Kiểm tra trạng thái phê duyệt của quảng cáo

Sau khi tạo quảng cáo, bạn có thể kiểm tra cột "Trạng thái" xem quảng cáo đã được xem xét chưa.

Bài viết này giải thích cách kiểm tra trạng thái và ý nghĩa của mỗi trạng thái.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

 

Để kiểm tra trạng thái của quảng cáo:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Từ danh sách bên trái, hãy nhấp vào chiến dịch có quảng cáo bạn muốn kiểm tra.
 3. Nhấp vào tab Quảng cáo. Bạn sẽ thấy một bảng cùng với danh sách gồm tất cả các quảng cáo của chiến dịch đó.
 4. Để kiểm tra trạng thái của một quảng cáo, chỉ cần xem cột "Trạng thái". Nếu di chuột qua trạng thái của mỗi quảng cáo, bạn sẽ thấy thông tin giải thích chi tiết hơn về ý nghĩa của trạng thái.
Để xem thông tin chính sách chi tiết hơn (hoặc để kiểm tra trạng thái của một quảng cáo bị tạm dừng), bạn có thể bật cột "Chi tiết chính sách".
 1. Truy cập tab Quảng cáo trong tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào nút Cột trong thanh công cụ phía trên bảng thống kê.
 3. Nhấp vào Sửa đổi cột.
 4. Trong phần "Thuộc tính", hãy nhấp vào Thêm bên cạnh "Chi tiết chính sách".
 5. Nhấp vào Áp dụng.

Sau khi thực hiện các bước ở trên, bạn sẽ nhìn thấy cột Chi tiết chính sách trong tab Quảng cáo. Tại đó, bạn sẽ biết chi tiết về lý do tại sao quảng cáo bị từ chối không được chấp thuận hoặc tại sao quảng cáo "được chấp thuận (có giới hạn)" bị giới hạn cho một số đối tượng nhất định.

Ý nghĩa của từng trạng thái

Bạn sẽ thấy một trạng thái cả trước khi quảng cáo được chấp thuận và sau khi quảng cáo được xem xét.

Trước khi xem xét, quảng cáo của bạn sẽ có một trong những trạng thái sau:

 • Đủ điều kiện: Quảng cáo vẫn đang trong quá trình xem xét. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng:
  • Nếu bạn thấy trạng thái này cho quảng cáo dựa trên nội dung (ví dụ: quảng cáo thích ứng hoặc quảng cáo chiến dịch ứng dụng), điều đó có nghĩa là một số kiểu kết hợp nội dung của bạn đã được phê duyệt và có thể đang chạy.
  • Nếu bạn thấy trạng thái này cho Quảng cáo video, điều đó có nghĩa là video đã được xem xét và phê duyệt để phát trong một số ngữ cảnh.
 • Đang xem xét: Quảng cáo vẫn đang trong quá trình xem xét và không thể hiển thị cho đến khi được phê duyệt. 

Sau quá trình xem xét, quảng cáo của bạn có thể hiển thị nếu có một trong các trạng thái sau:

Sau quá trình xem xét, tiện ích của bạn có thể chạy nếu có một trong các trạng thái sau:

 • Đã phê duyệt: Tiện ích tuân thủ các chính sách của Google Ads, vì vậy, tiện ích đó có thể hiển thị cho mọi đối tượng.
 • Đã phê duyệt (giới hạn): Tiện ích có thể chạy, nhưng không phải trong mọi trường hợp do các quy định hạn chế trong chính sách, chẳng hạn như việc sử dụng nhãn hiệu hoặc nội dung liên quan đến cờ bạc.

Sau quá trình xem xét, quảng cáo của bạn không thể hiển thị nếu có một trong các trạng thái sau:

 • Bị từ chối: Quảng cáo không thể hiển thị do nội dung hoặc trang đích của quảng cáo vi phạm chính sách Google Ads.

Quảng cáo của bạn có thể có một trạng thái khác không liên quan đến việc phê duyệt quảng cáo, chẳng hạn như Bị tạm dừng, Đã kết thúc và Đang chờ xử lý. 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố