עלות בפועל לקליק (CPC): הגדרה

עלות בפועל לקליק היא הסכום הסופי שבו נחייב אתכם על קליק. לעיתים קרובות, נחייב אתכם בסכום קטן יותר - לפעמים אפילו קטן בהרבה - מהצעת המחיר המקסימלית לקליק (max. CPC). הצעת מחיר זו היא הסכום המרבי שנחייב אתכם בדרך כלל על קליק.

פעמים רבות, העלות בפועל לקליק נמוכה מהעלות המקסימלית לקליק, מפני שבמכירה הפומבית של מודעות Google Ads, הסכום המקסימלי שנחייב אתכם הוא הסכום המינימלי הנדרש כדי לשמור על מיקום המודעה שלכם ועל התוספים שמוצגים לצד המודעות, כגון תוספי sitelink. חשוב לזכור שהעלות בפועל לקליק עשויה לחרוג מהעלות המקסימלית לקליק אם, לדוגמה, הפעלתם את השיטה אופטימיזציית עלות לקליק (eCPC) או הגדרתם התאמת הצעת מחיר.

איך זה עובד

אנחנו משלבים את איכות המודעה בזמן המכירה הפומבית (כולל שיעור הקליקים הצפוי, רלוונטיות המודעה וחוויית דף הנחיתה), את הצעת המחיר המקסימלית לקליק, את ערכי הסף לדירוג המודעה, את הקשר החיפוש של המשתמש ואת ההשפעה הצפויה של תוספים ופורמטים אחרים של מודעות כדי לקבוע את דירוג המודעה. כדי להעריך את ההשפעה הצפויה של תוספים ופורמטים של מודעות, אנחנו מביאים בחשבון מספר גורמים, כגון רלוונטיות, שיעורי קליקים צפויים ומידת החשיפה של התוספים או הפורמטים בדף תוצאות החיפוש. לאחר מכן, דירוג המודעה של כל מפרסם משמש לקביעת המיקום שבו תוצג המודעה שלו וסוגי התוספים והפורמטים האחרים של המודעות שיוצגו עם המודעה (או אם המודעה או פורמט המודעה יוצגו כלל).

במודעות שמופיעות ברשת החיפוש, ערכי הסף לדירוג המודעה (והעלויות בפועל לקליק שמתקבלות) בדרך כלל גבוהים יותר עבור מודעות שמופיעות מעל תוצאות החיפוש. זאת במטרה לשמור על חוויה איכותית ולוודא שהעלויות הפועל לקליק משקפות את הערך של המיקום הבולט של המודעות. כתוצאה מכך, העלות בפועל לקליק שתתקבל אם המודעה שלכם תופיע מעל תוצאות החיפוש עשויה להיות גבוהה מהעלות בפועל לקליק שתתקבל אם המודעה שלכם תופיע מתחת לתוצאות החיפוש, גם אם אין מפרסמים אחרים המדורגים במיקום נמוך יותר. אף על פי שהסכום שנחייב אתכם על כל קליק עשוי להיות גבוה יותר, מודעות שמוצגות במיקומים העליונים בדרך כלל מניבות שיעורי קליקים גבוהים יותר ועשויות לאפשר לכם להציג תוספים מסוימים ותכונות אחרות הזמינות רק במיקומים העליונים של מודעות. כמו תמיד, לעולם לא נחייב אתכם בסכום הגבוה מהצעת המחיר המקסימלית שהגדרתם לקליק (אלא אם אתם משתמשים בכלים של הצעות מחיר אוטומטיות).

דוגמה

  • נניח שחמישה מפרסמים מתחרים על מספר מירבי של ארבעה מיקומי מודעות מעל תוצאות החיפוש בדף תוצאות החיפוש של Google. נאמר שדירוג המודעה היחסי של כל אחד מהמפרסמים הוא 80, 50, 30, 10 ו-5.
  • אם, נאמר, דירוג המודעה המינימלי הנדרש כדי להופיע מעל תוצאות החיפוש הוא 40, רק שני המפרסמים הראשונים (עם דירוגי המודעה 80 ו-50) עומדים בסף המינימלי הנדרש ויופיעו מעל תוצאות החיפוש. המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 80 ישלם את הסכום הנדרש (לדוגמה: סכום המעוגל למעלה ליחידה הניתנת לחיוב הקרובה ביותר, שבארה"ב מדובר ב-0.01 $) כדי לגבור על המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 50. היות שאין מתחרים אחרים שהמודעה שלהם כשירה להצגה מעל תוצאות החיפוש, המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 50 ישלם את הסכום הנדרש כדי לגבור על דירוג המודעה המינימלי, שהוא 40.
  • אם דירוג המודעה המינימלי הנדרש כדי להופיע מתחת לתוצאות החיפוש הוא 8, המודעות של שניים מבין שלושת המפרסמים שנותרו (עם דירוגי המודעה 30 ו-10) יופיעו מתחת לתוצאות החיפוש. המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 30 יופיע במיקום הראשון מתחת לתוצאות החיפוש וישלם את הסכום הנדרש כי לגבור על המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 10. המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 10 יופיע מתחת לאותו מפרסם וישלם את הסכום הנדרש כדי לגבור על דירוג המודעה המינימלי, שהוא 8. המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 5 לא עומד בסף דירוג המודעה המינימלי, ולכן המודעה שלו לא תופיע כלל.

במודעות מסוימות המוצגות ברשת המדיה, העלות בפועל לקליק תהיה שונה מהמתואר. למידע נוסף על מכירה פומבית של מודעות ברשת המדיה.

קישורים רלוונטיים:

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?