Skica kampanje: definicija

Skica kampanje omogućuje vam unos više izmjena u kampanju na pretraživačkoj i kampanju na prikazivačkoj mreži bez utjecaja na njezinu izvedbu. Kad izradite skicu, zrcalite postavke svoje kampanje.

  • U skicu možete unijeti ažuriranja baš kao i u uobičajenu kampanju.
  • Kad završite s izradom skice, možete je primijeniti na izvornu kampanju ili izraditi eksperiment na temelju skice da biste testirali kakva je izvedba izmjena u odnosu na izvornu kampanju.

Postavljanje skice kampanje
O skicama kampanja i pokusnim kampanjama

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem