Добавяне на маркер на Google към уебсайта Ви

Забележка: Общият маркер на сайта (gtag.js) вече е маркерът на Google. С тази промяна новите и съществуващите инсталирания на gtag.js ще получат нови възможности, с чиято помощ можете да правите повече неща, да подобрите качеството на данните и да прилагате нови функции – всичко това без допълнителен код. Научете повече за маркера на Google.

Когато създадете действие, водещо до реализация, в профила си в Google Ads, ще получите маркер на Google, който да добавите към уебсайта си. Този маркер проследява, когато човек, кликнал върху рекламата Ви, посещава уебсайта Ви и изпълнява действие, определено от Вас като ценно, като например покупка или регистрация.

В тази статия се обяснява как да добавите маркера към уебсайта си. Преди да започнете, не забравяйте първо да изпълните инструкциите за настройване на проследяване на реализациите в уебсайта Ви.

Тези инструкции са само за реализации, осъществяващи се на уебсайта Ви. Научете повече за различните начини за проследяване на реализациите.

Има два начина да настроите проследяването на реализациите:

Създаване на действие, водещо до реализация Настройване на маркера на Google
Анимиран GIF файл, показващ как да създадете ново действие, водещо до реализация, за уебсайта си. Анимация, показваща ID на маркера и на дестинацията в маркера на Google.

Преди да започнете

Преди да добавите към уебсайта си маркер за проследяване на реализациите, трябва да изпълните следното:

 • В профила си в Google Ads създайте действие, водещо до реализация. За да създадете действие, водещо до реализация, и да получите маркера за реализация, следвайте инструкциите в Настройване на проследяване на реализациите в уебсайта Ви.
 • Нуждаете се от право за редактиране на уебсайта. Вие или уеб програмистът Ви трябва да можете да добавите маркера към кода на уебсайта.
 • Определете страница за реализация на уебсайта си. Инструкциите в тази статия са за проследяване, когато човек стигне до нова страница в уебсайта Ви, след като осъществи реализация. Например това може да е страница с благодарност, която клиентът вижда след извършването на покупка. Ако вместо това искате да проследявате кликванията върху връзка или бутон, изпълнете инструкциите за проследяване на кликванията на уебсайта Ви като реализации.

Инструкции

Настройване на проследяване на реализациите посредством маркера на Google

 1. Отворете HTML кода на страницата на уебсайта си, до която клиентите Ви стигат след осъществяване на реализация, например тази с благодарност за поръчката. Това се нарича страница за реализация.
 2. Поставете кода си за проследяване на реализациите между маркерите head (<head></head>) на страницата: първо маркера на Google, а след това всички фрагменти за събития, приложими за страницата (ако все още не сте създали маркера си, изпълнете тези инструкции, за да го направите). Анимация, която показва как да инсталирате маркера на Google за проследяване на реализациите в Google Ads.
 3. Запазете промените на уеб страницата.

HTML код на съвсем проста уеб страница:

		<html>
		<head>
		<title>Sample HTML File</title>
		Paste your Google tag here.
        Paste your event snippet(s) here.
        </head>
		<body>
		</body>
		</html>
	

Същата уеб страница след добавянето на маркера за проследяване на реализациите (това е само пример – този код няма да работи на уебсайта Ви):

 <html>
 <head>
 <title>Sample HTML File</title>

 <!-- Google tag (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
 <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'TAG_ID');
 </script>

 <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
   gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
    'value': 1.0,
    'currency': 'USD'
   });
  </script>

 </head>
 <body></body>
 </html>
  

Не забравяйте: конкретни за транзакциите стойности

Ако при настройване на проследяване на реализациите в уебсайта Ви изберете „Използване на различни стойности за всяка реализация“, трябва да изпълните тези инструкции, за да редактирате маркера, така че да проследява конкретни за транзакциите стойности.

Проверка на маркера за проследяване на реализациите

Ако искате да сте сигурни, че маркерът за проследяване на реализациите е инсталиран и проследява реализациите правилно, или смятате, че може да има проблем с него:

Изпълнете следните инструкции, за да проверите маркера си за проследяване на реализациите.

Забележка: Инструкциите по-долу са част от новия дизайн на практическата работа на потребителите на Google Ads. За да използвате предишния дизайн, кликнете върху иконата „Облик“ и изберете Използване на предишния дизайн. Ако използвате предишната версия на Google Ads, прегледайте картата за бързи справки или използвайте лентата за търсене в горния навигационен панел на Google Ads, за да намерите страницата, която търсите.
 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Цели Goals Icon.
 2. Кликнете върху падащото меню Реализации в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Обобщена информация.
 4. В таблицата с действия, водещи до реализация, намерете действието, което искате да проверите, след което вижте графата „Състояние на проследяването“ на същия ред.

Научете повече за настройването на маркер за проследяване на реализациите

Сродни връзки

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню