Tietoja kampanjaluonnoksista ja ‑kokeiluista

Käyttämällä luonnoksia ja kokeiluja voit valmistella ja testata muutoksia Haku- ja Display-verkoston kampanjoissasi. Luonnosten avulla voit valmistella useita muutoksia kampanjaan. Tämän jälkeen voit joko ottaa luonnoksen muutokset käyttöön alkuperäisessä kampanjassasi tai luoda kokeilun luonnoksen pohjalta. Kokeilujen avulla voit mitata tuloksiasi ja tutkia muutosten vaikutusta kampanjaan ennen niiden tekemistä.

Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka kampanjaluonnokset ja ‑kokeilut toimivat ja mitä hyötyä niistä voi olla mainontastrategiasi kannalta.

Esimerkki

Anthony auttaa työpaikallaan mainonnassa, ja hänen esimiehensä pyytää häntä suunnittelemaan uudistetun strategian yrityksen Hakumainoksille. Anthony luo aiemmin luodun kampanjan pohjalta luonnoksen ja voi sen avulla näyttää esimiehelleen, miten kampanja tarkasti ottaen muuttuisi. Saatuaan esimiehensä hyväksynnän hän ottaa luonnoksen muutokset käyttöön alkuperäisessä kampanjassa.

Seuraavalla vuosineljänneksellä Anthony ja hänen esimiehensä harkitsevat kampanjansa hintatarjousten muuttamista. He haluavat kuitenkin ensin varmistaa, että nämä muutokset parantavat kehitystä. Anthony luo toisen luonnoksen, jossa käytetään hintatarjousmuutoksia. Tämän jälkeen hän käynnistää kuukauden mittaisen kokeilun. Tutkiessaan kokeilun tuloksia kuukauden päätteeksi Anthony huomaa, että hintatarjousmuutoksista oli hyötyä, joten hän ottaa kokeilun käyttöön alkuperäisessä kampanjassa.

Kampanjaluonnosten toiminta

Luonnosten avulla voit valmistella kampanjaan useita muutoksia ilman, että ne vaikuttavat kampanjan tehokkuuteen. Luonnosta luotaessa käytetään vastaavia määrityksiä kuin kampanjassa. Voit tehdä luonnokseen päivityksiä samalla tavalla kuin normaaliin kampanjaankin. Voit poistua luonnoksestasi koska tahansa ja palata tekemään muutoksia tai hylätä luonnoksen kokonaan.

Kun olet tehnyt haluamasi muutokset luonnokseen, voit ottaa sen käyttöön alkuperäisessä kampanjassa tai luoda sen pohjalta kokeilun ja testata, kuinka tehokkaita muutokset ovat alkuperäiseen kampanjaan verrattuna.

Kampanjakokeilujen toiminta

Kun olet luonut luonnoksen, voit muuntaa sen kokeiluksi sen sijaan, että ottaisit muutokset käyttöön alkuperäisessä kampanjassasi. Huomaa, että vaikka voit luoda tietylle kampanjalle useita luonnoksia, kokeiluna voi käyttää kerrallaan vain yhtä luonnosta. Kokeilua luodessasi voit päättää, miten kauan haluat kokeilun olevan käynnissä ja miten suureen osaan alkuperäisen kampanjan liikenteestä (ja budjetista) kokeilua käytetään.

Kun potentiaalinen asiakas tekee haun Googlessa tai hakukumppanin verkkosivustolla taikka lataa verkkosivun Display-verkostossa, huutokauppaa varten aktivoidaan sattumanvaraisesti joko alkuperäinen kampanjasi tai kokeilusi. Valinta riippuu siitä, miten olet jakanut liikenteen kampanjan ja kokeilun kesken.

Kun kokeilu on käynnissä, voit seurata sen kehitystä ja verrata sitä alkuperäiseen kampanjaasi. Halutessasi voit myös lopettaa kokeilun suunniteltua aiemmin muuttamalla kokeilun päivämääriä. Jos kokeilu on tehokkaampi kuin alkuperäinen kampanjasi, sinun kannattaa harkita kokeilun käyttöönottoa alkuperäisessä kampanjassa. Voit myös muuntaa kokeilun uudeksi kampanjaksi, jossa käytetään samoja päivämääriä ja samaa budjettia kuin alkuperäisessä kampanjassa, ja keskeyttää alkuperäisen kampanjan.

Muistettavaa

Luonnokset ja kokeilut ovat käytettävissä vain Haku- ja Display-verkoston kampanjoissa. Et voi luoda luonnosta tai kokeilua Video-, Sovellus- tai Shopping-kampanjalle.

Ominaisuudet ja raportit, jotka eivät ole käytettävissä luonnoksissa

 • Mainosten esitysaikataulu ‑raportti
 • Luokka ja hakutermit
 • Huutokauppatilastot
 • Display-verkoston Sijoittelut-raportti
 • Ajoitetut sähköpostiraportit
 • Hintatarjoustilanteet
 • Mainosmuokkaajat, joissa käytetään kohdekampanjaa tai kohdemainosryhmää
 • Avainsanadiagnoosi
 • Jaetut budjetit

Ominaisuudet, joita ei tueta kokeiluissa

Kokeiluissa tuetaan yleensä samoja ominaisuuksia kuin kampanjoissa. Tähän on yksi poikkeus:

 • Mainosmuokkaajat, joissa käytetään kohdekampanjaa tai kohdemainosryhmää. Voit kuitenkin luoda kokeilun ja määrittää sille sen jälkeen kohdekampanjan tai mainosryhmän syötteen. Lue lisää mainosmuokkaajadatan luomisesta ja sen kohdistamisesta kampanjaan.

Hotellikampanjat EIVÄT tällä hetkellä tue alla lueteltuja ominaisuuksia.

 • Hotellikampanjoissa:
  1. Et voi aloittaa kokeilua, jossa käytetään Välityspalkkiot (per vierailu) ‑hintatarjousstrategiaa, kun kokeilu ei ole peruskampanja.
   Huom. Asiakas voi käyttää Välityspalkkiot (per vierailu) ‑hintatarjousstrategiaa kampanjassa, joka ei ole osa luonnosta tai kokeilukampanjaa.
   • Esimerkki: Haluat aloittaa kokeilun, jossa käytät manuaalista klikkauskohtaista hintaa peruskampanjassa ja testaat Välityspalkkiot (per vierailu) ‑strategiaa → Tätä ei tällä hetkellä tueta.
  2. Useiden kampanjoiden käyttämistä (eli kokeilujen ryhmittelyä) ei tueta.
  3. Peruskampanjan ja luonnoksen/kokeilukampanjan välillä ei tehdä automaattista synkronointia, jos hotellien ryhmittelyyn tulee muutoksia.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun