Cách nâng cấp URL với chuyển hướng tên miền chéo

Tìm hiểu về URL cuối cùng và mẫu theo dõi

URL cuối cùng là gì?

URL cuối cùng là trang trong trang web mà mọi người sẽ truy cập sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. URL cuối cùng không cần phải giống như URL hiển thị, nhưng các miền (ví dụ: "example.com" trong "www.example.com") phải trùng khớp với nhau.

Với URL được nâng cấp (sử dụng các mẫu theo dõi), URL trang đích được tách ra khỏi phần theo dõi của URL. Vì vậy, bạn không phải đặt bất kỳ thông tin theo dõi nào trong URL cuối cùng của mình.

Mẫu theo dõi là gì?

Mẫu theo dõi là nơi mà bạn đặt thông tin theo dõi URL. Ví dụ: bạn có thể sử dụng mẫu theo dõi nếu muốn theo dõi các lượt nhấp trong một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo nhất định.

Mẫu theo dõi sử dụng tham số URL để tùy chỉnh URL theo dõi hoặc URL cuối cùng của bạn.

Thông tin theo dõi có dạng như thế nào?

Nếu bạn đã thiết lập tính năng chuyển hướng nhiều miền trong URL của mình, thì khi ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn, họ sẽ đi qua một trang web có miền khác trước hoặc sau khi đến trang đích của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các thông số (như “source=google” và “ad={creative}”) trong chúng. Các thông số đó ghi một số thông tin nhất định về quảng cáo vào trong URL khi ai đó nhấp vào quảng cáo này.

Với URL được nâng cấp, thông tin theo dõi này sẽ di chuyển từ URL đích sang một trường mới có tên là "Mẫu theo dõi".

Ví dụ

Giả sử URL trang đích của bạn là "http://www.examplebusiness.com/buy" .

Tuy nhiên, bạn muốn theo dõi lưu lượng truy cập đến URL trang đích từ chiến dịch A. Trong mẫu theo dõi, bạn có thể viết:

{lpurl}?source_campaign={_campaignA}

Tìm hiểu thêm về Tham số URL

Khách hàng sẽ nhìn thấy URL nào?

Khi bạn nhập thông tin vào mẫu theo dõi và bật tính năng theo dõi song song, nếu ai đó nhấp vào một quảng cáo, họ sẽ được đưa đến URL cuối cùng trong khi URL mẫu theo dõi được tải trong nền.

Khi bạn nhập thông tin vào mẫu theo dõi và tắt tính năng theo dõi song song, nếu ai đó nhấp vào một quảng cáo, họ sẽ được đưa đến URL mẫu theo dõi. URL đó có thể chuyển hướng đến máy chủ theo dõi trung gian trước khi chuyển hướng đến URL cuối cùng.

Khi bạn chưa nhập thông tin vào mẫu theo dõi, nếu ai đó nhấp vào một quảng cáo, họ sẽ được đưa đến URL cuối cùng.

URL mẫu theo dõi và tất cả các URL chuyển hướng đều phải là HTTPS thì mới hoạt động. Các hoạt động chuyển hướng cũng phải ở phía máy chủ. Mặc dù Google không có quyền kiểm soát các hoạt động chuyển hướng sau đó, nhưng Google Ads sẽ luôn sử dụng HTTPS cho lệnh gọi theo dõi đầu tiên nếu bạn chưa nhập thông tin vào mẫu theo dõi.

Bạn bắt buộc phải sử dụng tính năng theo dõi song song cho Chiến dịch tìm kiếm, Chiến dịch mua sắm, Chiến dịch hiển thị và Chiến dịch video. Bạn không bắt buộc phải sử dụng tính năng theo dõi song song cho Chiến dịch khách sạn.

Lưu ý: Hãy nhớ sử dụng Google Ads Editor 12.4 trở lên. Nếu bạn sử dụng phiên bản cũ hơn, một số URL trước đó và các thay đổi về tính năng theo dõi song song có thể sẽ bị xóa. Kiểm tra xem bạn đang sử dụng phiên bản Google Ads Editor nào.

Chuyển hướng giữa nhiều miền là gì?

Nếu bạn đã thiết lập tính năng chuyển hướng giữa nhiều miền, điều đó có nghĩa là khi người nào đó nhấp vào quảng cáo của bạn, họ sẽ đi qua một trang web có miền khác (ví dụ: "example.com" trong "www.example.com" ) trước hoặc sau khi đến trang đích của bạn.

Bạn có thể thiết lập chuyển hướng trong URL đích hoặc trang web của riêng bạn. Dưới đây là một số ví dụ. Chúng được coi là chuyển hướng "giữa nhiều miền" vì một người sẽ truy cập vào các miền khác nhau từ khi nhấp vào quảng cáo cho đến khi truy cập trang đích.

Ví dụ 1

URL hiển thị: example.com
URL trang đích: https://example-redirect.com?url=https://example.com/somepage

Điều sẽ xảy ra: Khi ai đó nhấp vào quảng cáo này, đầu tiên, người đó sẽ được chuyển đến https://example-redirect.com/ trước khi đến trang https://example.com/somepage.

Ví dụ 2

URL hiển thị: example.com
URL Trang đích: https://example-redirect.com/12345678

Điều sẽ xảy ra: Khi ai đó nhấp vào quảng cáo này, đầu tiên, người đó sẽ được chuyển đến https://example-redirect.com/12345678 trước khi đến trang https://example.com/somepage. Trang đích được lưu trữ trên https://example-redirect.com/12345678.

Ví dụ 3

URL hiển thị: example.co.uk
URL trang đích: https://example.com

Điều sẽ xảy ra: Khi người nào đó nhấp vào quảng cáo này, đầu tiên, người đó sẽ được chuyển đến https://example.com trước khi đến trang https://example.co.uk/somepage. Máy chủ trên example.com sẽ tự động chuyển hướng khách truy cập dựa trên quốc gia mà họ sống.

Ví dụ 4

URL hiển thị: example.com
URL trang đích: https://www.example.com/yourpage

Điều sẽ xảy ra: Khi ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn, đầu tiên, người đó sẽ được chuyển đến https://www.example.com/yourpage, sau đó được chuyển đến https://example-redirect.com trước khi đến trang https://www.example.com/yourtherpage. Mã trên trang web của bạn sẽ kích hoạt các chuyển hướng này.

Chính sách quảng cáo của chúng tôi nêu rõ rằng trang đích của một quảng cáo phải có tên miền giống như URL hiển thị. Với các URL được nâng cấp, chuyển hướng giữa nhiều tên miền không được phép ở trong trường "URL cuối cùng" và phải được thiết lập trong trường “Mẫu theo dõi”.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false