Προσθήκη ετικέτας παρακολούθησης μετατροπών σε ιστότοπο

Όταν δημιουργείτε μια ενέργεια μετατροπής στον λογαριασμό σας στο Google Ads, λαμβάνετε μια ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών, για να την προσθέσετε στον ιστότοπό σας. Μέσω αυτής της ετικέτας, μπορείτε να παρακολουθείτε πότε κάποιος που έκανε κλικ στη διαφήμισή σας μεταβαίνει στον ιστότοπό σας και ολοκληρώνει μια ενέργεια που έχετε προσδιορίσει ότι έχει αξία για εσάς, όπως μια αγορά ή μια εγγραφή.

Σε αυτό το άρθρο εξηγείται ο τρόπος προσθήκης της ετικέτας στον ιστότοπο. Προτού ξεκινήσετε, φροντίστε πρώτα να ακολουθήσετε τις οδηγίες για να δημιουργήσετε μια ενέργεια μετατροπής και να λάβετε την ετικέτα.

Αυτές οι οδηγίες αφορούν μόνο στις μετατροπές που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο. Για άλλα είδη παρακολούθησης μετατροπών, όπως παρακολούθηση εφαρμογών, τηλεφωνικών κλήσεων ή μετατροπών εκτός σύνδεσης, θα βρείτε οδηγίες εδώ.

Πριν ξεκινήσετε

Για να μπορέσετε να προσθέσετε ετικέτες παρακολούθησης μετατροπών στον ιστότοπό σας, θα πρέπει πρώτα να:

 • Δημιουργήσετε μια ενέργεια μετατροπής στον λογαριασμό σας στο Google Ads. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να δημιουργήσετε μια ενέργεια μετατροπής και να λάβετε την ετικέτα μετατροπής.
 • Έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τον ιστότοπο. Εσείς ή ο webmaster θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε την ετικέτα στον κώδικα του ιστοτόπου σας.
 • Προσδιορίσετε μια σελίδα μετατροπής στον ιστότοπό σας. Οι οδηγίες σε αυτό το άρθρο αφορούν στην παρακολούθηση της άφιξης των χρηστών σε μια νέα σελίδα του ιστοτόπου μετά την ολοκλήρωση μιας μετατροπής. Για παράδειγμα, αυτή μπορεί να είναι η σελίδα με το μήνυμα "Ευχαριστούμε για την παραγγελία σας" που βλέπει ένας χρήστης αφού πραγματοποιήσει μια αγορά. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε τα κλικ των χρηστών σε έναν σύνδεσμο ή σε ένα κουμπί, ακολουθήστε τις οδηγίες για την παρακολούθηση των κλικ ως μετατροπών.

Οδηγίες

Επιλέξτε την έκδοση της ετικέτας παρακολούθησης μετατροπών που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να λάβετε αποσπάσματα ετικέτας σε ολοκληρο τον ιστότοπο μόνο από το Google Ads. Σας προτείνουμε να πραγματοποιήσετε μετεγκατάσταση σε αυτήν τη νέα έκδοση. Ωστόσο, ετικέτες από την προηγούμενη έκδοση του Google Ads θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν. Σε περίπτωση που τις έχετε εγκαταστήσει, έχετε στη διάθεσή σας σχετικές οδηγίες. 

Ρύθμιση της παρακολούθησης μετατροπών με την καθολική ετικέτα ιστοτόπου

 1. Ανοίξτε τον κώδικα HTML για τη σελίδα του ιστοτόπου σας, στην οποία μεταβαίνουν οι πελάτες αφού ολοκληρώσουν μια μετατροπή. Αυτή μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η σελίδα με το μήνυμα "Ευχαριστούμε για την παραγγελία σας". Αυτή η σελίδα ονομάζεται σελίδα μετατροπής.
 2. Ανάμεσα στις ετικέτες "head" (<head></head>) της σελίδας, επικολλήστε τον κώδικα παρακολούθησης μετατροπών: πρώτα την καθολική ετικέτα ιστοτόπου και, στη συνέχεια, τυχόν αποσπάσματα συμβάντος που ισχύουν στη σελίδα. (Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να δημιουργήσετε την ετικέτα σας.)
 3. Αποθηκεύστε τις αλλαγές στην ιστοσελίδα σας. Αυτό ήταν!

Δείτε τον κώδικα HTML για μια πολύ απλή ιστοσελίδα:

		<html>
		<head>
		<title>Sample HTML File</title>
		Paste your global site tag here.
                Paste your event snippet(s) here.
        </head>
		<body>
		</body>
		</html>
	

Δείτε την ίδια ιστοσελίδα μετά την προσθήκη της ετικέτας παρακολούθησης μετατροπών (πρόκειται μόνο για δείγμα, αυτός ο κώδικας δεν θα λειτουργήσει στον ιστότοπό σας):

 <html>
 <head>
 <title>Sample HTML File</title>

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
 <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());
    gtag('config', 'AW-123456789');
 </script>

 <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
    gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
      'value': 1.0,
      'currency': 'USD'
    });
  </script>

 </head>
 <body></body>
 </html>
  

Έχετε υπόψη σας: τιμές για συγκεκριμένες συναλλαγές

Αν επιλέξατε "Χρήση διαφορετικών τιμών για κάθε μετατροπή" κατά τη δημιουργία της ενέργειας μετατροπής, θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, για να επεξεργαστείτε την ετικέτα σας, ώστε να παρακολουθεί τιμές για συγκεκριμένες συναλλαγές.

Έλεγχος της ετικέτας μετατροπής

Αν θέλετε να διασφαλίσετε ότι η ετικέτα μετατροπής έχει εγκατασταθεί και παρακολουθεί τις μετατροπές σωστά ή αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ετικέτα, ανατρέξτε σε αυτές τις οδηγίες για τον έλεγχο της ετικέτας παρακολούθησης μετατροπών.

Ρύθμιση της παρακολούθησης μετατροπών με Javascript

 1. Ανοίξτε τον κώδικα HTML για τη σελίδα του ιστοτόπου σας στην οποία μεταβαίνουν οι πελάτες αφού ολοκληρώσουν μια μετατροπή. Αυτή μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η σελίδα με το μήνυμα "Ευχαριστούμε για την παραγγελία σας". Αυτή η σελίδα ονομάζεται "σελίδα μετατροπής".
 2. Επικολλήστε την ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών ανάμεσα στις ετικέτες του κυρίου σώματος της σελίδας (<body></body>). (Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να δημιουργήσετε την ετικέτα.)
 3. Αποθηκεύστε τις αλλαγές στην ιστοσελίδα σας. Αυτό ήταν!

Δείτε τον κώδικα HTML για μια πολύ απλή ιστοσελίδα:

		<html>
		<head>
		<title>Δείγμα αρχείου HTML</title>
		</head>
		<body>
		Επικολλήστε εδώ την ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών.
		</body>
		</html>
	

Δείτε την ίδια ιστοσελίδα μετά την προσθήκη της ετικέτας παρακολούθησης μετατροπών (πρόκειται μόνο για δείγμα, αυτός ο κώδικας δεν θα λειτουργήσει στον ιστότοπό σας):

		<html>
		<head>
		<title>Δείγμα αρχείου HTML</title>
		</head>
		<body> 
		<!-- Κώδικας Google για σελίδα μετατροπής αγοράς -->
		<script type="text/javascript"> 
		/* <![CDATA[ */
		var google_conversion_id = 1234567890;
		var google_conversion_label = "xxx-XXx1xXXX123X1xX";
		var google_remarketing_only = "false"
			var google_conversion_value = 10.0;
			var google_conversion_currency = "USD"
		/* ]]> */ 
		</script>
		<script type="text/javascript" 
		src="//www.googleadservices.com/pagead/
		conversion.js">
		</script>
		<noscript>
		<img height=1 width=1 border=0 
		src="//www.googleadservices.com/pagead/
		conversion/1234567890/
		?value=10.0&amp;currency_code=USD&amp;label=xxx-  
		XXx1xXXX123X1xX&amp;guid=ON&amp;script=0">
		    </noscript>
		</body>
		</html>
	

Έχετε υπόψη τα εξής: τιμές για συγκεκριμένη συναλλαγή

Αν επιλέξατε "Η τιμή αυτής της ενέργειας μετατροπής μπορεί να διαφέρει" κατά τη δημιουργία της ενέργειας μετατροπής, θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, για να επεξεργαστείτε την ετικέτα σας, ώστε να παρακολουθεί τιμές για συγκεκριμένες συναλλαγές.

Παρακολούθηση μετατροπών μεταξύ τομέων

Αν θέλετε να μετρήσετε τη δραστηριότητα σε πολλούς τομείς, όπως στην περίπτωση που ο τομέας της σελίδας προορισμού είναι διαφορετικός από τον τομέα μετατροπής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση μεταξύ τομέων, προσθέτοντας το ακόλουθο απόσπασμα στον κώδικα του ιστοτόπου σας (παρέχεται απλώς ως δείγμα και δεν θα λειτουργήσει στον ιστότοπό σας):

		gtag('set', 'linker', {
        'domains': ['landing-destination.com', 'conversion-
        destination.com']
		});
	

Δείτε πώς εμφανίζεται ο κώδικας στο πλήρες απόσπασμα:

		<!-- Καθολική ετικέτα ιστοτόπου (gtag.js) – Google Ads: 123456789 →
		<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-
        123456789"></script>
        <script>
		window.dataLayer = window.dataLayer || [];
		function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
        gtag('set', 'linker', {
		'domains': ['landing-destination.com', 'conversion
        -destination.com']
		});
		gtag('js', new Date());
		gtag('config', 'AW-123456789');
		</script>
	

Με τη μέτρηση μεταξύ τομέων, προστίθεται μια παράμετρος λειτουργίας σύνδεσης στα URL που οδηγούν στον τομέα προορισμού. Η παράμετρος προσδιορίζεται στις παραμέτρους ερωτήματος URL με το κλειδί _gl:

                https://www.landing-destination.com/?_gl=1~abcde5~

Μπορείτε να προσθέσετε πολλές τιμές συμβολοσειράς στην ιδιότητα domains. Αν έχετε τουλάχιστον μία τιμή domains, οι εισερχόμενοι σύνδεσμοι τομέα θα γίνονται αποδεκτοί από προεπιλογή. Συνεπώς, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο απόσπασμα κώδικα σε κάθε τομέα. Φυσικά, θα πρέπει επίσης να τοποθετήσετε το απόσπασμα συμβάντος μετατροπής στη σελίδα μετατροπής του τομέα προορισμού. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μέτρηση των διαδρομών πελάτη σε διάφορους τομείς

Έλεγχος της ετικέτας μετατροπής

Αν θέλετε να διασφαλίσετε ότι η ετικέτα μετατροπής έχει εγκατασταθεί και παρακολουθεί τις μετατροπές σωστά ή αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ετικέτα, ανατρέξτε σε αυτές τις οδηγίες για τον έλεγχο της ετικέτας παρακολούθησης μετατροπών.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;