Studiemateriaal voor de Search Advertising-kennistest

Over campagneconcepten en -experimenten

Met concepten en experimenten kunt u wijzigingen aanbrengen en testen in uw campagnes in het Zoeknetwerk en het Display Netwerk. Gebruik concepten als u meerdere wijzigingen in een campagne wilt voorbereiden. Pas de wijzigingen vervolgens toe op de oorspronkelijke campagne of gebruik het concept om een experiment te maken. Met experimenten kunt u uw resultaten meten, zodat u inzicht krijgt in de impact van uw wijzigingen voordat u deze toepast op een campagne.

In dit artikel wordt beschreven hoe campagneconcepten en -experimenten werken en hoe u hiermee uw advertentiestrategie kunt optimaliseren.

Voorbeeld

Anthony helpt adverteren voor zijn bedrijf en zijn baas vraagt hem een nieuwe strategie voor hun zoekadvertenties te ontwikkelen. Anthony maakt een concept van een bestaande campagne en kan zijn baas precies laten zien hoe de campagne zou worden gewijzigd. Hij krijgt goedkeuring en past het concept toe op de oorspronkelijke campagne.

Het volgende kwartaal overwegen Anthony en zijn baas de biedingen voor hun campagne te wijzigen. Ze willen echter zeker weten dat deze wijzigingen de prestaties verbeteren. Anthony maakt een concept met de wijzigingen in de biedingen en voert een maand lang een experiment uit. De resultaten aan het einde van de maand tonen aan dat de prestaties zijn verbeterd na het wijzigen van de biedingen. Hij past zijn experiment dus toe op de oorspronkelijke campagne.

Hoe campagneconcepten werken

Met concepten kunt u meerdere wijzigingen in een campagne voorbereiden zonder dat dit van invloed is op de bijbehorende prestaties. Bij het maken van een concept gebruikt u precies dezelfde instellingen als voor de campagne. Op basis hiervan kunt u het concept updaten, net als bij een normale campagne. U kunt op elk moment terugkeren naar het concept en aanvullende wijzigingen aanbrengen of het concept in zijn geheel verwijderen.

Nadat u de wijzigingen heeft aangebracht in het concept, kunt u dit concept toepassen op de oorspronkelijke campagne of een experiment maken om te testen hoe uw wijzigingen presteren ten opzichte van de oorspronkelijke campagne.

Hoe campagne-experimenten werken

Nadat u een concept heeft voltooid, kunt u, in plaats van de wijzigingen toe te passen op de oorspronkelijke campagne, het concept ook converteren naar een experiment. Houd er rekening mee dat hoewel u meerdere concepten kunt hebben voor een bepaalde campagne, slechts één van deze concepten per keer als experiment kan worden uitgevoerd. Bij het instellen van een experiment kunt u aangeven hoe lang u het experiment wilt laten duren en hoeveel van het verkeer (en het budget) van de oorspronkelijke campagne u aan het experiment wilt toewijzen.

Wanneer een potentiële klant op Google of op een website van een zoekpartner een zoekopdracht uitvoert of een pagina weergeeft in het Display Netwerk, wordt willekeurig de oorspronkelijke campagne of het experiment actief gemaakt voor de veiling, afhankelijk van de manier waarop u het verkeer heeft verdeeld tussen de campagne en het experiment.

Tijdens de uitvoering van het experiment kunt u de prestaties ervan bijhouden en vergelijken met de oorspronkelijke campagne. Desgewenst kunt u de datums van het experiment wijzigen om dit vroegtijdig te beëindigen. Als het experiment beter presteert dan de oorspronkelijke campagne, kunt u het experiment toepassen op de oorspronkelijke campagne. U kunt het experiment ook converteren naar een nieuwe campagne met dezelfde datums en hetzelfde budget als de oorspronkelijke campagne en de oorspronkelijke campagne onderbreken.

Aandachtspunt

Concepten en experimenten zijn alleen beschikbaar voor campagnes in het zoeknetwerk en het Display Netwerk. U kunt geen concept of experiment maken voor video-, app- of Shopping-campagnes.

Functies en rapporten die niet beschikbaar zijn voor concepten

 • Rapport voor advertentieplanning
 • Categorie en zoektermen
 • Inzicht in de veiling
 • Rapport Plaatsingen voor het Display Netwerk
 • Geplande e-mailrapporten
 • Biedingsbereiken
 • Advertentieaanpassers die gebruikmaken van Doelcampagne of Doeladvertentiegroep
 • Zoekwoorddiagnose
 • Bepaalde automatische biedstrategieën:
  • Zoekpaginalocatie targeten
  • Beoogde overtreffingspercentage

Functies die niet worden ondersteund door experimenten

Experimenten ondersteunen over het algemeen dezelfde functies als campagnes, maar er zijn enkele uitzonderingen:

 • Advertentieaanpassers die gebruikmaken van Doelcampagne of Doeladvertentiegroep
 • Bepaalde automatische biedstrategieën:
  • Zoekpaginalocatie targeten
  • Beoogde overtreffingspercentage
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen