Dejanska cena na klik (CPC): opredelitev

Dejanska cena na klik (dejanski CPC) je končni znesek, ki vam ga bomo zaračunali za klik. Pogosto vam zaračunamo manj – včasih bistveno manj – kot znaša vaša najvišja ponudba za ceno na klik (najvišji CPC), kar je najvišji znesek, ki vam ga lahko zaračunamo za klik.

Dejanski CPC je pogosto nižji od najvišjega CPC-ja, ker na dražbi Google Ads plačate največ toliko, kot je najmanj potrebno, da počistite prage za uvrstitev oglasov in si zagotovite boljšo uvrstitev kot oglas konkurenta, ki je tik pod vašim. In če pod vami ni konkurenčnih oglasov (če na primer noben konkurent razen vas ni počistil svojih pragov za uvrstitev oglasov), plačate samo rezervno ceno. (Več informacij je na voljo v razdelku Pragi za uvrstitev oglasov.) Upoštevajte, da bo dejanski CPC morda presegel najv. CPC, če ste na primer omogočili Izboljšan CPC ali nastavili prilagoditev ponudbe.

Kako to deluje

Združimo kakovost oglasa v času dražbe (vključno s pričakovanim razmerjem med prikazi in kliki, ustreznostjo oglasov ter izkušnjo s ciljno stranjo), najv. ponudbo za CPC, prage za uvrstitev oglasov, kontekst uporabnikovega iskanja ter pričakovani vpliv razširitev in drugih oblik oglasov, da določimo uvrstitev oglasa. Pri ocenjevanju predvidenega učinka razširitev in oblik oglasa upoštevamo dejavnike, kot so ustreznost, pričakovana razmerja med prikazi in kliki ter vidnost razširitev ali oblik oglasa na strani z rezultati iskanja. Uvrstitev oglasa posameznega oglaševalca se nato uporabi pri odločanju o tem, kje bo oglas prikazan ter katere vrste razširitev in drugih oblik oglasov bodo prikazane z njim (oz. ali bo oglas ali oblika oglasa sploh prikazana).

Za oglase v iskalnem omrežju so pragi za uvrstitev oglasov (in nastali dejanski CPC-ji) za oglase nad rezultati iskanja običajno višji, tako da ohranimo visokokakovostno izkušnjo in zagotavljamo, da dejanski CPC-ji odražajo vrednost vidne lokacije oglasov. Zato je dejanski CPC za oglase nad rezultati iskanja pogosto višji od dejanskega CPC-ja za oglase pod rezultati iskanja, četudi ni drugih oglaševalcev tik pod vami. Čeprav morda plačate več za klik, imajo oglasi na vrhu strani običajno višja razmerja med prikazi in kliki ter vam lahko omogočijo prikaz določenih razširitev oglasa in drugih funkcij, ki so na voljo samo za oglase na vrhu strani. Kot vedno, vam ne bomo nikoli zaračunali več od vaše najvišje ponudbe za CPC (razen če uporabljate orodja za samodejne ponudbe).

Primer

  • Recimo, da pet oglaševalcev tekmuje za največ štiri položaje oglasov nad rezultati iskanja na strani z rezultati Iskanja Google. Uvrstitev oglasa za posameznega oglaševalca je npr. 80, 50, 30, 10 oziroma 5.
  • Če je najnižja uvrstitev oglasa, ki je potrebna za prikaz nad rezultati iskanja, npr. 40, se bosta nad rezultati iskanja prikazala prva dva oglaševalca (z uvrstitvijo oglasa 80 oz. 50). Oglaševalec z uvrstitvijo oglasa 80 plača ravno dovolj (npr. zaokroženo na najbližjo zaračunljivo enoto, ki je v EU 0,01 €), da premaga oglaševalca z uvrstitvijo oglasa 50. Ker ni druge primerne konkurence, oglaševalec z uvrstitvijo oglasa 50 plača ravno dovolj, da preseže najnižjo potrebno uvrstitev oglasa, ki je 40.
  • Če je najnižja uvrstitev oglasa, ki je potrebna za prikaz nad rezultati iskanja, 8, potem bosta pod rezultati iskanja prikazana dva od treh preostalih oglaševalcev (z uvrstitvijo oglasa 30 oz. 10). Oglaševalec z uvrstitvijo oglasa 30 bo prikazan na prvem mestu pod rezultati iskanja in bo plačal ravno dovolj, da premaga oglaševalca z uvrstitvijo oglasa 10. Oglaševalec z uvrstitvijo oglasa 10 bo prikazan pod tem oglaševalcem in bo plačal ravno dovolj, da premaga oglaševalca z najnižjo uvrstitvijo oglasa, ki je 8. Oglaševalec z uvrstitvijo oglasa 5 ni izpolnil najnižje potrebne uvrstitve oglasa, zato sploh ne bo prikazan.

Za nekatere oglase v prikaznem omrežju je lahko vaš dejanski CPC drugačen od opisanega. Preberite več o dražbi oglasov v prikaznem omrežju.

Sorodni povezavi

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave