Om kampanjutkast och experiment

Med utkast och experiment kan du föreslå och testa ändringar i dina kampanjer i Söknätverket och Display-nätverket. Med hjälp av utkast kan du förbereda flera ändringar samtidigt av en kampanj. Sedan kan du tillämpa ändringarna i utkastet på originalkampanjen eller skapa ett experiment med utgångspunkt från utkastet. Med experiment kan du mäta resultatet och se effekten av dina ändringar innan du använder dem i en kampanj.

I denna artikel beskriver vi hur kampanjutkast och experiment fungerar och hur de kan gynna din annonsstrategi.

Exempel

Anton arbetar med företagets annonsering och hans chef ber honom ta fram en ändrad strategi för företagets sökannonser. Anton skapar ett utkast av en befintlig kampanj och kan visa sin chef exakt hur kampanjen skulle ändras. Han får klartecken och inför ändringarna i originalkampanjen.

Kvartalet därpå överväger Anton och hans chef att ändra buden för kampanjen, men de vill vara säkra på att ändringarna verkligen gynnar resultatet. Anton skapar ett utkast med budändringarna och kör ett experiment under en månad. Resultatet i slutet av månaden visar att de ändrade buden gav positiv effekt. Han inför dem därför i originalkampanjen.

Så fungerar kampanjutkast

Med utkast kan du förbereda flera ändringar samtidigt av en kampanj utan att det påverkar resultatet. Utkastet innehåller samma inställningar som kampanjen. Du kan göra ändringar i utkastet precis som i en vanlig kampanj. Du kan gå tillbaka och göra nya ändringar i utkastet när som helst, eller ignorera det helt och hållet.

När du är klar med ändringarna kan du tillämpa dem på originalkampanjen, eller skapa ett experiment och testa resultatet av ändringarna jämfört med originalkampanjen.

Så fungerar kampanjexperiment

När du har skapat ett utkast kan du göra om det till ett experiment i stället för att använda ändringarna i originalkampanjen. Tänk på att du visserligen kan ha flera utkast för en viss kampanj, men att bara ett utkast åt gången kan köras som ett experiment. När du ställer in experimentet anger du hur länge det ska köras och hur stor del av originalkampanjens trafik (och budget) du vill använda.

När en potentiell kund söker på Google eller en sökpartners webbplats eller läser in en webbsida i Display-nätverket aktiveras originalkampanjen eller experimentet slumpmässigt i auktionen, beroende på hur du har fördelat trafikandelen mellan kampanjen och experimentet.

När experimentet körs kan du övervaka och jämföra resultatet med din ursprungliga kampanj. Om du vill avsluta experimentet tidigare kan du ändra datumen. Om experimentet går bättre än originalkampanjen kan du överväga att tillämpa det på originalkampanjen. Du kan också välja att göra om experimentet till en ny kampanj med samma datum och budget som originalkampanjen och pausa originalet.

Viktigt att tänka på

Utkast och experiment är bara tillgängliga för kampanjer i Sök- och Display-nätverket. Du kan inte skapa ett utkast eller experiment för video-, app- eller Shopping-kampanjer.

Funktioner och rapporter som inte är tillgängliga för utkast

 • Rapporten Annonsschema
 • Kategori och söktermer
 • Auktionsinformation
 • Rapporten Visningsplaceringar
 • Schemalagda e-postrapporter
 • Budlandskap
 • Annonsanpassare som använder Målkampanj eller Målannonsgrupp
 • Sökordsdiagnos
 • Delade budgetar

Funktioner som inte kan användas med experiment

Experiment stöder vanligtvis samma funktioner som kampanjer, med ett undantag:

 • Annonsanpassare där Kampanjinriktning eller Annonsgruppsinriktning används.  Du kan dock skapa ett experiment och tilldela en kampanjinriktning eller ett annonsgruppsflöde efter att det har skapats. Läs mer om hur du skapar annonsanpassardata och riktar in uppgifterna på din kampanj.

Följande funktioner stöds för närvarande INTE för hotellkampanjer:

 • För hotellkampanjer:
  1. Du kan inte starta ett experiment med budstrategin Provision (per vistelse) när kampanjen inte är baskampanjen.
   Obs! Kunden kan använda Provision (per vistelse) i en kampanj som inte ingår i en kampanj av typen Utkast och experiment.
   • Exempel: Du vill starta ett experiment med manuell CPC som baskampanj för att testa Provision (per vistelse) → Detta stöds inte för närvarande.
  2. Inget stöd för flera kampanjer (gruppexperiment)
  3. Det sker ingen automatisk synkronisering mellan baskampanjen och utkastet/ experimentkampanjen om hotellgrupperingarna ändras.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false