Kampanja: definicija

Skup grupa oglasa (oglasi, ključne riječi i licitacije) koje imaju zajednički proračun, ciljanje lokacije i druge postavke. Kampanje se često upotrebljavaju za organiziranje kategorija proizvoda ili usluga koje nudite.

  • Vaš Google Ads račun može imati jednu ili više oglasnih kampanja koje se prikazuju.
  • Svaka kampanja sastoji se od jedne ili više grupa oglasa.
  • Postavke koje postavljate na razini kampanje uključuju proračun, jezik, lokaciju, distribuciju za Google mrežu i još mnogo toga.
  • Možete napraviti odvojene oglasne kampanje kako biste prikazivali oglase na različitim lokacijama ili korištenjem različitih proračuna.

Kako se računi strukturiraju
Izrada prve oglasne kampanje
Pogledajte više članaka

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik