Чернова на кампания: определение

Черновата на кампания позволява да подготвяте няколко промени по кампания в мрежата за търсене или дисплейната мрежа, без да те да се отразяват на ефективността й. Когато създавате чернова, дублирате настройките на кампанията си.

  • Можете да правите актуализации по черновата си също както по нормална кампания.
  • След като завършите черновата си, можете да я приложите към първоначалната кампания или да създадете експеримент от нея, който да изпробва ефективността на промените Ви спрямо първоначалната кампания.

Настройване на чернова на кампания
Всичко за черновите на кампании и експериментите

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню