Tegelik klikihind (CPC): definitsioon

Teie tegelik klikihind (tegelik CPC) on lõplik summa, mille ühe kliki eest maksate. Sageli peate maksma vähem, vahel isegi palju vähem, kui on teie maksimaalne klikihinna (max CPC) pakkumine, mis on suurim võimalik tasu, mida olete kliki eest nõus maksma.

Tegelik CPC on sageli väiksem kui maksimaalne CPC, sest Google Adsi oksjonil maksate ainult nii palju, kui on minimaalselt tarvis reklaamiasetuslävede ületamiseks ja vahetult teie all oleva konkurendi reklaamiasetusest parem olemiseks. Kui teie all ei ole kohe ühtegi konkurenti (näiteks kui ükski konkurent peale teie pole oma reklaamiasetuslävesid ületanud), maksate ainult baashinna. (Lisateavet leiate teemast reklaamiasetusläved.) Arvestage, et teie tegelik CPC võib ületada maksimaalset CPC-d, kui olete näiteks lubanud tõhustatud klikipõhise hinna või määranud pakkumise korrigeerimise.

Kuidas see toimib?

Kombineerime reklaami oksjoniaegse kvaliteedi (sh eeldatav klikkimise määr, reklaami asjakohasus ja sihtlehe kasutuskogemus), maksimaalse CPC-pakkumise, reklaamiasetusläved, oksjoni konkurentsivõimelisuse, kasutaja otsingu konteksti ning laiendite ja muude reklaamivormingute eeldatava mõju, et reklaamiasetus kindlaks määrata. Laiendite ning reklaamivormingute eeldatava mõju prognoosimisel kaalume selliseid tegureid nagu asjakohasus, eeldatavad klikkimise määrad ja laiendite või vormingute silmapaistvus otsingutulemuste lehel. Seejärel määratakse reklaamija reklaamiasetuse põhjal kindlaks, kus reklaam ilmub ning millist tüüpi laiendeid ja muid reklaamivorminguid koos reklaamiga näidatakse (või kas reklaam või reklaamivorming üldse kuvatakse).

Otsinguvõrgustikus kuvatavate reklaamide puhul on reklaamiasetusläved (ja nendest tulenevad tegelikud CPC-d) otsingutulemuste kohal kuvatavate reklaamide korral tavaliselt kõrgemad, et säilitada kvaliteetne kasutuskogemus ning aidata tagada, et tegelikud CPC-d kajastaksid silmapaistvates kohtades kuvatavate reklaamide väärtust. Selle tulemusel on tegelik CPC teie reklaami kuvamisel otsingutulemuste kohal sageli kõrgem kui tegelik CPC reklaami kuvamisel otsingutulemuste all. Seda ka siis, kui vahetult teie all pole teisi reklaamijaid. Ehkki kliki hind võib olla kõrgem, kaasneb reklaami näitamisega lehe ülaosas enamasti ka suurem klikkimise määr ning lisaks lubab see teil kasutada teatud reklaamilaiendeid ja muid funktsioone, mis on saadaval üksnes ülemiste reklaamipesade puhul. Nagu ikka, ei maksa te kunagi rohkem oma maksimaalsest CPC-pakkumisest (välja arvatud juhul, kui kasutate automaatse pakkumise tööriistu).

Pange ka tähele, et reklaamioksjoni konkurentsivõimelisus võib mõjutada teie tegelikku klikihinda. Kui kahel sama positsiooni pärast võistleval reklaamil on sarnased reklaamiasetused, siis on mõlemal reklaamil sarnane võimalus selle positsiooni võitmiseks. Kui aga vahe kahe reklaamija reklaamide asetuses kasvab, siis muutub kõrgema asetusega reklaami võit tõenäolisemaks, kuid see võib ka suurema võiduvõimaluse eest maksta kõrgemat kliki hinda. Sama hinnakujunduse dünaamika kehtib ka kõikide reklaami positsioonide kohta otsingutulemuste lehel. Sellega mõjutab teie tegelikku klikihinda otse teile järgnev konkurent, aga lisaks ka sellele järgnevad konkurendid. 

Näide

Toome lihtsustatud näite selle kohta, kuidas reklaamiasetus ja tegelik CPC toimivad. Näites ei võeta arvesse kõiki ülalpool kirjeldatud reklaamiasetuse ja hinnakujunduse aspekte – selle eesmärk on pakkuda kõrgetasemelist ülevaadet meie algoritmidest.

Oletagem, et viis reklaamijat konkureerivad maksimaalselt neljale reklaami positsioonile Google’i otsingutulemuste lehe otsingutulemuste kohal. Reklaamijate reklaamiasetused on vastavalt 80, 50, 30, 10 ja 5.

Kui otsingutulemuste kohal kuvamiseks nõutav minimaalne reklaamiasetus on 40, ületavad miinimumi ja kuvatakse otsingutulemuste kohal ainult kaks esimest reklaamijat (reklaamiasetustega 80 ning 50). Reklaamija, kelle reklaamiasetus on 80, maksab vaid piisava summa (nt: ümardatakse lähima arveldatava ühikuni, mis USA-s on 0,01 dollarit), et edestada reklaamijat, kelle reklaamiasetus on 50. Kuna rohkem konkurente ei ole, maksab reklaamija, kelle reklaamiasetus on 50, piisava summa, et edestada reklaamiasetust 40.

Kui otsingutulemuste all kuvamiseks nõutav minimaalne reklaamiasetus on 8, kuvatakse kolmest ülejäänud reklaamijast kaks (reklaamiasetustega 30 ja 10) otsingutulemuste all. Reklaamija, kelle reklaamiasetus on 30, ilmub otsingutulemuste all esimesel positsioonil ja maksab piisava summa, et edestada reklaamijat, kelle reklaamiasetus on 10. Reklaamija, kelle reklaamiasetus on 10, kuvatakse selle reklaamija all ja maksab piisava summa, et edestada minimaalset reklaamiasetust 8. Reklaamija, kelle reklaamiasetus on 5, ei vastanud minimaalsele nõutavale reklaamiasetusele, seega ei kuvata tema reklaami üldse.

Display-võrgustikus on teie tegelik CPC teatud reklaamide puhul siinkirjeldatust erinev. Lisateave Display-võrgustiku reklaamioksjoni kohta.

Seotud lingid

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü