Propagovanie miestneho inventára pomocou nákupnej kampane

V nákupných kampaniach sa predvolene zobrazujú reklamy na výrobky, ktoré predávate na svojom webe. Ak v nákupnej kampani povolíte reklamy na miestny inventár, budete môcť propagovať produkty, ktoré predávate online, v miestnej predajni alebo prostredníctvom oboch kanálov.

V tomto článku sa dozviete, ako v nákupnej kampani povoliť reklamy na miestny inventár a monitorovať výkonnosť miestneho inventára.

Skôr než začnete

Ak chcete nastaviť kampaň na propagáciu miestneho inventára, budete musieť dokončiť implementáciu reklám na miestny inventár. Ak ste to ešte neurobili, začnite tým, že si prečítate ďalšie informácie o reklamách na miestny inventár.

Povolenie miestnych produktov v kampani v Nákupoch

 1. Kliknite na kartu Nastavenia na ľavej strane obrazovky.
 2. Vyberte kampaň, ktorú chcete upraviť. 
 3. Kliknite na šípku Ďalšie nastavenia a potom kliknite na pole Reklamy miestneho inventára.
 4. Začiarknutím políčka povoľte reklamy miestneho inventára.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zobrazenie miestneho inventára

Vaše produkty sa môžu zobraziť v reklamách na základe typu inventára, ktorý odošlete do Googlu, niekoľkými rôznymi spôsobmi. Môžete určiť, ktorý formát reklamy chcete pre vhodný inventár použiť v kampani v Nákupoch.

  Iba online inventár Viackanálový inventár Iba miestny inventár
Keď sa kupujúci nachádza v blízkosti vášho obchodu Reklama v Nákupoch Reklama miestneho inventára Reklama miestneho inventára
Keď sa kupujúci nenachádza v blízkosti vášho obchodu Reklama v Nákupoch Reklama v Nákupoch – 

 

Monitorovanie výkonnosti miestneho kanála

Ak propagujete produkty predávané v kamenných obchodoch pomocou informačného kanála miestnych produktov, môžete zobraziť prehľady výkonnosti miestneho nákupného kanála na úrovni kampane alebo reklamnej skupiny prostredníctvom segmentácie prehľadov podľa typu kliknutia, kanála alebo exkluzivity kanála.

Segmentácia podľa typu kliknutia

Pri segmentovaní prehľadu podľa typu kliknutia vám ukážeme údaje pre štyri rôzne typy kliknutí:

Názov typu kliknutia Čo to znamená
Nákupy – produkt – online Kliknutie na reklamu, v ktorej sa zobrazil online produkt
Nákupy – produkt – miestne Kliknutie na reklamu, v ktorej sa zobrazil miestny produkt
Nákupy – produkt – viackanálové miestne* Kliknutie na miestnu časť reklamy s dvoma odkazmi (jeden odkaz je na miestny produkt a druhý na online produkt)
Nákupy – produkt – viackanálové online* Kliknutie na online časť reklamy s dvoma odkazmi (jeden odkaz je na miestny produkt a druhý na online produkt)

* Tento typ kliknutia sa už nezobrazuje. Uvidíte ho však v historických prehľadoch.

 

Ako zobraziť údaje o výkonnosti:

 1. V službe Google Ads vyberte kampaň, ktorá vás zaujíma.
 2. V zobrazení kampane alebo reklamnej skupiny kliknite na ikonu segmentovania.
 3. V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Typ kliknutia.

Môžete si tiež stiahnuť prehľad, ktorý bude odrážať minimálne jednu možnosť segmentácie po ich pridaní do kampane. Postupujte takto:

 

 1. Kliknite na trojbodkovú ponuku 3 dot icon v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. Kliknite na tlačidlo Stiahnuť.
 3. Vyberte položku Ďalšie možnosti.
 4. V časti Segmenty napíšte názvy segmentov, ktoré vás zaujímajú. 
 5. Ak chcete do prehľadu zahrnúť názov a obdobie alebo riadky súhrnu, začiarknite príslušné políčka. 
 6. Kliknite na tlačidlo Stiahnuť. 

Môžete tiež použiť kartu Prehľady a vytvoriť si tak vlastný prehľad. Ďalšie informácie o tvorbe vlastných prehľadov

Filtre pre kanál a exkluzivita kanála


Teraz, keď ste v kampani v Nákupoch povolili miestne produkty, môžete buď nastaviť filtre, alebo rozdeliť inventár podľa kanála a exkluzivity kanála.

 • Kanál segmentuje produkty podľa toho, či sa predávajú online alebo v miestnom obchode.
 • Exkluzivita kanála segmentuje produkty podľa toho, či sú k dispozícii v jednom kanáli alebo v oboch.
 • Ak nastavíte filter inventára pre možnosť Kanál: miestne obchody a Exkluzivita kanála: jeden kanál, vaša kampaň bude zahŕňať produkty predávané výlučne v miestnych obchodoch (nie online).

Tip

Inventár produktov môžete rozdeliť a zvoliť odlišné cenové ponuky pre kanál a exkluzivitu kanála. Svoje skupiny produktov môžete napríklad rozdeliť na produkty, ktoré sú k dispozícii vo viacerých kanáloch (viackanálové) s priradenou cenovou ponukou. Produktom, ktoré sa zobrazujú iba v jednom kanáli, môžete potom priradiť samostatné cenové ponuky. Ďalšie informácie o usporiadaní kampane pomocou skupín produktov

Segmentácia podľa kanála a exkluzivity kanála

Takto môžete segmentovať prehľad podľa kanála alebo exkluzivity kanála:

 1. V službe Google Ads vyberte kampaň, ktorá vás zaujíma.
 2. V zobrazení kampane alebo reklamnej skupiny kliknite na možnosť Preddefinované prehľady (predtým Dimenzie).
 3. V ponuke Nákupy vyberte možnosť Nákupy – kanál alebo Nákupy – exkluzivita kanála.

Môžete tiež použiť kartu Prehľady a vytvoriť si tak vlastný prehľad. Ďalšie informácie o tvorbe vlastných prehľadov

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory