Чернова на кампания: определение

Черновата на кампания позволява да подготвяте няколко промени по кампания в мрежата за търсене или дисплейната мрежа, без да те да се отразяват на ефективността й. Когато създавате чернова, дублирате настройките на кампанията си.

  • Можете да правите актуализации по черновата си също както по нормална кампания.
  • След като завършите черновата си, можете да я приложите към първоначалната кампания или да създадете експеримент от нея, който да изпробва ефективността на промените Ви спрямо първоначалната кампания.

Настройване на чернова на кампания
Всичко за черновите на кампании и експериментите

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню