Skica kampanje: definicija

Skica kampanje omogućuje vam unos više izmjena u kampanju na pretraživačkoj i kampanju na prikazivačkoj mreži bez utjecaja na njezinu izvedbu. Kad izradite skicu, zrcalite postavke svoje kampanje.

  • U skicu možete unijeti ažuriranja baš kao i u uobičajenu kampanju.
  • Kad završite s izradom skice, možete je primijeniti na izvornu kampanju ili izraditi eksperiment na temelju skice da biste testirali kakva je izvedba izmjena u odnosu na izvornu kampanju.

Postavljanje skice kampanje
O skicama kampanja i pokusnim kampanjama

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik