Over concepten voor campagnes in het zoeknetwerk en display-campagnes

Met concepten kunt u wijzigingen aanbrengen in bestaande campagnes in het zoeknetwerk en display-campagnes en deze wijzigingen toepassen om een nieuwe campagne te maken. Gebruik concepten als u meerdere wijzigingen in een campagne wilt voorbereiden. Pas de wijzigingen daarna toe op de oorspronkelijke campagne of maak een nieuwe campagne.

In dit artikel leggen we uit hoe campagneconcepten werken en hoe u hiermee uw advertentiestrategie kunt optimaliseren. Nadat u dit artikel heeft gelezen, kunt u een campagneconcept opzetten.

Voorbeeld:

Jesse verzorgt binnen zijn bedrijf de reclameactiviteiten en zijn baas vraagt hem een nieuwe strategie voor zoekadvertenties te ontwikkelen. Jesse maakt een concept van een bestaande campagne en kan zijn baas zo precies laten zien welke wijzigingen hij voor ogen heeft. Hij krijgt goedkeuring en past het concept toe op de oorspronkelijke campagne.

Hoe campagneconcepten werken

Met concepten kunt u nieuwe campagnes maken of meerdere wijzigingen in bestaande campagnes voorbereiden zonder dat dit de prestaties beïnvloedt. Wanneer u een concept maakt, begint u met een kopie van de bestaande campagne. Daarna kunt u in het concept wijzigingen aanbrengen, net als bij een normale campagne. U kunt op elk moment aanvullende wijzigingen doorvoeren of het hele concept verwijderen.

Als u een concept maakt op basis van een gedeeltelijk afgeronde nieuwe campagne, kunt u het concept verwijderen of activeren op de pagina Campagnes. Activeren doet u door een nieuwe campagne te maken en Campagneconcept hervatten te kiezen. Lees meer informatie over hoe u uw campagneconcepten kunt vinden en bewerken.

Als u een concept maakt om een bestaande campagne te bewerken, kunt u het concept toepassen op de oorspronkelijke campagne.

Opmerking: Advertentiemateriaal in campagnes met de status Concept wordt niet beoordeeld. Hierdoor blijft de status van advertentiemateriaal 'Wordt beoordeeld' totdat het concept wordt toegepast op de oorspronkelijke campagne.

Over statussen van campagneconcepten

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in een bestaande campagne, ziet u aan de status van het concept of uw wijzigingen al zijn toegepast of dat er problemen zijn.

Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Concepten om de tabel met concepten te bekijken. Bij elk concept in de tabel wordt de bijbehorende status vermeld in de kolom Status.

Hieronder ziet u wat elke status betekent:

 • Concept gemaakt: Het concept is gemaakt.
 • Toepassen: Het concept wordt toegepast op de oorspronkelijke campagne.
 • Toegepast: Het concept is toegepast op de oorspronkelijke campagne.
 • Toepassen niet mogelijk: Het concept kan niet worden toegepast op de oorspronkelijke campagne. Klik op deze status om na te gaan wat er aan de hand is en probeer de wijzigingen in het concept opnieuw toe te passen.
 • Verwijderd: Het concept is verwijderd en kan niet meer worden toegepast op een campagne.

Aandachtspunten

Concepten zijn alleen beschikbaar voor campagnes in het zoeknetwerk en voor display-campagnes. U kunt geen concept maken voor video-, app- of Shopping-campagnes.

Functies en rapporten die niet beschikbaar zijn voor concepten

 • Rapport voor advertentieplanning
 • Categorie en zoektermen
 • Veilinginzichten
 • Rapport Plaatsingen voor het Display Netwerk
 • Geplande e-mailrapporten
 • Biedingsbereiken
 • Advertentieparameters die gebruikmaken van Campagne targeten of Advertentiegroep targeten
 • Zoekwoorddiagnose
 • Gedeelde budgetten

Meer informatie over Aandachtspunten voor aangepaste experimenten

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
2958840467171823777
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
73067