Kõik konversioonid: definitsioon

Kõikide teie ettevõtte konversioonide arvutused, mis on saadud Google Adsi kaudu.

  • Veerg „Kõik konversioonid“ hõlmab veerust „Konversioonid“ pärinevaid andmeid ja ka konversioonitoiminguid, mida te ei ole veergu „Konversioonid“ lisanud. Samuti sisaldab see seadmeüleseid konversioone, poekülastusi, teatud telefonikõnesid ja muud.
  • Pärast konversioonide jälgimise seadistamist näete oma aruannetes veergu „Kõik konversioonid“.
  • Võrrelge veergu „Kõik konversioonid“ tavalise veeruga „Konversioonid“, et näha kõiki reklaamidest pärinevaid konversioone, sh seadmeüleseid konversioone ja neid, mida te veergu „Konversioonid“ ei lisanud. See annab teile täpsema ettekujutuse sellest, kuidas kasutajad teie ettevõttega suhtlevad, ning aitab teil oma reklaamide tõhusust paremini mõõta. 

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü