En definisjon av faktisk kostnad per klikk (CPC)

Faktisk kostnad per klikk (faktisk CPC) er det endelige beløpet du må betale for et klikk. Du må ofte ut med mindre – noen ganger mye mindre – enn budet ditt for høyeste kostnad per klikk (maks. CPC), som er det høyeste beløpet du vanligvis kan bli belastet med for et klikk.

Faktisk CPC er ofte lavere enn maks. CPC. Grunnen til dette er at du i Google Ads-auksjoner bare betaler det som er minstekravet for å innfri grensene for annonserangering og slå annonserangeringen til konkurrenten rett under deg. Hvis det imidlertid ikke finnes noen konkurrenter rett under deg (f.eks. hvis du er den eneste som har innfridd grensene for annonserangering), må du bare ut med minsteprisen. (Finn ut mer ved å lese om grenser for annonserangering.) Vær oppmerksom på at faktisk CPC kan overskride maks. CPC hvis du for eksempel har slått på Utvidet CPC eller angitt en budjustering.

Sånn fungerer det

Vi kombinerer annonsekvaliteten på auksjonstidspunktet (bl.a. forventet klikkfrekvens, annonserelevans og opplevelse av landingssiden), maks. CPC-budet, grensene for annonserangering, konkurransenivået i den aktuelle auksjonen, konteksten for søket samt den forventede effekten av utvidelser og andre annonseformater når vi skal fastsette annonserangeringen. Når vi vurderer den forventede effekten av utvidelser og annonseformater, tar vi med i betraktning faktorer som relevans, forventet klikkfrekvens samt hvor prominent plassering utvidelsene eller formatene får på søkeresultatsiden. Hver annonsørs annonserangering brukes deretter til å fastslå hvor annonsen skal bli vist, og hvilke typer utvidelser og andre annonseformater som skal vises sammen med annonsen (eller om annonsen eller annonseformatet skal bli vist i det hele tatt).

For annonser i Søkenettverket er grensene for annonserangering (og de resulterende faktiske CPC-verdiene) vanligvis høyere for annonser over søkeresultatene. Hensikten med dette er å sikre opplevelser av høy kvalitet samt at de faktiske CPC-verdiene gjenspeiler verdien av annonsenes prominente plasseringer. Som et resultat av dette er den faktiske CPC-verdien når du vises over søkeresultatene, ofte høyere enn den faktiske CPC-verdien hvis du vises under søkeresultatene. Dette er tilfellet selv om ingen andre annonsører ligger umiddelbart under deg. Selv om du kan komme til å betale mer per klikk, har toppannonser vanligvis høyere klikkfrekvens. Du kan i tillegg få vise visse annonseutvidelser og andre funksjoner som bare er tilgjengelig i annonser med topplassering. Du betaler – som alltid – aldri mer enn maks. CPC-budet ditt (med mindre du bruker verktøy for automatisk budgivning).

Vær også oppmerksom på at konkurransenivået i den aktuelle annonseauksjonen kan påvirke den faktiske kostnaden per klikk du ender opp med. Hvis to annonser med samme annonserangering konkurrerer om den samme plasseringen, har de begge lik sjanse til å vinne den aktuelle plasseringen. Etter som forskjellen mellom annonserangeringen til de to annonsørene øker, øker imidlertid også sannsynligheten for at annonsen med den høyeste rangeringen vinner auksjonen. Den aktuelle annonsøren må kanskje også ut med en høyere kostnad per klikk som et resultat av den økte vinnersjansen. Den samme prisdynamikken kommer i spill for hver annonseplassering nedover på søkeresultatsiden. Den faktiske kostnaden din per klikk påvirkes dermed ikke bare av konkurrenten rett under deg, men også av de påfølgende konkurrentene nedover. 

Eksempel

Her kan du se et forenklet eksempel på hvordan annonserangering og faktisk CPC fungerer. I det tar vi ikke høyde for alle faktorene knyttet til pris og annonserangering nevnt ovenfor. Vi tar heller sikte på å gi deg en generell oversikt over algoritmene våre:

Tenk deg at fem annonsører konkurrerer om maksimalt fire annonseplasseringer ovenfor søkeresultatene på Googles søkeresultatside. Tenk deg at den respektive annonserangeringen til hver av annonsørene er 80, 50, 30, 10 og 5.

Hvis den minste annonserangeringen som er nødvendig for å vises over søkeresultatene, er 40, går bare de to første annonsørene (med annonserangeringer på 80 og 50) over minimumet og vises over søkeresultatene. Annonsøren med annonserangeringen på 80 betaler akkurat nok (f.eks. avrundet til nærmeste fakturerbare enhet, som i USA er 0,01 USD) for å slå annonsøren med annonserangeringen på 50. Siden det ikke er noen annen kvalifisert konkurranse, betaler annonsøren med annonserangering på 50 akkurat nok til å slå minimum annonserangering på 40.

Hvis den minste annonserangeringen som er nødvendig for å vises under søkeresultatene, er 8, vil to av de tre gjenværende annonsørene (med annonserangeringer på 30 og 10) vises under søkeresultatene. Annonsøren med en annonserangering på 30 vil vises i den første posisjonen under søkeresultatene, og betaler akkurat nok til å slå annonsøren med en annonserangering på 10. Annonsøren med en annonserangering på 10 vil vises under denne annonsøren, og betaler akkurat nok til å slå minimum annonserangering på 8. Annonsøren med en annonseplassering på 5 innfrir ikke minstekravet til annonserangering og får overhodet ikke vist annonsene sine.

For visse annonser i Displaynettverket avviker den faktiske CPC-verdien din fra beskrivelsen. Finn ut mer om annonseauksjonen i Displaynettverket.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny