Lõppkuupäev: definitsioon

Seade määrab kampaania reklaamide esitamise ajavahemiku. Kampaania lõppkuupäeva saabumisel lõpetatakse reklaamide esitamine.

Iga reklaamikampaania vaikeseades ei ole lõppkuupäeva märgitud ja reklaamide esitamise aeg on määramata. Võite seadet igal ajal muuta, et lõpetada kampaania kindlal kuupäeval. Kui valite lõppkuupäeva, lõpeb kampaania sel kuupäeval kell 23:59 ajavööndis, mille olete oma konto jaoks valinud.

Enne lõppkuupäeva saate kampaanias reklaamide esitamise alati ka peatada, seda jätkata või kampaania eemaldada.

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü