Bruk en Shopping-kampanje til å markedsføre lokal beholdning

Standardinnstillingen for Shopping-kampanjer er visning av annonser for produkter som selges gjennom nettstedet ditt. Hvis du slår på annonser for varer i butikk i Shopping-kampanjer, kan du markedsføre produkter du selger på nettet, varer du selger i butikk, eller i begge kanaler.

Denne artikkelen tar for seg hvordan du slår på annonser for varer i butikk for Shopping-kampanjer, og overvåker resultatene for den lokale beholdningen din.

Før du begynner

Før du kan konfigurere en kampanje for markedsføring av butikkvarene dine, må du implementere annonser for varer i butikk. Hvis du ikke har gjort dette ennå, kan du komme i gang ved å finne ut mer om annonser for varer i butikk.

 

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Slå på lokale produkter i en Shopping-kampanje

 1. Klikk på Innstillinger-fanen på venstre side av skjermen.
 2. Velg kampanjen du vil redigere. 
 3. Klikk på Flere innstillinger-pilen, og klikk deretter på «Annonser for varer i butikk».
 4. Merk av for å slå på annonser for varer i butikk.
 5. Klikk på Lagre.

Vis det lokale varelageret

Utformingen til produktannonsene dine er avhengig av hva slags varelager du sender inn til Google. Du kan spesifisere hvilket annonseformat du ønsker å bruke for varelageret som er kvalifisert for Shopping-kampanjene dine:

  Bare varelager på nettet Varelager i flere kanaler Bare lokalt varelager
Når kunden er i nærheten av butikkene dine Shopping-annonse Annonse for varer i butikk Annonse for varer i butikk
Når kunden ikke er i nærheten av butikkene dine Shopping-annonse Shopping-annonse – 

 

Overvåk resultatene for den lokale kanalen

Hvis du markedsfører produkter som selges i fysiske butikker, ved hjelp av en feed for lokale produkter, kan du se resultatrapporter på kampanje- eller annonsegruppenivå for den lokale Shopping-kanalen din ved å segmentere rapportene etter klikktype, kanal eller kanaleksklusivitet.

Segmentér etter klikktype

Når du segmenterer rapporten etter klikktype, får du se data for de fire klikktypene som er definert nedenfor:

Navn på klikktype Betydning
Shopping – produktannonser – på nettet Klikk på en annonse for et nettprodukt
Shopping – produktannonser – lokalt Klikk på en annonse for et lokalt produkt
Shopping – produktannonser – flere kanaler lokalt* Klikk på den lokale delen av en annonse med to linker – én til det lokale produktet og én til nettproduktet
Shopping – produktannonser – flere kanaler på nettet* Klikk på nettdelen av en annonse med to linker – én til det lokale produktet og én til nettproduktet

*Denne klikktypen vises ikke lenger. Du ser den imidlertid i historiske rapporteringsdata.

 

Slik får du tilgang til resultatdataene:

 1. I Google Ads velger du kampanjen du er interessert i.
 2. Klikk på Segmentering-ikonet fra enten kampanje- eller annonsegruppevisningen.
 3. Velg Klikktype fra rullegardinmenyen.

Du kan også laste ned en rapport som gjenspeiler ett eller flere alternativer for segmentering, etter at du har lagt dem til i kampanjen din. Slik gjør du det:

 

 1. Klikk på menyen med tre prikker 3 dot icon øverst til høyre på skjermen.
 2. Klikk på Last ned.
 3. Velg Flere alternativer.
 4. Skriv inn navnene på segmentene du er interessert i, under Segmenter
 5. Merk av i rutene for å inkludere radene «Titler og periode» og «Sammendrag». 
 6. Klikk på Last ned. 

Du kan også bruke Rapporter-fanen for å lage en egendefinert rapport. Finn ut mer om å opprette egendefinerte rapporter

Om filtre for kanaler og kanaleksklusivitet


Nå som du har aktivert lokale produkter i Shopping-kampanjen din, kan du angi filtre eller dele inn varelageret ditt etter kanal og kanaleksklusivitet.

 • Med «Kanal» segmenteres produktene etter tilgjengelighet på nettet og lokalt.
 • Med «Kanaleksklusivitet» segmenteres produktene etter tilgjengelighet i en av kanalene eller begge.
 • Hvis du for eksempel konfigurerer et beholdningsfilter med «Kanal»: «Lokale butikker» og «Kanaleksklusivitet»: «Én kanal», omfatter kampanjen bare produkter som selges i lokale butikker, mens produkter på nettet utelates.

Tips

Du kan dele opp produktlageret ditt og velge forskjellige bud for kanal og kanaleksklusivitet. Du kan for eksempel dele produktgruppene dine inn i produkter som er tilgjengelige i flere kanaler med et tildelt bud. Deretter kan du tildele separate bud for produkter som bare vises i én enkelt kanal. Finn ut mer om hvordan du organiserer kampanjer med produktgrupper

Segmentér etter kanal og kanaleksklusivitet

Slik segmenterer du rapporten etter kanal eller kanaleksklusivitet:

 1. I Google Ads velger du kampanjen du er interessert i.
 2. Klikk på Forhåndsdefinerte rapporter (tidligere kalt Dimensjoner) fra enten kampanje- eller annonsegruppevisningen.
 3. Velg enten «Shopping – Kanal» eller «Shopping – Kanaleksklusivitet» fra Shopping-menyen.

Du kan også bruke Rapporter-fanen for å lage en egendefinert rapport. Finn ut mer om å opprette egendefinerte rapporter

 

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt