Lahat ng conversion: Kahulugan

Isang kalkulasyon ng lahat ng conversion na hinimok ng Google Ads para sa iyong negosyo.

  • Kasama sa "Lahat ng conversion" ang data sa iyong column na "Mga Conversion" at ang mga pagkilos na conversion na pinili mong huwag isama sa iyong column na “Mga Conversion.” Kasama rin dito ang mga cross-device na conversion, pagbisita sa store, ilang partikular na tawag sa telepono at higit pa.
  • Kapag na-set up mo na ang pagsubaybay sa conversion, makikita mo ang column na "Lahat ng conversion" sa iyong mga ulat.
  • Ihambing ang “Lahat ng Conversion” sa iyong mga regular na column na "Mga Conversion" para makita ang lahat ng iba't ibang conversion na nahihimok ng iyong mga ad, kasama ang mga cross-device na conversion at ang mga pinili mong huwag isama sa "Mga Conversion." Makakapagbigay ito sa iyo ng mas tumpak na pagkakaunawa sa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga user sa negosyo mo at makakatulong ito sa iyong makalkula ang pagiging epektibo ng pag-advertise mo sa mas mahusay na paraan. 

Mga kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu