Stvarna cijena po kliku (CPC): definicija

Vaša stvarna cijena po kliku (stvarni CPC) konačni je iznos koji vam se naplaćuje za klik. Često će vam se naplaćivati manje, a ponekad i mnogo manje, od vaše maksimalne licitacije cijene po kliku (maks. CPC), što je obično najviše što će vam se naplatiti za klik.

Stvarni CPC često je manji od maks. CPC-a jer ćete na Google Ads dražbi platiti najviše onoliko koliko je minimalno potrebno za prelazak pragova za rang oglasa i za nadmašivanje ranga oglasa prvog sljedećeg konkurenta. Ako ispod vas nema konkurenata (primjerice ako nijedan konkurent nije prošao svoje pragove za rang oglasa), platit ćete samo rezervnu cijenu. (Da biste saznali više, pogledajte članak Pragovi za rang oglasa.) Napominjemo da stvarni CPC može premašiti maks. CPC ako ste, primjerice, omogućili poboljšani CPC ili ako ste postavili prilagodbu licitacije.

Kako to funkcionira

Kombiniramo kvalitetu oglasa za vrijeme dražbe (uključujući očekivanu stopu klikanja, relevantnost oglasa i doživljaj odredišne stranice), maks. CPC licitaciju, pragove za rang oglasa, konkurentnost dražbe, kontekst korisničkog pretraživanja i očekivani učinak proširenja i ostalih formata oglasa da bismo odredili rang oglasa. Pri procjeni očekivanog učinka proširenja i formata oglasa u obzir uzimamo čimbenike kao što su relevantnost, očekivani klikovni postoci i istaknutost proširenja ili formata na stranici rezultata pretraživanja. Svaki oglašivačev rang oglasa zatim se upotrebljava za utvrđivanje toga gdje se oglas prikazuje i koje će se vrste proširenja i drugih formata oglasa prikazati uz oglas (ili hoće li se oglas ili format oglasa uopće prikazati).

Za oglase na pretraživačkoj mreži pragovi za rang oglasa (i dobiveni stvarni CPC-ovi) obično su veći za oglase koji se prikazuju iznad rezultata pretraživanja kako bi se održala visoka kvaliteta doživljaja i osiguralo da stvarni CPC-ovi odražavaju vrijednost istaknute lokacije oglasa. Kao rezultat toga, stvarni CPC kada se pojavite iznad rezultata pretraživanja često je veći od stvarnog CPC-a ako se pojavite ispod rezultata pretraživanja, čak i ako nema drugih oglašavača odmah ispod vas. Premda ste možda platili više po kliku, najviše rangirani oglasi obično imaju više klikovne postotke i mogu vam dopustiti prikazivanje određenih oglasnih proširenja i druge značajke dostupne samo najvišim pozicijama oglasa. Kao i uvijek, nikad vam se ne naplaćuje više od maks. CPC-a licitacije (osim ako ne upotrebljavate alate za automatsko licitiranje).

Napominjemo i da konkurentnost dražbe oglasa može utjecati na stvarnu cijenu po kliku. Ako se dva oglasa sa sličnim rangovima oglasa natječu za istu poziciju, svaki će imati sličnu priliku za osvajanje te pozicije. No kako se razlika u rangu oglasa između dva oglašivača povećava, oglas višeg ranga vjerojatnije će osvojiti tu poziciju, ali platit ćete i višu cijenu po kliku u korist povećane sigurnosti pobjede. Ista dinamika određivanja cijena primjenjuje se na svaku poziciju oglasa na stranici rezultata pretraživanja. Na taj način na vašu stvarnu cijenu po kliku osim konkurenta neposredno ispod vas utječu i konkurenti ispod njih. 

Primjer

Slijedi pojednostavljeni primjer funkcioniranja ranga oglasa i stvarnog CPC-a. Ne uključuje sve prije navedene čimbenike za rang oglasa i za određivanje cijena, već daje pregled naših algoritama na visokoj razini:

Zamislite da se pet oglašivača natječe za maksimalno četiri pozicije oglasa iznad rezultata pretraživanja na stranici rezultata Google pretraživanja. Rang oglasa oglašivača je sljedeći: 80, 50, 30, 10 i 5.

Ako je najmanji rang oglasa koji je potreban za prikazivanje iznad rezultata pretraživanja 40, samo dva prva oglašivača (s rangom oglasa 80 i 50) prelaze najmanji rang i prikazuju se iznad rezultata pretraživanja. Oglašivač s rangom oglasa 80 plaća iznos (npr. iznos zaokružen na najbližu naplativu jedinicu koja u SAD-u iznosi 0,01 USD) potreban da pobijedi oglašivača s rangom oglasa 50. Budući da nema drugog konkurenta koji ispunjava uvjete, oglašivač s rangom oglasa 50 plaća iznos koji je potreban da bi prešao najmanji rang oglasa koji iznosi 40.

Ako najmanji rang oglasa potreban za prikazivanje ispod rezultata pretraživanja iznosi 8, dva od preostala tri oglašivača (s rangom oglasa 30 i 10) prikazivat će se ispod rezultata pretraživanja. Oglašivač s rangom oglasa 30 prikazivat će se na prvoj poziciji ispod rezultata pretraživanja te će platiti iznos koji je potreban da nadmaši oglašivača s rangom oglasa 10. Oglašivač s rangom oglasa 10 prikazivat će se ispod tog oglašivača te će platiti iznos koji je potreban da nadmaši najmanji rang oglasa koji iznosi 8. Oglašivač s rangom oglasa 5 nije ispunio najmanji rang oglasa, pa se uopće neće prikazati.

Za određene oglase na prikazivačkoj mreži, vaš stvarni CPC razlikovat će se od opisanog. Saznajte više o dražbi oglasa za prikazivačku mrežu.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik