Kiểm tra trạng thái phê duyệt của quảng cáo hoặc phần mở rộng

Sau khi tạo quảng cáo hoặc phần mở rộng, bạn có thể kiểm tra cột “Trạng thái” để biết quảng cáo đã được xem xét chưa.

Bài viết này giải thích cách kiểm tra trạng thái và ý nghĩa của từng trạng thái.

Hướng dẫn

Để kiểm tra trạng thái của quảng cáo:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và tiện ích từ menu trang để xem danh sách quảng cáo.
 3. Để kiểm tra trạng thái của một quảng cáo, chỉ cần xem cột "Trạng thái". Nếu di chuột qua trạng thái của mỗi quảng cáo, bạn sẽ thấy thông tin giải thích chi tiết hơn về ý nghĩa của trạng thái.

Để xem thông tin chính sách chi tiết hơn (hoặc để kiểm tra trạng thái của một quảng cáo bị tạm dừng), hãy bật "Chi tiết chính sách" trong bảng. 

 1. Truy cập vào trang Quảng cáo trong tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng cột Cột phía trên bảng thống kê, sau đó nhấp vào Sửa đổi cột.
 3. Trong phần "Thuộc tính", hãy nhấp chọn hộp kiểm bên cạnh "Chi tiết chính sách".
 4. Nhấp vào Áp dụng.

Cột Chi tiết chính sách cung cấp thông tin về lý do tại sao quảng cáo bị từ chối của bạn không được chấp thuận hoặc tại sao quảng cáo "được chấp thuận (có giới hạn)" bị giới hạn cho một số đối tượng nhất định.

Ý nghĩa của từng trạng thái

Bạn sẽ thấy trạng thái cả trước khi quảng cáo hoặc phần mở rộng của bạn được phê duyệt và sau khi được xem xét.

Trước khi Google xem xét, quảng cáo của bạn sẽ có một trong những trạng thái sau:

 • Đủ điều kiện: Quảng cáo vẫn đang trong quá trình xem xét. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng:
  • Nếu bạn thấy trạng thái này cho quảng cáo dựa trên nội dung (ví dụ: quảng cáo thích ứng hoặc quảng cáo chiến dịch ứng dụng), điều đó có nghĩa là một số kiểu kết hợp nội dung của bạn đã được phê duyệt và có thể đang chạy.
  • Nếu bạn thấy trạng thái này cho Quảng cáo video, điều đó có nghĩa là video đã được xem xét và phê duyệt để phát trong một số ngữ cảnh.
 • Đang xem xét: Quảng cáo vẫn đang trong quá trình xem xét và không thể hiển thị cho đến khi được phê duyệt. 

Sau khi Google xem xét, quảng cáo của bạn có thể chạy nếu có một trong các trạng thái sau:

Sau quá trình xem xét, tiện ích của bạn có thể chạy nếu có một trong các trạng thái sau:

 • Đã phê duyệt: Tiện ích tuân thủ các chính sách của Google Ads, vì vậy, tiện ích đó có thể hiển thị cho mọi đối tượng.
 • Đã phê duyệt (giới hạn): Tiện ích có thể chạy, nhưng không phải trong mọi trường hợp do các quy định hạn chế trong chính sách, chẳng hạn như việc sử dụng nhãn hiệu hoặc nội dung liên quan đến cờ bạc.

Sau quá trình xem xét, quảng cáo của bạn không thể hiển thị nếu có một trong các trạng thái sau:

 • Bị từ chối: Quảng cáo không thể hiển thị do nội dung hoặc trang đích của quảng cáo vi phạm chính sách Google Ads.

Quảng cáo của bạn có thể có một trạng thái khác không liên quan đến việc phê duyệt quảng cáo, chẳng hạn như Bị tạm dừng, Đã kết thúc và Đang chờ xử lý.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố