עלות בפועל לקליק (CPC): הגדרה

עלות בפועל לקליק היא הסכום הסופי שבו נחייב אתכם על קליק. לעיתים קרובות, נחייב אתכם בסכום קטן יותר - לפעמים אפילו קטן בהרבה - מהצעת המחיר המקסימלית לקליק (max. CPC). הצעת מחיר זו היא הסכום המרבי שנחייב אתכם בדרך כלל על קליק.

בחלק גדול מהמקרים העלות בפועל לקליק נמוכה מהעלות המקסימלית לקליק, מאחר שבמכירות הפומביות ב-Google Ads אתם משלמים רק את הסכום המינימלי שדרוש כדי להגיע אל ערכי הסף לדירוג המודעה ולעבור את דירוג המודעה של המתחרה שנמצא מיד מתחתיכם (אם קיים מתחרה כזה). אם אין מתחרים מיד מתחתיכם (למשל אם אף מתחרה אחר לא הגיע אל ערכי הסף לדירוג המודעה), אתם משלמים רק את המחיר המינימלי. (אפשר לקבל מידע נוסף במאמר על ערכי הסף לדירוג המודעה.) חשוב לזכור שהעלות בפועל לקליק עשויה לחרוג מהעלות המקסימלית לקליק, למשל אם הגדרתם את שיטת הצעת המחיר אופטימיזציית עלות לקליק (eCPC) או אם הגדרתם התאמת הצעת מחיר.

איך זה עובד

אנחנו משלבים את איכות המודעה בזמן המכירה הפומבית (כולל שיעור הקליקים הצפוי, הרלוונטיות למודעה וחוויית המשתמש בדף הנחיתה), את הצעת המחיר המקסימלית לקליק, את ערכי הסף לדירוג המודעה, את הקשר החיפוש של המשתמש ואת ההשפעה הצפויה של תוספים ופורמטים אחרים של מודעות כדי לקבוע את דירוג המודעה. כדי להעריך את ההשפעה הצפויה של תוספים ופורמטים של מודעות, אנחנו מביאים בחשבון מספר גורמים, כגון רלוונטיות, שיעורי קליקים צפויים ומידת החשיפה של התוספים או הפורמטים בדף תוצאות החיפוש. לאחר מכן, דירוג המודעה של כל מפרסם משמש כדי לקבוע את המיקום שבו תוצג המודעה שלו וסוגי התוספים והפורמטים האחרים של המודעות שיוצגו עם המודעה (או כדי לקבוע אם המודעה או פורמט המודעה יוצגו).

במודעות שמופיעות ברשת החיפוש, ערכי הסף לדירוג המודעה (והעלויות בפועל לקליק שנובעות מהם) בדרך כלל גבוהים יותר במקרה של מודעות שמופיעות מעל תוצאות החיפוש, כדי לשמור על חוויה איכותית ולוודא שהעלויות בפועל לקליק משקפות את הערך של המיקום הבולט של המודעות. כתוצאה מכך, ברוב המקרים העלות בפועל לקליק שתתקבל אם המודעה שלכם תופיע מעל תוצאות החיפוש תהיה גבוהה מהעלות בפועל לקליק שתתקבל אם המודעה שלכם תופיע מתחת לתוצאות החיפוש, גם אם אין מפרסמים אחרים מיד מתחתיכם. גם אם אתם משלמים יותר על כל קליק, מודעות שמוצגות בראש הדף בדרך כלל מניבות שיעורי קליקים גבוהים יותר, ומאפשרות לכם להציג תוספים מסוימים למודעות ותכונות אחרות שזמינים רק במיקום העליון של המודעות. כמו תמיד, לעולם לא נחייב אתכם בסכום גבוה מהצעת המחיר המקסימלית לקליק שהגדרתם (אלא אם אתם משתמשים בכלים של הגשת הצעת מחיר בשיטה אוטומטית).

דוגמה

  • נניח שחמישה מפרסמים מתחרים על מספר מירבי של ארבעה מיקומי מודעות מעל תוצאות החיפוש בדף תוצאות החיפוש של Google. נאמר שדירוג המודעה היחסי של כל אחד מהמפרסמים הוא 80, 50, 30, 10 ו-5.
  • אם, נאמר, דירוג המודעה המינימלי הנדרש כדי להופיע מעל תוצאות החיפוש הוא 40, רק שני המפרסמים הראשונים (עם דירוגי המודעה 80 ו-50) עומדים בסף המינימלי הנדרש ויופיעו מעל תוצאות החיפוש. המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 80 ישלם את הסכום הנדרש (לדוגמה: סכום המעוגל למעלה ליחידה הניתנת לחיוב הקרובה ביותר, שבארה"ב מדובר ב-0.01 $) כדי לגבור על המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 50. היות שאין מתחרים אחרים שהמודעה שלהם כשירה להצגה מעל תוצאות החיפוש, המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 50 ישלם את הסכום הנדרש כדי לגבור על דירוג המודעה המינימלי, שהוא 40.
  • אם דירוג המודעה המינימלי הנדרש כדי להופיע מתחת לתוצאות החיפוש הוא 8, המודעות של שניים מבין שלושת המפרסמים שנותרו (עם דירוגי המודעה 30 ו-10) יופיעו מתחת לתוצאות החיפוש. המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 30 יופיע במיקום הראשון מתחת לתוצאות החיפוש וישלם את הסכום הנדרש כי לגבור על המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 10. המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 10 יופיע מתחת לאותו מפרסם וישלם את הסכום הנדרש כדי לגבור על דירוג המודעה המינימלי, שהוא 8. המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 5 לא עומד בסף דירוג המודעה המינימלי, ולכן המודעה שלו לא תופיע כלל.

במודעות מסוימות המוצגות ברשת המדיה, העלות בפועל לקליק תהיה שונה מהמתואר. למידע נוסף על מכירה פומבית של מודעות ברשת המדיה.

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה