Faktiskā maksa par klikšķi (MPK): definīcija

Faktiskā maksa par klikšķi (faktiskā MPK) ir galīgā summa, kas no jums tiek iekasēta par klikšķi. Bieži vien iekasētā summa ir mazāka (reizēm — pat ievērojami mazāka) nekā maksimālās maksas par klikšķi (maks. MPK) cena, kas ir maksimālā summa, kuru var iekasēt par klikšķi.

Faktiskā MPK bieži vien ir mazāka nekā maks. MPK, jo Google Ads izsoles gadījumā jūs maksāsiet tikai minimālo summu, kas nepieciešama, lai sasniegtu reklāmas ranga sliekšņus un pārspētu tā konkurenta reklāmas rangu, kurš ir nākamais pēc jums. Ja tieši pēc jums nav neviena konkurenta (piemēram, neviens konkurents, izņemot jūs, nav sasniedzis savu reklāmas ranga slieksni), jums jāmaksā tikai rezervētā cena. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet rakstu par reklāmas ranga sliekšņiem.) Ņemiet vērā, ka jūsu faktiskā MPK var pārsniegt maksimālo MPK, piemēram, ja iespējojāt uzlaboto MPK cenu noteikšanu vai iestatījāt cenas korekciju.

Darbības principi

Lai noteiktu reklāmas rangu, tiek kombinēta reklāmas kvalitāte izsoles laikā (tostarp paredzamais vidējais klikšķu skaits, reklāmas atbilstība un pieredze galvenajā lapā), maksimālā MPK cena, reklāmas ranga sliekšņi, konkurētspēja izsolē, lietotāja izmantotā meklēšanas vaicājuma konteksta, kā arī paplašinājumu un citu reklāmas formātu paredzamā ietekme. Nosakot paplašinājumu un reklāmas formātu paredzamo ietekmi, tiek ņemti vērā tādi faktori kā atbilstība, paredzamais vidējais klikšķu skaits un paplašinājumu vai formātu pamanāmība meklēšanas rezultātu lapā. Pēc tam katra reklāmdevēja reklāmas rangs tiek izmantots, lai noteiktu, kur tiks rādīta reklāma un kādu veidu paplašinājumi un citi reklāmas formāti tiks rādīti kopā ar reklāmu (rangs tiek arī izmantots, lai noteiktu, vai reklāma vai reklāmas formāts vispār tiks rādīts).

Lai pastāvīgi gādātu par augstas kvalitātes pieredzi un palīdzētu nodrošināt faktiskās MPK atbilstību reklāmu pamanāmās atrašanās vietas vērtībai, meklēšanas tīkla reklāmu ranga sliekšņi (un attiecīgās faktiskās MPK vērtības) parasti ir augstāki reklāmām, kas tiek rādītas virs meklēšanas rezultātiem. Tādējādi faktiskā MPK, kad reklāma tiek rādīta virs meklēšanas rezultātiem, parasti ir augstāka nekā faktiskā MPK, kad reklāma tiek rādīta zem meklēšanas rezultātiem, pat ja citu reklāmdevēju saturs neatrodas tieši zem jūsu satura. Lai gan par klikšķi, iespējams, maksāsiet vairāk, augšdaļā rādīto reklāmu vidējais klikšķu skaits parasti ir lielāks, turklāt tām var būt atļauts izmantot noteiktus reklāmu paplašinājumus un citas funkcijas, kas pieejamas tikai labākajās reklāmas vietās. Kā vienmēr — no jums netiks iekasēta maksa, kas pārsniegtu jūsu noteikto maksimālo MPK (ja vien neizmantojat automātiskās cenu noteikšanas rīkus).

Ņemiet vērā arī to, ka faktisko maksu par klikšķi var ietekmēt konkurētspēja reklāmu izsolē. Ja divām reklāmām, kuras sacenšas par vienu pozīciju, reklāmas rangs ir vienāds, šīm reklāmām ir līdzīgas iespējas uzvarēt. Pieaugot atšķirībai starp divu reklāmdevēju reklāmu rangiem, reklāmai ar augstāku rangu būs lielākas iespējas uzvarēt, bet var pieaugt arī maksa par klikšķi, lai panāktu drošāku uzvaru. Tāda pati cenu noteikšanas dinamika attiecas uz katru reklāmas pozīciju tālāk meklēšanas rezultātu lapā. Tādējādi faktisko maksu par klikšķi ietekmē ne tikai konkurents, kas ir nākamais pēc jums, bet arī pēc viņa esošie konkurenti.

Piemērs

Tālāk ir sniegts vienkāršots piemērs par to, kā darbojas reklāmas rangs un faktiskā MPK. Tas neaptver visus iepriekš aprakstītos reklāmas ranga un cenu noteikšanas faktorus — tā mērķis ir sniegt vispārīgu kopsavilkumu par mūsu izmantotajiem algoritmiem.

Pieņemsim, ka pieci reklāmdevēji sacenšas par ne vairāk kā četru reklāmu pozīcijām virs meklēšanas rezultātiem Google meklēšanas rezultātu lapā. Katra reklāmdevēja reklāmas rangs attiecīgi ir, piemēram, 80, 50, 30, 10 un 5.

Ja minimālajam reklāmas rangam, kas nepieciešams, lai rādītu reklāmu virs meklēšanas rezultātiem, ir jābūt, piemēram, 40, tad tikai divi pirmie reklāmdevēji (kuru reklāmas rangs ir 80 un 50) pārsniedz minimālo rangu un tiek rādīti virs meklēšanas rezultātiem. Lai pārspētu reklāmdevēju, kura reklāmas rangs ir 50, reklāmdevējs, kura reklāmas rangs ir 80, maksā minimālo nepieciešamo summu (proti, noapaļotu līdz tuvākajai maksājuma summai, kura ASV ir 0,01 ASV dolārs). Tā kā citu konkurentu nav, reklāmdevējs, kura reklāmas rangs ir 50, maksā minimālo nepieciešamo summu, lai pārspētu minimālo reklāmas rangu — 40.

Ja minimālajam reklāmas rangam, lai rādītu reklāmu zem meklēšanas rezultātiem, jābūt, piemēram, 8, tad divi no pārējiem trijiem reklāmdevējiem (kuru reklāmas rangs ir 30 un 10) tiks rādīti zem meklēšanas rezultātiem. Reklāmdevēja, kura reklāmas rangs ir 30, reklāma tiks parādīta pirmajā pozīcijā zem meklēšanas rezultātiem, un reklāmdevējs maksās minimālo nepieciešamo summu, lai pārspētu reklāmdevēju, kura reklāmas rangs ir 10. Reklāmdevēja, kura reklāmas rangs ir 10, reklāma tiks rādīta zem iepriekš minētā reklāmdevēja reklāmas, un reklāmdevējs maksās minimālo nepieciešamo summu, lai pārsniegtu minimālo reklāmas rangu — 8. Reklāmdevējs, kura reklāmas rangs ir 5, nav sasniedzis minimālo reklāmas ranga slieksni, tāpēc viņa reklāma vispār netiks rādīta.

Noteiktām reklāmas tīkla reklāmām faktiskā MPK atšķirsies no norādītās. Uzziniet vairāk par reklāmas tīkla reklāmu izsoli.

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

true
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
false
true
true
73067
false