O skicama kampanja i pokusnim kampanjama

Skice i eksperimenti omogućuju vam predlaganje i testiranje izmjena kampanja na pretraživačkoj i prikazivačkoj mreži. Pomoću skica možete u kampanju unijeti više izmjena. Izmjene iz skice zatim možete primijeniti na izvornu kampanju ili upotrijebiti skicu za izradu eksperimenta. Eksperimenti vam pomažu mjeriti rezultate da biste uvidjeli kakav utjecaj imaju vaše izmjene prije no što ih primijenite na kampanju.

Ovaj članak objašnjava kako rade skice kampanja i pokusne kampanje te kako mogu pridonijeti vašoj strategiji oglašavanja.

Primjer

Antun radi na poslovima oglašavanja za svoju tvrtku i njegov ga je nadređeni zatražio da izradi poboljšanu strategiju za njihove oglase ciljane na pretraživačku mrežu. Antun izrađuje skicu iz postojeće kampanje i može pokazati svojem šefu kako bi se točno kampanja promijenila. Dobiva odobrenje i zatim primjenjuje skicu na izvornu kampanju.

U sljedećem tromjesečju Antun i njegov šef razmatraju promjenu licitacije za kampanju, ali žele biti sigurni da će te promjene poboljšati izvedbu. Antun izrađuje skicu s izmjenama licitacije i provodi jednomjesečni eksperiment. Rezultati na kraju mjeseca pokazuju da je promjena licitacija poboljšala izvedbu, stoga primjenjuje svoj eksperiment na izvornu kampanju.

Kako funkcioniraju skice kampanja

Skice vam omogućuju unos više izmjena u kampanju bez utjecaja na njezinu izvedbu. Kad izradite skicu, zrcalite postavke svoje kampanje. U skicu zatim možete unijeti ažuriranja baš kao i u uobičajenu kampanju. U svakom trenutku možete izaći iz skice i vratiti se da unesete dodatne izmjene ili da je u cijelosti odbacite.

Kad završite sa skiciranjem izmjena, skicu možete primijeniti na izvornu kampanju ili izraditi eksperiment da biste testirali kakva je izvedba izmjena u odnosu na izvornu kampanju.

Kako funkcioniraju pokusne kampanje

Kad izradite skicu, umjesto primjenjivanja izmjena na izvornu kampanju, skicu možete pretvoriti u eksperiment. Premda možete imati više skica određene kampanje, napominjemo da se odjednom samo jedna od tih skica može primjenjivati kao eksperiment. Dok postavljate eksperiment, možete odrediti koliko biste dugo željeli da se provodi i koliko biste prometa (i proračuna) izvorne kampanje željeli da koristi.

Kad mogući korisnik provede pretraživanje na Googleu ili web-lokaciji partnera na pretraživačkoj mreži ili kad učita web-stranicu na prikazivačkoj mreži, nasumično će se aktivirati vaša izvorna kampanja ili eksperiment za dražbu, ovisno o tome kako ste podijelili udio prometa između kampanje i eksperimenta.

Dok se eksperiment provodi, možete nadzirati i uspoređivati njegovu izvedbu s izvornom kampanjom. Ako želite, možete promijeniti datume svojeg eksperimenta da biste ga ranije priveli kraju. Ako eksperiment ima bolju izvedbu od izvorne kampanje, možete razmisliti o primjenjivanju eksperimenta na izvornu kampanju. Imate i opciju pretvaranja eksperimenta u novu kampanju s istim datumima i proračunom kao vaša izvorna kampanja, kao i pauziranja izvorne kampanje.

Napomena

Skice i eksperimenti dostupni su samo za kampanje na pretraživačkoj i kampanje na prikazivačkoj mreži. Nećete moći stvoriti skicu ili eksperiment za videokampanje, kampanje za aplikacije ili Shopping kampanje.

Značajke i izvješća koji nisu dostupni za skice

 • Izvješće o zakazivanju oglasa
 • Kategorija i pojmovi za pretraživanje
 • Uvidi u dražbe
 • izvješće Položaji na prikazivačkoj mreži
 • izvješća Zakazana e-pošta
 • preglede licitacija
 • alate za prilagodbu oglasa koji upotrebljavaju "Ciljanje kampanje" ili "Ciljanje grupe oglasa"
 • dijagnoza ključne riječi
 • dijeljeni proračuni

Značajke koje eksperimenti ne podržavaju

Eksperimenti općenito podržavaju iste značajke kao kampanje, uz jednu iznimku:

 • alate za prilagodbu oglasa koji upotrebljavaju "Ciljanje kampanje" ili "Ciljanje grupe oglasa".  No možete izraditi eksperiment i dodijeliti ciljanu kampanju ili feed grupe oglasa nakon izrade. Saznajte više o izradi podataka alata za prilagodbu oglasa i ciljanju tih podataka na kampanju.

Sljedeće značajke trenutačno NISU podržane za kampanje za hotele:

 • Za kampanje za hotele:
  1. Ne možete pokrenuti eksperiment s provizijom (po boravku) kao strategijom licitiranja u kampanji koja nije osnovna.
   Napomena: u redu je da korisnik upotrebljava proviziju (po boravku) u kampanji koja nije dio skice kampanje i eksperimentalne kampanje.
   • Na primjer: želite pokrenuti eksperiment s ručnim CPC-om kao osnovnom kampanjom da biste testirali proviziju (po boravku) → To trenutačno nije podržano
  2. Nema podrške za više kampanja (tj. eksperimente grupiranja).
  3. Nema automatske sinkronizacije između osnovne kampanje i skice kampanje/eksperimentalne kampanje ako se grupa hotela promijeni.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem