Legg til en tag for konverteringssporing på nettstedet ditt

Når du oppretter en konverteringshandling i Google Ads-kontoen din, får du en tag for konverteringssporing som du må legge til på nettstedet ditt. Denne taggen sporer når brukere som har klikket på annonsen din og gått til nettstedet ditt, fullfører en handling du har definert som verdifull, som for eksempel et kjøp eller en registrering.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan legge til taggen på nettstedet ditt.

Denne veiledningen gjelder bare for konverteringer på nettstedet ditt. Finn ut mer om ulike måter å spore konverteringer på.

Konverteringssporing kan konfigureres på to måter:

Trinn 1: Opprett en konverteringshandling Trinn 2: Konfigurer konverteringstaggen
   

Før du begynner

Før du kan legge til en tag for konverteringssporing på nettstedet ditt, må du

 • opprette en konverteringshandling i Google Ads-kontoen din. Følg veiledningen under Konfigurer konverteringssporing for nettsteder for å opprette en konverteringshandling og hente konverteringstaggen.
 • kunne redigere nettstedet ditt. Enten du selv eller nettutvikleren din må kunne legge til taggen i koden for nettstedet ditt.
 • spesifisere en konverteringsside på nettstedet ditt. Denne veiledningen dekker sporing av når brukere kommer til en ny side på nettstedet ditt etter å ha fullført en konvertering. Dette kan for eksempel være «Takk for bestillingen»-siden som åpnes etter at kunden har kjøpt noe. Hvis du vil spore når noen klikker på en link eller knapp i stedet, følger du veiledningen i hvordan du sporer klikk på nettstedet ditt som konverteringer.

Veiledning

Konfigurer konverteringssporing med den globale nettstedstaggen

 1. Åpne HTML-koden for siden kundene dine kommer til etter en konvertering på nettstedet ditt, for eksempel «Takk for bestillingen»-siden. Dette kalles konverteringssiden.
 2. Lim inn koden for konverteringssporing mellom brødteksttaggene (<head></head>) på siden. Lim først inn den globale nettstedstaggen og så eventuelle hendelseskodebiter som skal brukes på den aktuelle siden (hvis du ikke allerede har opprettet en tag for konverteringssporing, kan du følge denne veiledningen for å gjøre det).
 3. Lagre endringene på nettsiden.

Her er HTML-koden for en svært enkel nettside:

		<html>
		<head>
		<title>Sample HTML File</title>
		Paste your global site tag here.
                Paste your event snippet(s) here.
        </head>
		<body>
		</body>
		</html>
	

Her er den samme nettsiden etter at taggen for konverteringssporing er lagt til (dette er bare et eksempel – koden nedenfor kommer ikke til å fungere på nettstedet ditt):

 <html>
 <head>
 <title>Sample HTML File</title>

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
 <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());
    gtag('config', 'AW-123456789');
 </script>

 <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
    gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
      'value': 1.0,
      'currency': 'USD'
    });
  </script>

 </head>
 <body></body>
 </html>
  

Husk transaksjonsspesifikke verdier

Hvis du velger «Bruk ulike verdier for hver konvertering» når du konfigurerer konverteringssporing for nettstedet ditt, må du følge denne veiledningen for å endre taggen slik at du kan spore transaksjonsspesifikke verdier.

Kontroller taggen for konverteringssporing

Gjør følgende hvis du vil forsikre deg om at taggen for konverteringssporing er installert og sporer konverteringer på riktig måte, eller om du tror taggen ikke fungerer som den skal:

Følg veiledningen nedenfor for å kontrollere taggen for konverteringssporing.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Ikon for verktøy- og innstillingsmeny [tannhjul] øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under «Måling».
 4. I tabellen over konverteringshandlinger finner du konverteringshandlingen du vil kontrollere, i «Navn»-kolonnen, og så ser du på «Status»-kolonnen i den samme raden.

Finn ut mer om hvordan du kan konfigurere taggen for konverteringssporing.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false