ราคาต่อหนึ่งคลิก (CPC) จริง: คำจำกัดความ

ราคาต่อหนึ่งคลิกจริง (CPC จริง) คือจำนวนเงินสุดท้ายที่ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการคลิก 1 ครั้ง คุณมักจะถูกเรียกเก็บเงินน้อยกว่าราคาเสนอต่อหนึ่งคลิกสูงสุด (CPC สูงสุด) ซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่เราอาจเรียกเก็บจากคุณสำหรับการคลิกหนึ่งครั้ง บางครั้งก็น้อยกว่านั้นมาก

CPC จริงมักจะน้อยกว่า CPC สูงสุดเพราะในการประมูลของ Google Ads คุณจะต้องจ่ายเพียงเงินขั้นต่ำที่จำเป็นในการล้างเกณฑ์ลำดับโฆษณาและเอาชนะลำดับโฆษณาของคู่แข่งที่อยู่ถัดจากโฆษณาของคุณลงไปด้านล่าง หากไม่มีคู่แข่งอยู่ถัดไปด้านล่าง (เช่น หากไม่มีคู่แข่งที่ล้างเกณฑ์ระดับโฆษณาของตนยกเว้นคุณคนเดียว) คุณจะจ่ายเฉพาะราคาจองเท่านั้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกณฑ์ลำดับโฆษณา) แต่โปรดทราบว่า CPC จริงอาจมากกว่า CPC สูงสุด เช่น หากคุณเปิดใช้ CPC ที่ปรับปรุงแล้วหรือหากตั้งค่าการปรับราคาเสนอไว้

วิธีการทำงาน

เรารวมคุณภาพโฆษณาตามเวลาจริงในการประมูล (รวมถึงอัตราการคลิกผ่านที่คาดหวัง ความเกี่ยวข้องของโฆษณา และประสบการณ์หน้า Landing Page) ราคาเสนอ CPC สูงสุด เกณฑ์ลำดับโฆษณา บริบทการค้นหาของผู้ใช้ และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากส่วนขยายและรูปแบบโฆษณาอื่นๆ เข้าด้วยกันเพื่อกำหนดลำดับโฆษณา ในการหาค่าประมาณของผลที่คาดว่าจะได้รับจากส่วนขยายและรูปแบบโฆษณา เราจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความเกี่ยวข้อง อัตราการคลิกผ่านที่คาดหวัง และความโดดเด่นของส่วนขยายหรือรูปแบบนั้นๆ ในหน้าผลการค้นหา จากนั้น เราจะใช้ลำดับโฆษณาของผู้ลงโฆษณาแต่ละรายในการพิจารณาตำแหน่งที่ใช้แสดงโฆษณา รวมถึงประเภทของส่วนขยายและรูปแบบโฆษณาอื่นๆ ที่จะแสดงพร้อมกับโฆษณา (หรือในการพิจารณาว่าจะแสดงโฆษณาหรือรูปแบบโฆษณาหรือไม่)

สำหรับโฆษณาในเครือข่ายการค้นหา โดยปกติเกณฑ์ลำดับโฆษณา (และ CPC จริงที่เกิดขึ้น) จะสูงกว่าสำหรับโฆษณาเหนือผลการค้นหา ทั้งนี้เพื่อรักษาประสบการณ์ใช้งานคุณภาพสูงและเพื่อช่วยให้แน่ใจว่า CPC จริงจะแสดงถึงมูลค่าของตำแหน่งที่โดดเด่นของโฆษณา ด้วยเหตุนี้ CPC จริงเมื่อโฆษณาของคุณปรากฏเหนือผลการค้นหาจึงมักจะสูงกว่า CPC จริงเมื่อโฆษณาปรากฏด้านล่างผลการค้นหา แม้ว่าจะไม่มีผู้ลงโฆษณารายอื่นแสดงโฆษณาอยู่ด้านล่างคุณก็ตาม ถึงแม้ว่าคุณอาจจ่ายเงินมากขึ้นต่อ 1 คลิก แต่โฆษณาด้านบนมักจะมีอัตราการคลิกผ่านที่สูงกว่า และอาจช่วยให้คุณแสดงส่วนขยายโฆษณาบางรายการและฟีเจอร์อื่นๆ ที่มีเฉพาะในช่องโฆษณาด้านบนเท่านั้นได้ และเช่นเคย ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินคุณเกินกว่าราคาเสนอ CPC สูงสุด (เว้นแต่คุณจะใช้เครื่องมือการเสนอราคาอัตโนมัติ)

ตัวอย่าง

  • สมมติว่าผู้ลงโฆษณา 5 รายกำลังแข่งขันกันเพื่อชิงอันดับโฆษณาเหนือผลการค้นหาในหน้าผลการค้นหาของ Google ซึ่งมีอยู่ 4 อันดับ โดยลำดับโฆษณาของผู้ลงโฆษณาแต่ละรายคือ 80, 50, 30, 10 และ 5
  • หากลำดับโฆษณาขั้นต่ำที่จำเป็นในการแสดงเหนือผลการค้นหาคือ 40 จะมีผู้ลงโฆษณาเพียง 2 รายแรกเท่านั้น (ที่มีลำดับโฆษณา 80 และ 50) ที่อยู่สูงกว่าลำดับขั้นต่ำ และได้แสดงเหนือผลการค้นหา ผู้ลงโฆษณาที่มีลำดับโฆษณาเท่ากับ 80 จะจ่ายเงินแค่ให้พอ (เช่น ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยที่เรียกเก็บเงินได้ที่ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งในสหรัฐฯ คือ 0.01 ดอลลาร์) เอาชนะผู้ลงโฆษณาที่มีลำดับโฆษณาเท่ากับ 50 เนื่องจากไม่มีผู้ลงโฆษณารายอื่นอีกที่มีสิทธิ์แข่งขัน ผู้ลงโฆษณาที่มีลำดับโฆษณาเท่ากับ 50 จึงจะจ่ายเงินแค่ให้พอเอาชนะลำดับโฆษณาขั้นต่ำที่เท่ากับ 40 เท่านั้น
  • หากลำดับโฆษณาขั้นต่ำที่จำเป็นในการแสดงด้านล่างผลการค้นหาเท่ากับ 8 ผู้ลงโฆษณาที่เหลืออีก 2 จาก 3 ราย (มีลำดับโฆษณา 30 และ 10) จะแสดงอยู่ด้านล่างผลการค้นหา ผู้ลงโฆษณาที่มีลำดับโฆษณาเท่ากับ 30 จะปรากฏในอันดับแรกด้านล่างผลการค้นหา และจะจ่ายเงินแค่ให้พอเอาชนะผู้ลงโฆษณาที่มีลำดับโฆษณาเท่ากับ 10 เท่านั้น ผู้ลงโฆษณาที่มีลำดับโฆษณาเท่ากับ 10 จะแสดงอยู่ในอันดับถัดไป และจะจ่ายเงินแค่ให้พอเอาชนะลำดับโฆษณาขั้นต่ำที่เท่ากับ 8 เท่านั้น ขณะที่ผู้ลงโฆษณาที่มีลำดับโฆษณาเท่ากับ 5 นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามลำดับโฆษณาขั้นต่ำ และจะไม่ได้แสดงโฆษณา

สำหรับโฆษณาบางอย่างในเครือข่ายดิสเพลย์ CPC จริงของคุณจะแตกต่างจากที่อธิบายไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมูลเพื่อแสดงโฆษณาในเครือข่ายดิสเพลย์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว