Faktisk kostnad per klikk (CPC): Definisjon

Faktisk kostnad per klikk (faktisk CPC) er det endelige beløpet du må betale for et klikk. Du betaler ofte mindre – noen ganger mye mindre – enn budet for høyeste kostnad per klikk (maks. CPC), som er det meste du vanligvis betaler for et klikk.

Som en følge av Google Ads-auksjonen er faktisk CPC er ofte lavere enn maks. CPC. Grunnen til dette er at du bare betaler minimumsbeløpet som er nødvendig for å innfri grensene for annonserangering og slå annonserangeringen til konkurrenten rett under deg. Hvis det imidlertid ikke finnes noen konkurrenter umiddelbart under deg (f.eks. hvis du er den eneste som har innfridd grensene for annonserangering), må du bare ut med minsteprisen. (Finn ut mer ved å lese om grenser for annonserangering.) Husk at faktisk CPC kan overstige maks. CPC hvis du for eksempel har aktivert Utvidet CPC eller angitt en budjustering.

Sånn fungerer det

Vi kombinerer annonsekvaliteten på auksjonstidspunktet (inkludert forventet klikkfrekvens, annonserelevans og opplevelse av landingssiden), maks. CPC-budet, grensene for annonserangering, konteksten til personens søk og den forventede innvirkningen fra utvidelser og andre annonseformater for å fastslå annonserangeringen. Når vi vurderer den forventede effekten av utvidelser og annonseformater, tar vi i betraktning faktorer som relevans, forventet klikkfrekvens og hvor synlige utvidelsene eller formatene er på søkeresultatsiden. Hver annonsørs annonserangering brukes deretter til å fastslå hvor annonsen skal bli vist, og hvilke typer utvidelser og andre annonseformater som skal vises sammen med annonsen (eller hvorvidt annonsen eller annonseformatet skal bli vist i det hele tatt).

For annonser i Søkenettverket er grensene for annonserangering (og de resulterende faktiske CPC-verdiene) vanligvis høyere for annonser over søkeresultatene. Hensikten med dette er å sikre opplevelser av høy kvalitet samt at de faktiske CPC-verdiene gjenspeiler verdien av annonsens fremtredende plassering. Som et resultat av dette er den faktiske CPC-verdien når du vises over søkeresultatene, ofte høyere enn den faktiske CPC-verdien hvis du vises under søkeresultatene. Dette er tilfellet selv om ingen andre annonsører ligger umiddelbart under deg. Selv om du kan komme til å betale mer per klikk, har annonser med topplassering vanligvis høyere klikkfrekvens. Du kan i tillegg få muligheten til å vise bestemte annonseutvidelser og andre funksjoner som bare er tilgjengelige for annonser med topplassering. Du betaler som alltid aldri mer enn maks. CPC-budet ditt (med mindre du bruker automatisk budgivning).

Eksempel

  • Se for deg at fem annonsører konkurrerer om maksimalt fire annonseplasseringer ovenfor søkeresultatene på Googles søkeresultatside. Tenk deg at den respektive annonserangeringen til hver av annonsørene er 80, 50, 30, 10 og 5.
  • Hvis den minste annonserangeringen som er nødvendig for å vises over søkeresultatene, er 40, går bare de to første annonsørene (med annonserangeringer på 80 og 50) over minimumet og vises over søkeresultatene. Annonsøren med annonserangeringen på 80 betaler akkurat nok (f.eks. avrundet til nærmeste fakturerbare enhet, som i USA er 0,01 USD) for å slå annonsøren med annonserangeringen på 50. Siden det ikke er noen annen kvalifisert konkurranse, betaler annonsøren med annonserangering på 50 akkurat nok til å slå minimum annonserangering på 40.
  • Hvis den minste annonserangeringen som er nødvendig for å vises under søkeresultatene, er 8, vil to av de tre gjenværende annonsørene (med annonserangeringer på 30 og 10) vises under søkeresultatene. Annonsøren med en annonserangering på 30 vil vises i den første posisjonen under søkeresultatene, og betaler akkurat nok til å slå annonsøren med en annonserangering på 10. Annonsøren med en annonserangering på 10 vil vises under denne annonsøren, og betaler akkurat nok til å slå minimum annonserangering på 8. Annonsøren med en annonseplassering på 5 oppnådde ikke minimum annonserangering og vil ikke vises i det hele tatt.

For bestemte annonser i Displaynettverket avviker den faktiske CPC-en fra beskrivelsen. Finn ut mer om annonseauksjonen i Displaynettverket.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt