Pridanie značky sledovania konverzií na web

Keď vytvoríte konverznú akciu v účte Google Ads, získate značku sledovania konverzií, ktorú môžete pridať na svoj web. Táto značka sleduje, keď používateľ klikne na reklamu, prejde na váš web a dokončí akciu, ktorú ste určili ako hodnotnú, napríklad nákup alebo registráciu.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako pridať značku na web. Skôr než začnete, nezabudnite podľa pokynov vytvoriť konverznú akciu a získať značku.

Tieto pokyny súvisia len s konverziami z vášho webu. Pokyny pre iné druhy sledovania konverzií, napríklad z aplikácií, hovorov alebo offline konverzií, nájdete na tomto odkaze.

Skôr než začnete

Skôr než budete môcť pridať značku sledovania konverzií na svoj web, budete musieť vykonať tieto kroky:

 • Vytvorte v účte Google Ads konverznú akciu. Ak chcete vytvoriť konverznú akciu a získať značku konverzie, postupujte podľa pokynov v časti Nastavenie sledovania konverzií na webe.
 • Získajte možnosť upravovať web. Značku musíte do kódu webu môcť pridať vy alebo správca vášho webu.
 • Určte stránku konverzie na svojom webe. Pokyny v tomto článku sa týkajú sledovania prechodu na novú stránku na vašom webe po dokončení konverzie. Môže to byť napríklad stránka s textom Ďakujeme za objednávku, ktorá sa zákazníkovi zobrazí po dokončení nákupu. Ak chcete namiesto toho sledovať kliknutia na odkaz alebo tlačidlo, postupujte podľa pokynov na sledovanie kliknutí ako konverzií.

Pokyny

Vyberte verziu značky sledovania konverzií, ktorú používate. Útržky celowebovej značky môžete získať len zo služby Google Ads. Odporúčame vám prejsť na túto novú verziu. Značky z predchádzajúcej verzie služby AdWords budú fungovať aj naďalej. V prípade, že ich máte nainštalované, poskytujeme nasledujúce pokyny.

Nastavenie sledovania konverzií pomocou globálnej značky webu

 1. Otvorte kód HTML stránky, na ktorú sa zákazníci dostanú cez váš web po dokončení konverzie (napr. stránka s poďakovaním za objednávku). Nazývame ju stránka konverzie.
 2. Kód sledovania konverzií prilepte medzi značky s označením head (<head></head>) na príslušnej stránke: najprv globálnu značku webu a potom všetky útržky udalosti, ktoré sa vzťahujú na danú stránku (ak značku ešte nemáte, vytvorte si ju podľa týchto pokynov).
 3. Uložte zmeny na webovej stránke. Hotovo.

Príklad kódu HTML jednoduchej webovej stránky:

		<html>
		<head>
		<title>Sample HTML File</title>
		Paste your global site tag here.
                Paste your event snippet(s) here.
        </head>
		<body>
		</body>
		</html>
	

Tu je rovnaká webová stránka po pridaní značky sledovania konverzií (je to len vzor – tento kód na vašom webe nebude fungovať):

 <html>
 <head>
 <title>Sample HTML File</title>

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
 <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());
    gtag('config', 'AW-123456789');
 </script>

 <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
    gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
      'value': 1.0,
      'currency': 'USD'
    });
  </script>

 </head>
 <body></body>
 </html>
  

Upozornenie: Hodnoty konkrétnych transakcií

Ak pri vytváraní konverznej akcie vyberiete možnosť Použiť iné hodnoty pre každú konverziu, značku budete musieť upraviť podľa týchto pokynov, aby sledovala hodnoty konkrétnych transakcií.

Kontrola značky konverzie

Ak chcete skontrolovať, či je značka konverzie nainštalovaná správne, či správne sleduje konverzie, alebo sa domnievate, že sa mohol vyskytnúť problém so značkou, prečítajte si tieto pokyny na kontrolu značky sledovania konverzií.

Nastavenie sledovania konverzií cez Javascript

 1. Otvorte kód HTML stránky, na ktorú sa zákazníci dostanú cez váš web po dokončení konverzie (napríklad stránka s poďakovaním za objednávku). Nazývame ju stránka konverzie.
 2. Medzi značky tela (<body></body>) na príslušnej stránke prilepte značku sledovania konverzií. (Ak ste značku ešte nevytvorili, postupujte podľa týchto pokynov.)
 3. Uložte zmeny na webovej stránke. Hotovo.

Príklad kódu HTML jednoduchej webovej stránky:

		<html>
		<head>
		<title>Vzorový súbor HTML</title>
		</head>
		<body>
		Tu prilepte značku sledovania konverzií.
		</body>
		</html>
	

Tu je rovnaká webová stránka po pridaní značky sledovania konverzií (je to len vzor – tento kód na vašom webe nebude fungovať):

		<html>
		<head>
		<title>Vzorový súbor HTML</title>
		</head>
		<body> 
		<!-- Google Code pre stránku konverzie nákupu -->
		<script type="text/javascript"> 
		/* <![CDATA[ */
		var google_conversion_id = 1234567890;
		var google_conversion_label = "xxx-XXx1xXXX123X1xX";
		var google_remarketing_only = "false"
			var google_conversion_value = 10.0;
			var google_conversion_currency = "USD"
		/* ]]> */ 
		</script>
		<script type="text/javascript" 
		src="//www.googleadservices.com/pagead/
		conversion.js">
		</script>
		<noscript>
		<img height=1 width=1 border=0 
		src="//www.googleadservices.com/pagead/
		conversion/1234567890/
		?value=10.0&amp;currency_code=USD&amp;label=xxx-  
		XXx1xXXX123X1xX&amp;guid=ON&amp;script=0">
		    </noscript>
		</body>
		</html>
	

Upozornenie: Hodnoty konkrétnych transakcií

Ak pri vytváraní konverznej akcie vyberiete možnosť Hodnota tejto konverznej akcie môže byť rôzna, značku budete musieť upraviť podľa týchto pokynov, aby sledovala hodnoty konkrétnych transakcií.

Sledovanie konverzií vo viacerých doménach

Ak chcete merať aktivitu vo viacerých doménach, napríklad keď sa vaša doména vstupnej stránky líši od vašej domény konverzie, môžete pridaním nasledujúceho reťazca do vášho kódu webu aktivovať sledovanie viacerých domén (je to iba vzor, tento kód na vašom webe nebude fungovať):

		gtag('set', 'linker', {
        'domains': ['landing-destination.com', 'conversion-
        destination.com']
		});
	

Takto sa kód zobrazí v celom útržku:

		<!-- Globálna značka webu (gtag.js) – Google Ads: 123456789 →
		<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-
        123456789"></script>
        <script>
		window.dataLayer = window.dataLayer || [];
		function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
        gtag('set', 'linker', {
		'domains': ['landing-destination.com', 'conversion
        -destination.com']
		});
		gtag('js', new Date());
		gtag('config', 'AW-123456789');
		</script>
	

Meranie vo viacerých doménach pridá parameter prepájača do webových adries, ktoré smerujú na cieľovú doménu. Parameter je identifikovaný v parametroch dopytu webovej adresy prostredníctvom kľúča _gl:

https://www.landing-destination.com/?_gl=1~abcde5~

Do vlastníctva domén môžete pridať viaceré hodnoty reťazca. Ak máte aspoň jednu hodnotu domén, predvolene budú prijaté prichádzajúce prepojenia domény, čo vám umožní používať rovnaký útržok kódu v každej doméne. Na stránku konverzie cieľovej domény budete musieť samozrejme tiež umiestniť útržok konverznej udalosti. Ďalšie informácie o meraní ciest zákazníkov vo viacerých doménach

Kontrola značky konverzie

Ak chcete skontrolovať, či je značka konverzie nainštalovaná správne, či správne sleduje konverzie, alebo sa domnievate, že sa mohol vyskytnúť problém so značkou, prečítajte si tieto pokyny na kontrolu značky sledovania konverzií.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory