Действителна цена на кликване (CPC): Определение

Действителната Ви цена на кликване (действителната CPC) е крайната сума, с която бивате таксувани за кликване. Често Ви таксуваме по-малко, а понякога много по-малко, отколкото офертата Ви за максимална цена на кликване (макс. CPC), което е най-високата сума, с която обикновено ще бъдете таксувани за кликване.

Действителната CPC често е по-малка от макс. CPC, защото с търга в Google Ads плащате само минималната сума, необходима, за да преминете праговете за рекламния ранг и да надминете рекламния ранг на конкурента непосредствено под Вас. Ако непосредствено под Вас няма конкуренти (например ако само Вие сте преминали праговете за рекламния ранг), плащате само резервираната цена.(Вижте Прагове за рекламния ранг, за да научите повече.) Имайте предвид, че действителната Ви CPC може да надвишава максималната, ако например сте активирали Подобрена CPC или сте задали коригиране на офертите.

Как става това

Комбинираме качеството на рекламите по време на търга (включително очаквана честота на кликване, уместност на рекламите и практическа работа с целевата страница), офертата за максимална CPC, праговете за рекламния ранг, конкурентоспособността на даден търг, контекста на търсене на човека и очакваното въздействие на разширенията и другите рекламни формати, за да определим рекламния ранг. Когато оценяваме очакваното въздействие на разширенията и рекламните формати, вземаме предвид фактори като уместност, очаквана честота на кликване и открояване на разширенията или форматите на страницата с резултати от търсенето. Рекламният ранг на всеки рекламодател след това се използва за определяне на това, къде да се показва рекламата и кои типове разширения и други рекламни формати ще се показват с нея (или дали рекламата, или форматът на рекламата ще се показва изобщо).

За рекламите в мрежата за търсене праговете за рекламния ранг (и получените действителни CPC) са обикновено по-високи за рекламите над резултатите от търсенето, за да се поддържа висококачествена практическа работа и да е сигурно, че действителните CPC отразяват стойността на по-забележимото местоположение на рекламите. Вследствие на това действителната CPC, когато рекламите Ви се показват над резултатите от търсенето, често е по-висока от тази, когато те се извеждат под тях, дори и ако няма други рекламодатели непосредствено под Вас. Макар че може да плащате повече на кликване, рекламите в горната част на страницата обикновено имат по-висока честота на кликване и може да Ви дадат възможност да показвате определени свои разширения (като връзки към сайта) и други функции, които са налице само за позициите в горното рекламно каре. Както винаги, при никакви обстоятелства няма да Ви таксуваме със сума, по-висока от офертата Ви за макс. CPC (освен ако не използвате инструменти за автоматично офериране).

Също така имайте предвид, че конкурентоспособността на рекламен търг може да повлияе на действителната Ви цена на кликване. Ако две реклами, конкуриращи се за една и съща позиция, имат подобни рекламни рангове, всяка от тях ще има подобна възможност да я спечели. Но с нарастването на разликата в рекламния ранг между рекламите на двамата рекламодатели по-голяма е вероятността рекламата с по-висок ранг да спечели, но същевременно може да заплати по-висока цена на кликване за предимството да има по-голяма сигурност на спечелване. Същата ценова динамика се прилага за всяка позиция на рекламата надолу в страницата с резултати от търсенето. По този начин действителната Ви цена на кликване се влияе не само от конкурента непосредствено под Вас, но и от конкурентите под него.

Пример

Следва опростен пример за това как функционират рекламният ранг и действителната CPC. Те не вземат предвид всички разгледани по-горе фактори на рекламния ранг и ценообразуването, а целят да Ви дадат общ преглед на високо ниво на алгоритмите ни:

Да допуснем, че петима рекламодатели се конкурират за максимум четири позиции на рекламата над резултатите от търсенето в страницата с резултати от търсенето с Google. Съответният рекламен ранг на всеки от рекламодателите е 80, 50, 30, 10 и 5.

Ако минималният рекламен ранг, необходим за показване над резултатите от търсенето, е примерно 40, само първите двама рекламодатели (с рекламен ранг 80 и 50) надхвърлят минимума и показват реклами над резултатите от търсенето. Рекламодателят с рекламен ранг 80 плаща точно колкото е нужно (напр. закръглено до най-близката платима единица, която в САЩ е 0,01 щ.д.), за да изпревари рекламодателя с рекламен ранг 50. Тъй като няма други конкуренти, отговарящи на условията, рекламодателят с рекламен ранг 50 плаща точно колкото е нужно, за да надхвърли минималния рекламен ранг от 40.

Ако минималният рекламен ранг, необходим за показване над резултатите от търсенето, е 8, двама от останалите трима рекламодатели (с рекламен ранг 30 и 10) ще показват реклами под резултатите от търсенето. Рекламодателят с рекламен ранг 30 ще показва реклами на първата позиция под резултатите от търсенето и ще плаща точно колкото е нужно, за да изпревари този с рекламен ранг 10. Рекламодателят с рекламен ранг 10 ще показва реклами под този рекламодател и ще плаща точно колкото е нужно, за да надхвърли минималния рекламен ранг от 8. Рекламодателят с рекламен ранг 5 не е покрил минималния рекламен ранг и въобще няма да показва реклами.

За определени реклами в дисплейната мрежа действителната Ви CPC ще бъде различна от описаното. Научете повече за рекламния търг в дисплейната мрежа.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню