Sử dụng Chiến dịch mua sắm để quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất

Theo mặc định, Chiến dịch mua sắm hiển thị quảng cáo cho những sản phẩm được bán từ trang web trực tuyến của bạn. Nếu bật quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất trong Chiến dịch mua sắm thì bạn có thể quảng cáo cho các sản phẩm mà bạn bán trực tuyến, ở địa phương hoặc theo cả hai kênh.

Bài viết này mô tả cách bật quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất cho Chiến dịch mua sắm và cách theo dõi hiệu suất bán hàng của hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất.

Trước khi bắt đầu

Để thiết lập chiến dịch nhằm quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất, bạn cần hoàn tất quá trình triển khai quảng cáo kho hàng tại cửa hàng gần nhất. Nếu bạn chưa hoàn thành việc này, hãy tìm hiểu thêm về quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất để bắt đầu.

Bật sản phẩm tại cửa hàng địa phương trong Chiến dịch mua sắm của bạn

 1. Nhấp vào tab Cài đặt từ phía bên trái của màn hình.
 2. Chọn chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa. 
 3. Nhấp vào mũi tên Cài đặt bổ sung, sau đó nhấp vào hộp "Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất".
 4. Chọn hộp để bật quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất.
 5. Nhấp vào Lưu.

Hiển thị hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất của bạn

Sản phẩm của bạn có thể xuất hiện trong các quảng cáo theo một vài cách khác nhau dựa trên loại hàng lưu kho mà bạn gửi cho Google. Bạn có thể chỉ định loại định dạng quảng cáo mà bạn muốn sử dụng cho hàng lưu kho đủ điều kiện trong Chiến dịch mua sắm của mình:

  Hàng lưu kho chỉ bán trên kênh trực tuyến Hàng lưu kho bán trên nhiều kênh Hàng lưu kho chỉ bán trên kênh cửa hàng địa phương
Khi người mua sắm ở gần vị trí cửa hàng của bạn Quảng cáo mua sắm Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất
Khi người mua sắm không ở gần vị trí cửa hàng của bạn Quảng cáo mua sắm Quảng cáo mua sắm

 

Theo dõi hiệu suất trên kênh cửa hàng địa phương

Nếu bạn quảng cáo sản phẩm được bán tại vị trí cửa hàng thực bằng cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương thì bạn có thể xem báo cáo hiệu suất cấp chiến dịch hoặc cấp nhóm quảng cáo cho kênh mua sắm tại cửa hàng địa phương khi phân đoạn báo cáo theo loại nhấp chuột, kênh hoặc kênh độc quyền.

Phân đoạn theo loại nhấp chuột

Khi bạn phân đoạn báo cáo của mình theo loại nhấp chuột, chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn dữ liệu về 4 loại nhấp chuột khác nhau, được định nghĩa dưới đây:

Tên loại nhấp chuột Ý nghĩa
Mua sắm - Sản phẩm - Trực tuyến Loại nhấp chuột vào quảng cáo hiển thị sản phẩm bán trực tuyến
Mua sắm - Sản phẩm - Địa phương Loại nhấp chuột vào quảng cáo hiển thị sản phẩm bán tại cửa hàng địa phương
Mua sắm - Sản phẩm - Nhiều kênh địa phương* Nhấp vào phần địa phương của quảng cáo có hai liên kết - một liên kết đến sản phẩm tại cửa hàng địa phương và một liên kết đến sản phẩm trực tuyến
Mua sắm - Sản phẩm - Nhiều kênh trực tuyến* Nhấp vào phần trực tuyến của quảng cáo có hai liên kết - một liên kết đến sản phẩm tại cửa hàng địa phương và một liên kết đến sản phẩm trực tuyến

*Loại nhấp chuột này không còn hiển thị. Tuy nhiên, bạn sẽ vẫn thấy loại này trong báo cáo lịch sử của mình.

 

Sau đây là cách xem dữ liệu hiệu suất của bạn:

 1. Trong Google Ads, hãy chọn chiến dịch mà bạn quan tâm.
 2. Từ chế độ xem chiến dịch hoặc chế độ xem nhóm quảng cáo, hãy nhấp vào biểu tượng Phân đoạn.
 3. Từ menu thả xuống, hãy chọn Loại nhấp chuột.

Bạn cũng có thể tải xuống báo cáo phản ánh một hoặc nhiều tùy chọn phân đoạn sau khi đã thêm các phân đoạn đó vào chiến dịch của mình. Để thực hiện việc này:

 

 1. Nhấp vào menu ba chấm 3 dot icon ở trên cùng bên phải màn hình của bạn.
 2. Nhấp vào Tải xuống.
 3. Chọn Tùy chọn khác.
 4. Trong Phân đoạn, hãy nhập tên của các phân đoạn mà bạn quan tâm. 
 5. Nhấp chọn hộp để thêm vào các hàng Tóm tắt, Tiêu đề và phạm vi. 
 6. Nhấp vào Tải xuống. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tab Báo cáo để tạo một báo cáo tùy chỉnh. Tìm hiểu thêm về cách tạo báo cáo tùy chỉnh

Giới thiệu về bộ lọc kênh và kênh độc quyền


Một khi đã bật sản phẩm tại cửa hàng địa phương trong Chiến dịch mua sắm, bạn có thể thiết lập bộ lọc hoặc chia nhỏ hàng lưu kho theo kênh và kênh độc quyền.

 • "Kênh" phân đoạn các sản phẩm theo tình trạng còn hàng trên trực tuyến hoặc còn hàng tại cửa hàng địa phương
 • "Kênh độc quyền" phân đoạn sản phẩm theo tình trạng còn hàng tại một trong hai kênh hoặc cả hai kênh
 • Nếu bạn thiết lập bộ lọc khoảng không quảng cáo cho "Kênh": "Cửa hàng địa phương" và "Kênh độc quyền": "Kênh đơn" thì chiến dịch của bạn sẽ bao gồm sản phẩm chỉ được bán tại các cửa hàng địa phương, không bán trực tuyến.

Mẹo

Bạn có thể chia nhỏ hàng lưu kho cho sản phẩm của mình và chọn các giá thầu khác nhau cho kênh và kênh độc quyền. Ví dụ: bạn có thể chia nhỏ các nhóm sản phẩm của mình thành các sản phẩm có bán trên nhiều kênh (đa kênh) với giá thầu được chỉ định. Sau đó, bạn có thể chỉ định giá thầu riêng cho các sản phẩm chỉ có bán trong một kênh duy nhất. Tìm hiểu thêm về cách tổ chức chiến dịch của bạn theo các nhóm sản phẩm

Phân đoạn theo kênh và kênh độc quyền

Sau đây là cách phân đoạn báo cáo của bạn theo kênh hoặc kênh độc quyền:

 1. Trong Google Ads, hãy chọn chiến dịch mà bạn quan tâm.
 2. Từ chế độ xem chiến dịch hoặc chế độ xem nhóm quảng cáo, hãy nhấp vào Báo cáo được xác định trước (trước đây là Thứ nguyên).
 3. Từ menu Mua sắm , hãy chọn "Mua sắm - Kênh" hoặc "Mua sắm - Kênh độc quyền".

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tab Báo cáo để tạo một báo cáo tùy chỉnh. Tìm hiểu thêm về cách tạo báo cáo tùy chỉnh

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố