Legg til en tag for konverteringssporing på nettstedet ditt

Når du oppretter en konverteringshandling i Google Ads-kontoen din, får du en tag for konverteringssporing som du må legge til på nettstedet ditt. Denne taggen sporer når brukere som har klikket på annonsen din og gått til nettstedet ditt, fullfører en handling du har definert som verdifull, som for eksempel et kjøp eller en registrering.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du legger til taggen på nettstedet ditt. Før du begynner, må du først følge veiledningen i hvordan du konfigurerer konverteringssporing for nettsteder.

Denne veiledningen gjelder bare for konverteringer på nettstedet ditt. Her finner du en veiledning for andre typer konverteringssporing, for eksempel konverteringer for apper og telefonsamtaler og konverteringer utenfor nettet.

Før du begynner

Før du kan legge til en tag for konverteringssporing på nettstedet ditt, må du

 • opprette en konverteringshandling i Google Ads-kontoen din. Følg veiledningen under Konfigurer konverteringssporing for nettsteder for å opprette en konverteringshandling og hente konverteringstaggen.
 • kunne redigere nettstedet ditt. Enten du selv eller nettutvikleren din må kunne legge til taggen i koden for nettstedet ditt.
 • spesifisere en konverteringsside på nettstedet ditt. Denne veiledningen dekker sporing av når brukere kommer til en ny side på nettstedet ditt etter å ha fullført en konvertering. Dette kan for eksempel være «Takk for bestillingen»-siden som åpnes etter at kunden har kjøpt noe. Hvis du vil spore når noen klikker på en link eller knapp i stedet, følger du veiledningen i hvordan du sporer klikk på nettstedet ditt som konverteringer.
  .

Veiledning

Velg versjonen av taggen for konverteringssporing du bruker. Du kan bare hente kodebiter med tagger som brukes på hele nettstedet fra Google Ads. Vi anbefaler at du går over til denne nye versjonen. Tagger fra den forrige utgaven av AdWords fungerer riktignok fortsatt. Vi har instruksjoner for deg hvis du har installert dem.

Konfigurer konverteringssporing med en global nettstedstag

 1. Åpne HTML-koden for siden kundene dine kommer til etter en konvertering på nettstedet ditt, for eksempel «Takk for bestillingen»-siden. Dette kalles konverteringssiden.
 2. Lim inn koden for konverteringssporing mellom brødteksttaggene (<head></head>) på siden. Lim først inn den globale nettstedstaggen og så eventuelle hendelseskodebiter som skal brukes på den aktuelle siden (hvis du ikke allerede har opprettet en tag for konverteringssporing, kan du følge denne veiledningen for å gjøre det).
 3. Lagre endringene på nettsiden. Ferdig!

Her er HTML-koden for en svært enkel nettside:

		<html>
		<head>
		<title>Sample HTML File</title>
		Paste your global site tag here.
                Paste your event snippet(s) here.
        </head>
		<body>
		</body>
		</html>
	

Her er den samme nettsiden etter at taggen for konverteringssporing er lagt til (dette er bare et eksempel – koden nedenfor kommer ikke til å fungere på nettstedet ditt):

 <html>
 <head>
 <title>Sample HTML File</title>

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
 <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());
    gtag('config', 'AW-123456789');
 </script>

 <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
    gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
      'value': 1.0,
      'currency': 'USD'
    });
  </script>

 </head>
 <body></body>
 </html>
  

Husk transaksjonsspesifikke verdier

Hvis du velger «Bruk ulike verdier for hver konvertering» når du konfigurerer konverteringssporing for nettstedet ditt, må du følge denne veiledningen for å endre taggen slik at du kan spore transaksjonsspesifikke verdier.

Sjekk konverteringstaggen

 

Hvis du vil forsikre deg om at taggen for konverteringssporing er installert og sporer konverteringer på riktig måte, eller om du tror taggen ikke fungerer som den skal:

 

Konfigurer konverteringssporing med JavaScript

 1. Åpne HTML-koden for siden kundene dine kommer til etter en konvertering på nettstedet ditt, for eksempel «Takk for bestillingen»-siden. Dette kalles konverteringssiden.
 2. Lim inn taggen for konverteringssporing mellom body-taggene (<body></body>) på siden. (Følg denne veiledningen for å opprette taggen for konverteringssporing hvis du ikke allerede har gjort det.)
 3. Lagre endringene på nettsiden. Ferdig!

Her er HTML-koden for en svært enkel nettside:

		<html>
		<head>
		<title>Eksempelfil i HTML-format</title>
		</head>
		<body>
		Lim inn taggen for konverteringssporing her.
		</body>
		</html>
	

Her er den samme nettsiden etter at taggen for konverteringssporing er lagt til (dette er bare et eksempel – koden nedenfor kommer ikke til å fungere på nettstedet ditt):

		<html>
		<head>
		<title>Sample HTML File</title>
		</head>
		<body> 
		<!-- Google Code for Purchase Conversion Page -->
		<script type="text/javascript"> 
		/* <![CDATA[ */
		var google_conversion_id = 1234567890;
		var google_conversion_label = "xxx-XXx1xXXX123X1xX";
		var google_remarketing_only = "false"
			var google_conversion_value = 10.0;
			var google_conversion_currency = "USD"
		/* ]]> */ 
		</script>
		<script type="text/javascript" 
		src="//www.googleadservices.com/pagead/
		conversion.js">
		</script>
		<noscript>
		<img height=1 width=1 border=0 
		src="//www.googleadservices.com/pagead/
		conversion/1234567890/
		?value=10.0&amp;currency_code=USD&amp;label=xxx-  
		XXx1xXXX123X1xX&amp;guid=ON&amp;script=0">
		    </noscript>
		</body>
		</html>
	

Husk transaksjonsspesifikke verdier

Hvis du velger «Verdien for denne konverteringshandlingen kan variere» når du konfigurerer konverteringssporing for nettstedet ditt, må du følge denne veiledningen for å endre taggen slik at du kan spore transaksjonsspesifikke verdier.

Konverteringssporing over flere domener

Hvis du vil måle aktivitet på tvers av flere domener, for eksempel når domenet for landingssiden din er annerledes enn konverteringsdomenet ditt, kan du aktivere sporing av flere domener ved å legge til følgende i nettstedskoden din (dette er bare et eksempel – denne koden fungerer ikke på nettstedet ditt):

		gtag('set', 'linker', {
        'domains': ['landingsdestinasjonsside.com', 'konverteringsdestinasjonsside.com']
		});
	

Slik ser koden ut i hele kodebiten:

		<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 123456789 →
		<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-
        123456789"></script>
        <script>
		window.dataLayer = window.dataLayer || [];
		function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
        gtag('set', 'linker', {
		'domains': ['landingsdestinasjonsside.com', 'konverteringsdestinasjonsside.com']
		});
		gtag('js', new Date());
		gtag('config', 'AW-123456789');
		</script>
	

Med måling over flere domener legges det til en linker-parameter i nettadresser som peker til destinasjonsdomenet. Parameteren er identifisert i søkeparameteren for nettadressen med nøkkelen _gl:

https://www.landingsdestinasjonsside.com/?_gl=1~abcde5~

Du kan legge til flere strengverdier i domains-verdien. Hvis du har minst én domains-verdi, godkjennes innkommende domenelinker som standard, noe som gjør at du kan bruke samme kodebit på hvert domene. Du må også plassere koden for konverteringshandlingen på konverteringssiden til destinasjonsdomenet. Finn ut mer om måling av kundereiser som strekker seg over flere domener

Sjekk konverteringstaggen

Hvis du vil forsikre deg om at taggen for konverteringssporing er installert og sporer konverteringer på riktig måte, eller om du tror taggen ikke fungerer som den skal:

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt