupy a datová centra podporující řadu produktů Google včetně vlastních seznamů zákazníků. Stáhněte si soubor Google Ads/Analytics Scope Expansion Certificate 2019 — ISO27001 (PDF) nebo si přečtěte další informace o standardu ISO 27001.

Přiřazování údajů o zákaznících

Další informace o nahrávání a způsobu, kterým Google přiřazuje údaje o zákaznících jednotlivým účtům Google

Poslední aktualizace: září 2020

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory