Kampanjeutkast: definisjon

Med et kampanjeutkast kan du forberede flere endringer i en kampanje i Søke- eller Displaynettverket, uten å påvirke kampanjeresultatene. Når du oppretter et utkast, lager du et speilbilde av konfigurasjonen til kampanjen din.

  • Du kan oppdatere et utkast akkurat som du oppdaterer en vanlig kampanje.
  • Når du er ferdig med å endre utkastet, kan du bruke det i den opprinnelige kampanjen eller opprette et eksperiment basert på utkastet. Deretter kan du sammenligne resultatene du oppnår med eksperimentet, med resultatene til den opprinnelige kampanjen.

Konfigurer kampanjeutkast
Om kampanjeutkast og eksperimenter

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny