Jak Google využívá údaje z vlastních seznamů zákazníků

Vlastní seznamy zákazníků Google Ads vám umožňují zobrazovat reklamy zákazníkům na základě údajů, které o těchto zákaznících sdílíte se společností Google. Chápeme citlivost a důležitost údajů o vašich zákaznících a dbáme na ochranu důvěrnosti a bezpečnosti údajů, které s námi sdílíte. Tento článek vysvětluje, jak zacházíme se soubory dat, které nahrajete a použijete pro účely vytvoření vlastních seznamů zákazníků.

Jak zacházíme s vašimi údaji

Soubory dat, které nahrajete, poslouží pouze k tomu, abychom přiřadili vaše zákazníky k účtům Google, a zkontrolovali, že vaše kampaně s vlastními seznamy zákazníků Google Ads dodržují naše zásady. Zachováme důvěrnost údajů a zajistíme jejich bezpečnost pomocí stejných standardů, které využíváme k ochraně našich vlastních údajů o uživatelích.

Se soubory dat, které nahrajete, zacházíme konkrétně takto:

  • Omezené využití údajů. Soubory dat využijeme výhradně k vytvoření vašich vlastních seznamů zákazníků a ke kontrole dodržování našich zásad. Na základě souborů dat nebudeme vytvářet ani doplňovat profily vašich zákazníků.
  • Omezený přístup k údajům. Soubory dat budeme s ostatními týmy společnosti Google sdílet výhradně za účelem vytvoření vašich vlastních seznamů zákazníků a kontroly dodržování našich zásad. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu, používáme k ochraně údajů mechanismy kontroly přístupu zaměstnanců.
  • Omezené sdílení údajů. Soubory dat nebudeme sdílet s žádnými třetími stranami včetně ostatních inzerentů. Údaje můžeme sdílet za účelem dodržení platného zákona, nařízení, právního procesu nebo vynutitelného vládního požadavku.
  • Omezené zachování údajů. Soubory dat nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné k vytvoření vašich vlastních seznamů zákazníků a ke kontrole dodržování našich zásad. Jakmile tyto procesy dokončíme, soubory dat, které jste nahráli přes rozhraní Google Ads nebo API, bez odkladů smažeme.

Snažíme se také zajistit bezpečnost a spolehlivost systémů využívaných k uchovávání souborů dat. Na ochranu našich systémů proti ohrožení zvenčí jsme vyčlenili speciální týmy bezpečnostních techniků a všechny soubory dat uchováváme v zašifrovaném formátu, abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

Skutečnost, že je uživatel Googlu ve vašem vlastním seznamu zákazníků, nevyužijeme k tomu, abychom vytvořili nebo rozšířili profil daného uživatele, a nesdělíme ji žádné třetí straně, včetně ostatních inzerentů. Při generování podobných segmentů publika můžeme porovnat profily uživatelů Google ve vlastních seznamech zákazníků s profily ostatních uživatelů Google. Stejně jako u jiných inzertních služeb společnosti Google můžeme i zde využít informace odvozené ze zobrazení nebo kliknutí na reklamy s vlastními seznamy zákazníků k vylepšení služby Google Ads i dalších služeb společnosti Google.

Certifikáty ochrany a zabezpečení údajů

Program Privacy Shield

Ministerstvo obchodu Spojených států amerických schválilo certifikaci Googlu v rámci programu Privacy Shield. Prohlédněte si certifikaci programu Privacy Shield.

ISO 27001

Společnost Google získala certifikaci ISO 27001 pro systémy, aplikace, osoby, technologie, postupy a datová centra podporující řadu produktů Google včetně vlastních seznamů zákazníků. Stáhněte si soubor Google Ads/Analytics Scope Expansion Certificate 2019 — ISO27001 (PDF) certifikát nebo získejte další informace o normě ISO 27001.

Přiřazování údajů o zákaznících

Další informace o nahrávání a způsobu, kterým Google přiřazuje údaje o zákaznících jednotlivým účtům Google.

Ministerstvo obchodu Spojených států amerických oficiálně schválilo certifikaci Googlu v rámci programu Privacy Shield. Certifikace je uvedena v seznamu organizací splňujících podmínky programu Privacy Shield.

Poslední aktualizace: Březen 2018

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory