עלות בפועל לקליק (CPC): הגדרה

עלות בפועל לקליק היא הסכום הסופי שבו נחייב אתכם על קליק. בהרבה מקרים העלות בפועל נמוכה יותר (ולפעמים אפילו הרבה יותר) מהעלות המקסימלית שהגדרתם לקליק (הצעת המחיר המקסימלית לקליק), שלרוב היא הסכום המקסימלי שנחייב אתכם על קליק.

בחלק גדול מהמקרים העלות בפועל לקליק נמוכה מהעלות המקסימלית לקליק, כי במכירות הפומביות ב-Google Ads אתם משלמים רק את הסכום המינימלי שדרוש כדי להגיע אל ערכי הסף לדירוג המודעה ולעבור את דירוג המודעה של המתחרה שנמצא מקום אחד מתחתיכם. אם אין מתחרים מקום אחד מתחתיכם (למשל אם אף מתחרה אחר לא הגיע לערכי הסף לדירוג המודעה), אתם משלמים רק את המחיר המינימלי. (מידע נוסף מפורט במאמר ערכי הסף לדירוג מודעה). חשוב לזכור שייתכן שהעלות בפועל לקליק תהיה גבוהה מהעלות המקסימלית שקבעתם לקליק, למשל אם הפעלתם את שיטת הצעת המחיר אופטימיזציית עלות לקליק או אם הגדרתם התאמת הצעת מחיר.

איך זה עובד?

כדי לחשב את דירוג המודעה, המערכת משקללת את הגורמים הבאים: איכות המודעה בזמן המכירה הפומבית (כולל שיעור הקליקים הצפוי, הרלוונטיות למודעה וחוויית המשתמש בדף הנחיתה), הצעת המחיר המקסימלית לקליק ערכי הסף לדירוג מודעה, התחרות במכירה הפומבית, ההקשר שבו מתבצע החיפוש וההשפעה הצפויה של תוספים ופורמטים אחרים של מודעות. כשהמערכת מעריכה את ההשפעה הצפויה של תוספים ופורמטים של מודעות נלקחים בחשבון גורמים כמו רלוונטיות, שיעורי הקליקים הצפויים ומידת הבולטוּת של התוספים או הפורמטים בדף תוצאות החיפוש. אחרי שהוא מחושב, דירוג המודעה של כל מפרסם משמש לקביעת המיקום שבו תוצג המודעה שלו וסוגי התוספים והפורמטים האחרים של המודעות שיוצגו עם המודעה (או אם המודעה או פורמט המודעה יוצגו בכלל).

כשמדובר במודעות לרשת החיפוש, ערכי הסף לדירוג המודעה (והעלויות בפועל לקליק שנובעות מהם) בדרך כלל גבוהים יותר כשרוצים להציג מודעות מעל תוצאות החיפוש. אנחנו מעלים את ערכי הסף ואת המחירים של המודעות במיקומים האלה כדי לספק למשתמשים חוויה טובה ולהבטיח שהעלויות בפועל לקליק משקפות את הערך של המיקום הבולט שבו המודעות מוצגות. כתוצאה מכך, ברוב המקרים העלות בפועל לקליק שתתקבל אם המודעה שלכם תופיע מעל תוצאות החיפוש תהיה גבוהה מהעלות בפועל לקליק שתתקבל אם המודעה שלכם תופיע מתחת לתוצאות החיפוש, גם אם אין מפרסמים אחרים מיד מתחתיכם. גם אם אתם משלמים יותר על כל קליק, מודעות שמוצגות בראש הדף בדרך כלל מניבות שיעורי קליקים גבוהים יותר, ומאפשרות לכם להציג תוספים מסוימים למודעות ותכונות אחרות שזמינים רק במיקום העליון של המודעות. כמו תמיד, לא נחייב אתכם בסכום גבוה מהצעת המחיר המקסימלית לקליק שהגדרתם (אלא אם אתם משתמשים בכלים של הגשת הצעת מחיר בשיטה אוטומטית).

בנוסף, חשוב לזכור שהתחרות במכירה הפומבית של מודעות עשויה להשפיע על העלות בפועל לקליק. אם שתי מודעות שיש להם דירוג מודעה דומה מתחרות על אותו מיקום, לשתיהן יש סיכוי דומה לזכות בו. ככל שהפער בין דירוגי המודעות של שני מפרסמים גדול יותר, יש יותר סיכוי שהמודעה שהדירוג שלה יותר גבוה תזכה, אבל אפשר גם להגדיר לה עלות גבוהה יותר לקליק כדי לשפר עוד יותר את הסיכוי לזכייה. שיטת התמחור הדינמית הזאת משמשת גם לקביעה של מיקום מודעות במיקומים נמוכים יותר בדף תוצאות החיפוש. בגלל שיטת העבודה הזאת, העלות בפועל לקליק מושפעת לא רק מנתוני המודעה שנמצאת מקום אחד מתחת לשלכם במכירה הפומבית, אלא גם מנתוני המודעות שנמצאות במיקומים נמוכים יותר. 

דוגמה

בהמשך מוצגת דוגמה פשוטה שמבהירה איך המערכת מתייחסת לדירוג המודעה ואיך נקבעת העלות בפועל לקליק. היא לא מכסה את כל הגורמים שמשפעים על דירוג המודעה והתמחור, אלא מספקת סקירה כללית של האלגוריתמים שלנו:

נניח שחמישה מפרסמים מתחרים על מספר מירבי של ארבעה מיקומי מודעות מעל תוצאות החיפוש בדף תוצאות החיפוש של Google. נאמר שדירוג המודעה היחסי של כל אחד מהמפרסמים הוא 80, 50, 30, 10 ו-5.

אם, נאמר, דירוג המודעה המינימלי הנדרש כדי להופיע מעל תוצאות החיפוש הוא 40, רק שני המפרסמים הראשונים (עם דירוגי המודעה 80 ו-50) עומדים בסף המינימלי הנדרש ויופיעו מעל תוצאות החיפוש. המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 80 ישלם את הסכום הנדרש (לדוגמה: סכום המעוגל למעלה ליחידה הניתנת לחיוב הקרובה ביותר, שבארה"ב מדובר ב-0.01 $) כדי לגבור על המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 50. היות שאין מתחרים אחרים שהמודעה שלהם כשירה להצגה מעל תוצאות החיפוש, המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 50 ישלם את הסכום הנדרש כדי לגבור על דירוג המודעה המינימלי, שהוא 40.

אם דירוג המודעה המינימלי הנדרש כדי להופיע מתחת לתוצאות החיפוש הוא 8, המודעות של שניים מבין שלושת המפרסמים שנותרו (עם דירוגי המודעה 30 ו-10) יופיעו מתחת לתוצאות החיפוש. המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 30 יופיע במיקום הראשון מתחת לתוצאות החיפוש וישלם את הסכום הנדרש כי לגבור על המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 10. המפרסם שדירוג המודעה שלו הוא 10 יופיע מתחת לאותו מפרסם וישלם את הסכום הנדרש כדי לגבור על דירוג המודעה המינימלי, שהוא 8. המפרסם עם דירוג המודעה 5 לא עומד בדירוג המודעה המינימלי, ולכן המודעה שלו לא תוצג בכלל.

במכירה פומבית של מודעות מסוימות לרשת המדיה, העלות בפועל לקליק נקבעת בצורה אחרת מהמתואר כאן. למידע נוסף על מכירה פומבית של מודעות ברשת המדיה.

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי