Informace o konceptech a experimentech kampaní

Koncepty a experimenty vám umožňují navrhnout a otestovat změny kampaní ve Vyhledávací a Obsahové síti. Pomocí konceptů můžete připravit soubor změn, které chcete v kampani použít. Když je koncept připraven, můžete změny použít na původní kampaň nebo z konceptu můžete vytvořit experiment. Ten vám umožní změřit výsledky a posoudit dopad plánovaných změn ještě předtím, než je na kampaň aplikujete.

Tento článek vysvětluje, jak koncepty a experimenty kampaně fungují a jak je ve své inzertní strategii můžete využít.

Příklad

Antonín ve společnosti zajišťuje provoz reklamy a šéf ho požádá, aby navrhl novou strategii pro reklamy ve vyhledávání. Antonín z existující kampaně vytvoří koncept a může tak šéfovi ukázat, jak přesně se kampaň změní. Dostane souhlas a použije koncept zpět na původní kampaň.

V dalším čtvrtletí Antonín se šéfem uvažují o změně cenových nabídek v kampani. Chtějí si ale být jistí, že změny povedou k lepšímu výkonu. Antonín vytvoří koncept se změnami nabídek a spustí měsíc trvající experiment. Výsledky na konci měsíce ukazují, že se výkon po změně nabídek zlepšil, proto Antonín experiment použije na původní kampaň.

Jak fungují koncepty kampaně

Pomocí konceptů můžete pro kampaň připravit soubor změn bez dopadu na její výkon. Když vytvoříte koncept, vytvoříte přesnou kopii nastavení kampaně. V konceptu můžete provádět změny stejným způsobem jako v normální kampani. Kdykoli můžete koncept opustit a vrátit se do něj, abyste v něm provedli další změny, nebo koncept zcela zrušit.

Po provedení všech změn v konceptu můžete koncept použít na původní kampaň nebo z něj vytvořit experiment, abyste otestovali, jak si povede ve srovnání s původní kampaní.

Jak fungují experimenty kampaní

Po vytvoření konceptu jej můžete (namísto použití změn na původní kampaň) převést na experiment. Připomínáme, že sice můžete mít pro jednu kampaň několik konceptů, ale jako experiment může běžet vždy pouze jeden z nich. Při nastavení experimentu můžete zadat, jak dlouho má experiment běžet a jak velkou část návštěvnosti (a rozpočtu) původní kampaně má používat.

Když potenciální zákazník provede vyhledávání na Googlu nebo partnerském webu, případně načte stránku v Obsahové síti, náhodně se pro aukci aktivuje buď původní kampaň, nebo experiment. Pravděpodobnost závisí na nastaveném podílu návštěvnosti mezi kampaní a experimentem.

V průběhu experimentu můžete sledovat jeho výkon a srovnávat ho s původní kampaní. Pokud chcete, můžete data experimentu změnit tak, aby se ukončil dříve. Bude-li mít experiment lepší výkon než původní kampaň, můžete ho použít na původní kampaň. Také máte možnost převést experiment na novou kampaň se stejnými daty a rozpočtem jako původní kampaň a původní kampaň pozastavit.

Důležité upozornění

Koncepty a experimenty jsou k dispozici pouze v kampaních ve Vyhledávací a Obsahové síti. Pro videokampaně a kampaně v aplikacích a v Nákupech Google nebudete moci koncept ani experiment vytvořit.

Funkce a přehledy, které pro koncepty nejsou k dispozici

  • Přehled časového rozvrhu reklam
  • Kategorie a hledané výrazy
  • Statistiky aukcí
  • Přehled Umístění typu Obsahová reklama
  • Naplánované e-mailové přehledy
  • Profily nabídek
  • Personalizátory reklam používající cílovou kampaň nebo cílovou reklamní sestavu
  • Diagnostika klíčových slov
  • Sdílené rozpočty

Funkce nepodporované v experimentech

Experimenty obvykle podporují stejné funkce jako kampaně, jen s jednou výjimkou:

  • Personalizátory reklam používající cílovou kampaň nebo cílovou reklamní sestavu
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory