Om kampanjutkast för sök- och displaykampanjer

Med utkast kan du föreslå ändringar i dina befintliga sök- och displaykampanjer och tillämpa dem för att skapa en ny kampanj. Med hjälp av utkast kan du förbereda flera ändringar samtidigt av en kampanj. Sedan kan du tillämpa ändringarna i utkastet på den ursprungliga kampanjen eller skapa en ny.

I den här artikeln beskriver vi hur kampanjutkast fungerar och hur de kan gynna din annonsstrategi. När du är klar kan du skapa ett kampanjutkast.

Exempel:

Anton arbetar med företagets annonsering och hans chef ber honom ta fram en ändrad strategi för företagets sökannonser. Anton skapar ett utkast av en befintlig kampanj och kan visa sin chef exakt hur kampanjen skulle ändras. Han får klartecken och inför ändringarna i den ursprungliga kampanjen.

Så fungerar kampanjutkast

Med utkast kan du skapa nya kampanjer eller förbereda flera ändringar av en befintlig kampanj utan att det påverkar resultatet. Utkastet innehåller samma inställningar som kampanjen. Du kan göra ändringar i utkastet precis som i en vanlig kampanj. Du kan gå tillbaka och göra nya ändringar i utkastet när som helst eller ignorera det helt och hållet.

För ett utkast som skapas utifrån en delvis slutförd ny kampanj kan du gå till sidan Kampanjer för att radera utkastet. Alternativt kan du aktivera utkastet genom att skapa en ny kampanj och välja Återuppta kampanjutkast. Läs om hur du hittar och redigerar dina kampanjutkast.

Om du skapade utkastet för att redigera en befintlig kampanj kan du tillämpa utkastet på den ursprungliga kampanjen.

Obs! Annonsmaterial i kampanjer med statusen Utkast genomgår inte granskningsprocessen. Därför förblir annonsmaterialets status Undergår granskning tills utkastet tillämpas på den ursprungliga kampanjen.

Om statusvärden för kampanjutkast

För befintliga kampanjer som du redigerar utkast för visar utkastets status om det har tillämpats på kampanjen eller om det finns problem som förhindrar att det tillämpas.

Du kan se tabellen med utkast genom att klicka på Utkast i sidmenyn till vänster. Alla utkast i tabellen har ett motsvarande statusvärde som visas i kolumnen Status.

Vad statusvärdena betyder:

 • Utkast: Utkastet har skapats.
 • Tillämpar: Utkastet tillämpas på den ursprungliga kampanjen.
 • Tillämpat: Utkastet har tillämpats på den ursprungliga kampanjen.
 • Kan inte tillämpas: Utkastet kan inte tillämpas på den ursprungliga kampanjen. Klicka på det här statusvärdet om du vill se varför och försöka tillämpa utkastet igen.
 • Borttaget: Utkastet har tagits bort och kan inte längre tillämpas på en kampanj.

Viktigt att tänka på

Utkast är bara tillgängliga för sök- och displaykampanjer. Det går inte att skapa utkast för video-, app- eller Shopping-kampanjer.

Funktioner och rapporter som inte är tillgängliga för utkast

 • rapporten Annonsschema
 • kategori och söktermer
 • auktionsinformation
 • rapporten Visningsplaceringar
 • schemalagda e-postrapporter
 • budlandskap
 • annonsanpassare som använder Målkampanj eller Målannonsgrupp
 • sökordsdiagnos
 • Delade budgetar

Läs om anmärkningar om anpassade experiment.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
5061028195719522443
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067