Stvarna cijena po kliku (CPC): definicija

Vaša stvarna cijena po kliku (stvarni CPC) konačni je iznos koji vam se naplaćuje za klik. Često vam se naplaćuje manje – ponekad i mnogo manje – od vaše maksimalne licitacije cijene po kliku (maks. CPC), što je obično najviše što će vam se naplatiti za klik.

Stvarni CPC često je manji od maks. CPC-a jer ćete na Google Ads dražbi platiti najviše onoliko koliko je minimalno potrebno za prelazak pragova za rang oglasa i da nadmašite rang oglasa prvog sljedećeg konkurenta (ako postoji). Ako ispod vas nema konkurenata (primjerice ako nijedan konkurent nije prošao svoje pragove za rang oglasa), platit ćete samo rezervnu cijenu. (Da biste saznali više, pogledajte Pragovi za rang oglas.) Vaš stvarni CPC može premašivati vaš maks. CPC ako ste, na primjer, omogućili poboljšani CPC ili ste postavili prilagodbu licitacije.

Kako to funkcionira

Kombiniramo kvalitetu oglasa u trenutku dražbe (uključujući očekivanu stopu klikanja, relevantnost oglasa i doživljaj odredišne stranice), maks. CPC licitaciju, pragove za rang oglasa, kontekst korisničkog pretraživanja, očekivani učinak proširenja i ostalih formata oglasa da bismo odredili rang oglasa. Pri procjeni očekivanog učinka proširenja i formata oglasa u obzir uzimamo čimbenike kao što su relevantnost, očekivani klikovni postoci i istaknutost proširenja ili formata na stranici rezultata pretraživanja. Svaki oglašivačev rang oglasa zatim se upotrebljava za utvrđivanje toga gdje se oglas prikazuje i koje će se vrste proširenja i drugih formata oglasa prikazati uz oglas (ili hoće li se oglas ili format oglasa uopće prikazati).

Za oglase na pretraživačkoj mreži pragovi za rang oglasa (i dobiveni stvarni CPC-ovi) obično su veći za oglase koji se prikazuju iznad rezultata pretraživanja kako bi se održala visoka kvaliteta doživljaja i osiguralo da stvarni CPC-ovi odražavaju vrijednost istaknute lokacije oglasa. Kao rezultat toga, stvarni CPC kada se pojavite iznad rezultata pretraživanja često je veći od stvarnog CPC-a ako se pojavite ispod rezultata pretraživanja, čak i ako nema drugih oglašavača odmah ispod vas. Premda ste možda platili više po kliku, najviše rangirani oglasi obično imaju više stope klikanja i mogu vam dopustiti prikazivanje određenih oglasnih proširenja i drugih značajki dostupnih samo na najvišim pozicijama oglasa. Kao i inače, nikad vam se neće naplatiti više od vaše maks. CPC licitacije (osim ako ne koristite alate za automatsko licitiranje).

Primjer

  • Zamislite da se pet oglašivača natječe za maksimalno četiri pozicije oglasa iznad rezultata pretraživanja na stranici rezultata Google pretraživanja. Rang oglasa oglašivača je sljedeći: 80, 50, 30, 10 i 5.
  • Ako je najmanji rang oglasa koji je potreban za prikazivanje iznad rezultata pretraživanja 40, samo dva prva oglašivača (s rangom oglasa 80 i 50) prelaze najmanji rang i prikazuju se iznad rezultata pretraživanja. Oglašivač s rangom oglasa 80 plaća iznos (npr. iznos zaokružen na najbližu naplativu jedinicu koja u SAD-u iznosi 0,01 USD) potreban da pobijedi oglašivača s rangom oglasa 50. Budući da nema drugog konkurenta koji ispunjava uvjete, oglašivač s rangom oglasa 50 plaća iznos koji je potreban da bi prešao najmanji rang oglasa koji iznosi 40.
  • Ako najmanji rang oglasa potreban za prikazivanje ispod rezultata pretraživanja iznosi 8, dva od preostala tri oglašivača (s rangom oglasa 30 i 10) prikazivat će se ispod rezultata pretraživanja. Oglašivač s rangom oglasa 30 prikazivat će se na prvoj poziciji ispod rezultata pretraživanja te će platiti iznos koji je potreban da nadmaši oglašivača s rangom oglasa 10. Oglašivač s rangom oglasa 10 prikazivat će se ispod tog oglašivača te će platiti iznos koji je potreban da nadmaši najmanji rang oglasa koji iznosi 8. Oglašivač s rangom oglasa 5 nije ispunio najmanji rang oglasa te se uopće neće prikazivati.

Za određene oglase na prikazivačkoj mreži, vaš stvarni CPC razlikovat će se od opisanog. Saznajte više o dražbi oglasa za prikazivačku mrežu.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem