ต้นทุนต่อคลิก (CPC) ที่จ่ายจริง: คำจำกัดความ

ต้นทุนต่อคลิกที่จ่ายจริง (CPC จริง) คือจำนวนเงินสุดท้ายที่ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการคลิก 1 ครั้ง ซึ่งมักจะน้อยกว่าราคาเสนอต้นทุนสูงสุดต่อคลิก (CPC สูงสุด) และบางครั้งอาจน้อยกว่ามาก ราคาเสนอนี้คือจำนวนเงินสูงสุดที่มักจะเรียกเก็บจากคุณสำหรับการคลิก 1 ครั้ง

CPC จริงมักจะน้อยกว่า CPC สูงสุดเนื่องจากในการประมูลของ Google Ads คุณจะต้องจ่ายเพียงเงินขั้นต่ำที่จำเป็นในการล้างเกณฑ์ลำดับโฆษณาและเอาชนะลำดับโฆษณาของคู่แข่งที่อยู่ถัดจากโฆษณาของคุณลงไปด้านล่าง หากไม่มีคู่แข่งอยู่ถัดไปด้านล่าง (เช่น หากไม่มีคู่แข่งที่ล้างเกณฑ์ระดับโฆษณาของตนยกเว้นคุณคนเดียว) คุณจะจ่ายเฉพาะราคาจองเท่านั้น(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกณฑ์ลำดับโฆษณา) โปรดทราบว่า CPC จริงอาจสูงกว่า CPC สูงสุดในบางกรณี เช่น คุณเปิดใช้ CPC ที่ปรับปรุงแล้ว หรือตั้งค่าการปรับราคาเสนอไว้

วิธีการทำงาน

ปัจจัยที่เรานำมาพิจารณาเพื่อระบุลำดับโฆษณา ได้แก่ คุณภาพโฆษณาตามเวลาจริงในการประมูล (รวมถึงอัตราการคลิกผ่านที่คาดหวัง ความเกี่ยวข้องของโฆษณา และประสบการณ์หน้า Landing Page) การเสนอราคา CPC สูงสุด เกณฑ์ลำดับโฆษณา ความสามารถในการแข่งขันของการประมูล บริบทการค้นหาของผู้ใช้ ตลอดจนผลที่คาดว่าจะได้รับจากส่วนขยายและโฆษณารูปแบบอื่นๆ ในการหาค่าประมาณของผลที่คาดว่าจะได้รับจากส่วนขยายและรูปแบบโฆษณา เราจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความเกี่ยวข้อง อัตราการคลิกผ่านที่คาดหวัง และความโดดเด่นของส่วนขยายหรือรูปแบบนั้นๆ ในหน้าผลการค้นหา จากนั้น เราจะใช้ลำดับโฆษณาของผู้ลงโฆษณาแต่ละรายในการพิจารณาตำแหน่งที่ใช้แสดงโฆษณา รวมถึงประเภทของส่วนขยายและรูปแบบโฆษณาอื่นๆ ที่จะแสดงพร้อมกับโฆษณา (หรือในการพิจารณาว่าจะแสดงโฆษณาหรือรูปแบบโฆษณาหรือไม่)

สำหรับโฆษณาในเครือข่ายการค้นหา โดยปกติเกณฑ์ลำดับโฆษณา (และ CPC จริงที่เกิดขึ้น) จะสูงกว่าสำหรับโฆษณาเหนือผลการค้นหา ทั้งนี้เพื่อรักษาประสบการณ์ใช้งานคุณภาพสูงและเพื่อช่วยให้แน่ใจว่า CPC จริงจะแสดงถึงมูลค่าของตำแหน่งที่โดดเด่นของโฆษณา ด้วยเหตุนี้ CPC จริงเมื่อโฆษณาของคุณปรากฏเหนือผลการค้นหาจึงมักจะสูงกว่า CPC จริงเมื่อโฆษณาปรากฏด้านล่างผลการค้นหา แม้ว่าจะไม่มีผู้ลงโฆษณารายอื่นแสดงโฆษณาอยู่ด้านล่างคุณก็ตาม ถึงแม้ว่าคุณอาจจ่ายเงินมากขึ้นต่อ 1 คลิก แต่โฆษณาด้านบนมักจะมีอัตราการคลิกผ่านที่สูงกว่า และอาจช่วยให้คุณแสดงส่วนขยายโฆษณาบางรายการและฟีเจอร์อื่นๆ ที่มีเฉพาะในช่องโฆษณาด้านบนเท่านั้นได้ และเช่นเคย ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินคุณเกินกว่าราคาเสนอ CPC สูงสุด (เว้นแต่คุณจะใช้เครื่องมือเสนอราคาอัตโนมัติ)

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าความสามารถในการแข่งขันของการประมูลเพื่อแสดงโฆษณาอาจส่งผลต่อต้นทุนต่อคลิกที่จ่ายจริง หากโฆษณา 2 รายการที่แข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งเดียวกันมีลำดับโฆษณาใกล้เคียงกัน โฆษณาแต่ละรายการจะมีโอกาสชนะตำแหน่งดังกล่าวพอๆ กัน แต่เมื่อโฆษณาของผู้ลงโฆษณา 2 รายอยู่ในลำดับที่ห่างกันมากขึ้น โฆษณาที่อยู่ในลำดับสูงกว่าจะมีแนวโน้มที่จะชนะมากกว่า แต่ก็อาจต้องจ่ายต้นทุนต่อคลิกสูงกว่าด้วยเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการที่มีโอกาสชนะมากขึ้น การกำหนดราคาในลักษณะนี้ใช้กับอันดับโฆษณาแต่ละอันดับที่อยู่ต่ำลงมาในหน้าผลการค้นหา วิธีนี้ทำให้ต้นทุนต่อคลิกที่จ่ายจริงได้รับอิทธิพลจากทั้งคู่แข่งที่อยู่ในอันดับต่ำกว่าคุณ 1 ตำแหน่งและคู่แข่งที่อยู่ในอันดับต่ำกว่าคู่แข่งดังกล่าวด้วย

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่อธิบายวิธีการทำงานของลำดับโฆษณาและ CPC จริงอย่างง่ายๆ ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยทั้งหมดในการพิจารณาลำดับโฆษณาและการกำหนดราคาที่กล่าวข้างต้น แต่มุ่งให้คุณเห็นภาพรวมของอัลกอริทึมอย่างลึกซึ้ง

สมมติว่าผู้ลงโฆษณา 5 รายกำลังแข่งขันกันเพื่อชิงอันดับโฆษณาเหนือผลการค้นหาในหน้าผลการค้นหาของ Google ซึ่งมีอยู่ 4 อันดับ โดยลำดับโฆษณาของผู้ลงโฆษณาแต่ละรายคือ 80, 50, 30, 10 และ 5

หากลำดับโฆษณาขั้นต่ำที่จำเป็นในการแสดงเหนือผลการค้นหาคือ 40 จะมีผู้ลงโฆษณาเพียง 2 รายแรกเท่านั้น (ที่มีลำดับโฆษณา 80 และ 50) ที่อยู่สูงกว่าลำดับขั้นต่ำ และได้แสดงเหนือผลการค้นหา ผู้ลงโฆษณาที่มีลำดับโฆษณาเท่ากับ 80 จะจ่ายเงินแค่ให้พอ (เช่น ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยที่เรียกเก็บเงินได้ที่ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งในสหรัฐฯ คือ 0.01 ดอลลาร์) เอาชนะผู้ลงโฆษณาที่มีลำดับโฆษณาเท่ากับ 50 เนื่องจากไม่มีผู้ลงโฆษณารายอื่นอีกที่มีสิทธิ์แข่งขัน ผู้ลงโฆษณาที่มีลำดับโฆษณาเท่ากับ 50 จึงจะจ่ายเงินแค่ให้พอเอาชนะลำดับโฆษณาขั้นต่ำที่เท่ากับ 40 เท่านั้น

หากลำดับโฆษณาขั้นต่ำที่จำเป็นในการแสดงด้านล่างผลการค้นหาเท่ากับ 8 ผู้ลงโฆษณาที่เหลืออีก 2 จาก 3 ราย (มีลำดับโฆษณา 30 และ 10) จะแสดงอยู่ด้านล่างผลการค้นหา ผู้ลงโฆษณาที่มีลำดับโฆษณาเท่ากับ 30 จะปรากฏในอันดับแรกด้านล่างผลการค้นหา และจะจ่ายเงินแค่ให้พอเอาชนะผู้ลงโฆษณาที่มีลำดับโฆษณาเท่ากับ 10 เท่านั้น ผู้ลงโฆษณาที่มีลำดับโฆษณาเท่ากับ 10 จะแสดงอยู่ในอันดับถัดไป และจะจ่ายเงินแค่ให้พอเอาชนะลำดับโฆษณาขั้นต่ำที่เท่ากับ 8 เท่านั้น ส่วนผู้ลงโฆษณาที่มีลำดับโฆษณาเท่ากับ 5 มีคุณสมบัติไม่ตรงตามลำดับโฆษณาขั้นต่ำ จึงจะไม่แสดงผลเลย

สำหรับโฆษณาบางอย่างในเครือข่ายดิสเพลย์ CPC จริงจะแตกต่างจากที่อธิบายไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมูลเพื่อแสดงโฆษณาในเครือข่ายดิสเพลย์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก