O skicama kampanja za pretraživačku i prikazivačku mrežu

Skice vam omogućuju da pripremite izmjene za postojeće kampanje za pretraživačku mrežu i kampanje na prikazivačkoj mreži i primijenite te izmjene da biste izradili novu kampanju. Pomoću skica možete pripremiti više izmjena za kampanju. Izmjene iz skice zatim možete primijeniti na izvornu kampanju ili upotrijebiti za izradu nove.

U ovom se članku objašnjava kako funkcioniraju skice kampanja i kako mogu doprinijeti vašoj strategiji oglašavanja. Kada budete spremni, možete postaviti skicu kampanje.

Primjer:

Antun radi na poslovima oglašavanja za svoju tvrtku i njegov ga je nadređeni zatražio da izradi poboljšanu strategiju za njihove oglase ciljane na pretraživačku mrežu. Antun izrađuje skicu iz postojeće kampanje i može pokazati svojem šefu kako bi se točno kampanja promijenila. Dobiva odobrenje i zatim primjenjuje skicu na izvornu kampanju.

Kako funkcioniraju skice kampanja

Skice vam omogućuju izradu novih kampanja ili pripremu više izmjena za postojeću kampanju bez utjecaja na njezinu izvedbu. Kada izradite skicu, zrcalite postavke svoje kampanje. U skicu zatim možete unijeti ažuriranja baš kao i u uobičajenu kampanju. U svakom trenutku možete izaći iz skice i vratiti se da biste unijeli dodatne izmjene ili u cijelosti odbaciti skicu.

Skicu izrađenu na temelju djelomično dovršene nove kampanje možete izbrisati na stranici Kampanje ili omogućiti tako da izradite novu kampanju i odaberete Ponovno pokreni skicu kampanje. Saznajte kako pronaći i urediti skice kampanja.

Skicu izrađenu radi uređivanja postojeće kampanje možete primijeniti na izvornu kampanju.

Napomena: oglasi u kampanjama sa statusom skice neće proći postupak pregleda. Zbog toga će status oglasa ostati U pregledu dok se skica ne primijeni na izvornu kampanju.

O statusima skica kampanja

Za postojeće kampanje za koje izradite skice status skice pokazuje je li skica već primijenjena na kampanju ili postoje problemi s primjenom skice.

Da biste vidjeli tablicu skica, kliknite Skice na izborniku stranica slijeva. Svakoj skici u tablici trebao bi biti pridružen odgovarajući status, koji se nalazi u stupcu Status.

Značenja pojedinih statusa su sljedeća:

 • Skica: skica je izrađena.
 • Primjenjuje se: skica se primjenjuje na izvornu kampanju.
 • Primijenjeno: skica je primijenjena na izvornu kampanju.
 • Nije moguće primijeniti: skicu nije moguće primijeniti na izvornu kampanju. Kliknite status da biste vidjeli zašto i ponovno pokušali primijeniti izmjene iz skice.
 • Uklonjeno: skica je uklonjena i više se ne može primijeniti na kampanju.

Napomena

Skice su dostupne samo za kampanje za pretraživačku mrežu i kampanje na prikazivačkoj mreži. Nećete moći izraditi skicu za videokampanje, kampanje za aplikacije ili Shopping kampanje.

Značajke i izvješća koji nisu dostupni za skice

 • Izvješće o zakazivanju oglasa
 • Kategorija i pojmovi za pretraživanje
 • Uvidi u dražbe
 • izvješće Položaji na prikazivačkoj mreži
 • izvješća Zakazana e-pošta
 • preglede licitacija
 • alate za prilagodbu oglasa koji upotrebljavaju "Ciljanje kampanje" ili "Ciljanje grupe oglasa"
 • dijagnoza ključne riječi
 • Dijeljeni proračuni

Saznajte više o pojedinostima o prilagođenim eksperimentima.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik