Aktwal na cost-per-click (CPC): Kahulugan

Ang aktwal na cost-per-click (aktwal na CPC) mo ay ang panghuling halagang sisingilin sa iyo para sa isang pag-click. Kadalasan ay sisingilin ka nang mas mababa -- minsan ay higit na mas mababa -- kaysa sa maximum cost-per-click (max. CPC) na bid mo, na tumutukoy sa karaniwang pinakamataas na halagang sisingilin sa iyo para sa isang pag-click.

Ang aktwal na CPC ay madalas na mas mababa kaysa sa max. CPC dahil magbabayad ka lang sa Google Ads auction ng minimum na kinakailangan para i-clear ang mga limitasyon ng Ad Rank at matalo ang Ad Rank ng kakumpitensyang nasa mismong ibaba mo. At kung walang kakumpitensyang nasa mismong ibaba mo (halimbawa, kung walang kakumpitensya maliban sa iyo ang nakatugon sa kanilang mga limitasyon ng Ad Rank), ang reserbang presyo lang ang babayaran mo. (Tingnan ang mga limitasyon ng Ad Rank para matuto pa.) Tandaang ang aktwal mong CPC ay puwedeng lumampas sa iyong max. CPC, kung halimbawa, na-enable mo ang Pinahusay na CPC o kung nagtakda ka ng pagsasaayos ng bid.

Paano ito gumagana

Pinagsasama namin ang kalidad ng ad sa oras ng auction (kabilang ang inaasahang clickthrough rate, kaugnayan ng ad, at karanasan sa landing page), max. CPC na bid, mga limitasyon ng Ad Rank, pagiging mapagkumpitensya ng auction, konteksto ng paghahanap ng tao, at inaasahang epekto ng mga extension at iba pang format ng ad para malaman ang Ad Rank. Kapag tinatantya ang inaasahang epekto ng mga extension at format ng ad, isinasaalang-alang namin ang mga salik gaya ng kaugnayan, mga inaasahang clickthrough rate, at ang pagiging kitang-kita ng mga extension o format sa page ng mga resulta ng paghahanap. Pagkatapos, gagamitin ang Ad Rank ng bawat advertiser para matukoy kung saan lalabas ang ad at kung aling mga uri ng mga extension at iba pang format ng ad ang ipapakita kasama ng ad (o kung ipapakita ba o hindi ang ad o format ng ad).

Para sa mga ad na nasa Search Network, kadalasang mas mataas ang mga limitasyon ng Ad Rank (at ang mga resultang Aktwal na CPC) para sa mga ad na nasa itaas ng mga resulta ng paghahanap para makapagpanatili ng karanasang may mataas na kalidad at para makatulong sa pagtiyak na ipinapakita ng mga aktwal na CPC ang halaga ng kitang-kitang lokasyon ng mga ad. Bilang resulta, ang aktwal na CPC kapag lumabas ka sa itaas ng mga resulta ng paghahanap ay kadalasang mas mataas kaysa sa aktwal na CPC kung lalabas ka sa ibaba ng mga resulta ng paghahanap, kahit walang ibang advertiser ang mismong nasa ibaba mo. Bagama't puwede kang magbayad nang mas malaki para sa bawat pag-click, madalas na mas matataas ang clickthrough rate ng mga ad na nasa itaas at puwede kang makapagpakita ng ilang partikular na extension ng ad at iba pang feature na available lang sa slot ng ad sa itaas. Tulad ng nakasanayan, hindi ka kailanman sisingilin nang lampas sa iyong max. CPC na bid (maliban na lang kung gumagamit ka ng mga naka-automate na tool sa pag-bid).

Pakitandaan ding ang pagiging mapagkumpitensya ng ad auction ay makakaapekto sa iyong aktwal na cost-per-click. Kung magkapareho ang ad rank ng dalawang ad na nagkukumpitensya para sa iisang posisyon, pantay ang magiging pagkakataon ng dalawa para makuha ang posisyong iyon. Pero habang lumalawak ang pagkakaiba sa ad rank ng dalawang advertiser, mas malamang na manalo ang ad na may mas mataas na ranking, pero posible rin itong magbayad ng mas mataas na cost per click dahil sa mas pinalaking posibilidad na manalo. Ang ganitong dynamics sa pagpepresyo ay nalalapat din sa bawat posisyon ng ad sa ibaba ng page ng mga resulta ng paghahanap. Dahil dito, ang iyong aktwal na cost-per-click ay naiimpluwensyahan hindi lang ng kakumpitensyang nasa mismong ibaba mo, kundi pati ng mga kakumpitensyang nasa ibaba niya. 

Halimbawa

Narito ang pinasimpleng halimbawa kung paano gumagana ang Ad Rank at Aktwal na CPC. Hindi nito isinasaalang-alang ang lahat ng salik sa Ad Rank at pagpepresyong tinalakay sa itaas, sa halip, layunin nitong bigyan ka ng mataas na antas ng pangkalahatang-ideya tungkol sa aming mga algorithm:

Ipagpalagay na may limang advertiser na naglalaban-laban para sa maximum na apat na posisyon ng ad sa itaas ng mga resulta ng paghahanap sa page ng mga resulta ng paghahanap sa Google. Halimbawa, 80, 50, 30, 10, at 5 ang kanya-kanyang Ad Rank ng bawat advertiser.

Kung ang minimum na Ad Rank na kailangan upang lumabas sa itaas ng mga resulta ng paghahanap ay 40, halimbawa, ang unang dalawang advertiser lang (may mga Ad Rank na 80 at 50) ang lumampas sa minimum at lalabas sa itaas ng mga resulta ng paghahanap. Sapat lang ang ibinayad ng advertiser na may Ad Rank na 80 (Hal: na-round up sa pinakamalapit na nasisingil na unit, na U.S. $0.01) upang matalo ang advertiser na may Ad Rank na 50. Dahil wala nang ibang kwalipikadong kakumpitensya, sapat lang ang ibinayad ng advertiser na may Ad Rank na 50 upang matalo ang minimum na Ad Rank na 40.

Kung ang minimum na Ad Rank na kailangan upang lumabas sa ilalim ng mga resulta ng paghahanap ay 8, ang dalawa sa tatlong natitirang advertiser (may mga Ad Rank na 30 at 10) ay lalabas sa ilalim ng mga resulta ng paghahanap. Ang advertiser na may Ad Rank na 30 ang lalabas sa unang posisyon sa ilalim ng mga resulta ng paghahanap, at sapat lang ang ibabayad nito upang matalo ang advertiser na may Ad Rank na 10. Ang advertiser na may Ad Rank na 10 ay lalabas sa ilalim ng advertiser na iyon, at sapat lang ang ibabayad nito upang matalo ang minimum na Ad Rank na 8. Hindi natugunan ng advertiser na may Ad Rank na 5 ang minimum na Ad Rank kaya hindi talaga ito lalabas.

Para sa ilang partikular na ad sa Display Network, maiiba ang iyong aktwal na CPC kumpara sa inilarawan. Matuto pa tungkol sa ad auction ng Display Network.

Mga kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu