ทำความเข้าใจข้อมูลเครื่องมือวัด Conversion

หากติดตั้งเครื่องมือวัด Conversion ไว้ คุณจะสามารถเพิ่มคอลัมน์การรายงานที่มีประโยชน์ได้เพื่อดูว่าโฆษณานำไปสู่การกระทำที่มีคุณค่าของลูกค้าได้อย่างไร

โปรดอ่านคำอธิบายความหมายของเมตริกเหล่านี้และวิธีเพิ่มเมตริกลงในรายงาน

"Conversion" และคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

คอลัมน์ "Conversion" แสดงจำนวน Conversion ที่คุณได้รับในการกระทำที่ถือเป็น Conversion โดยระบบจะวัด Conversion ด้วยเครื่องมือวัด Conversion และอาจรวม Conversion โดยประมาณ ในกรณีที่คุณสังเกตไม่พบ Conversion ทั้งหมดที่เกิดขึ้น คุณใช้คอลัมน์นี้เพื่อดูความถี่ที่โฆษณาทำให้ลูกค้ากระทำสิ่งที่คุณกำหนดไว้ว่ามีคุณค่าต่อธุรกิจได้

คุณปรับแต่งวิธีติดตามข้อมูลในคอลัมน์ "Conversion" ได้ดังนี้

เคล็ดลับ: "Conversion" และการเสนอราคา

หากคุณกำลังเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอสำหรับ Conversion ผ่านกลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง ข้อมูลในคอลัมน์ Conversion จะใช้สำหรับกลยุทธ์การเสนอราคา

คอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากคอลัมน์ "Conversion" หลักแล้ว ยังมีคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องอีกหลายคอลัมน์ที่ใช้ข้อมูล "Conversion" ของคุณเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณ ได้แก่

 • ราคาต่อหนึ่ง Conversion ("ราคา/Conv.") แสดงให้เห็นว่าเฉลี่ยแล้ว Conversion แต่ละรายการมีค่าใช้จ่ายเท่าใด ซึ่งคำนวณโดยการหารค่าใช้จ่ายรวมของคุณด้วยตัวเลขในคอลัมน์ "Conversion" ระบบจะคำนวณเฉพาะการโต้ตอบที่มีสิทธิ์เท่านั้น (เช่น การคลิกโฆษณาหรือการดูโฆษณาวิดีโอ) ดังนั้นจึงไม่มีการรวมการคลิกที่ติดตามไม่ได้สำหรับ Conversion ไว้ในการคำนวณ
 • อัตรา Conversion ("อัตรา Conv.") แสดงให้เห็นว่าเฉลี่ยแล้ว การคลิกโฆษณาหรือการโต้ตอบกับโฆษณาแบบอื่นๆ นำไปสู่ Conversion บ่อยเพียงใด ซึ่งคำนวณโดยการหาร "Conversion" ด้วยจำนวนการโต้ตอบที่มีสิทธิ์ทั้งหมด (เช่น การคลิกโฆษณาหรือการดูโฆษณาวิดีโอ)
 • มูลค่า Conversion ทั้งหมด ("มูลค่า Conv. ทั้งหมด") คือผลรวมของมูลค่า Conversion สำหรับ "Conversion" คุณต้องใส่มูลค่าให้กับการกระทำที่ถือเป็น Conversion เมตริกนี้จึงจะมีประโยชน์
 • มูลค่า Conversion ต่อค่าใช้จ่าย ("มูลค่า Conv./ค่าใช้จ่าย") จะประมาณผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ ซึ่งคำนวณโดยการหารมูลค่า Conversion ทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายรวมของการโต้ตอบกับโฆษณาทั้งหมด
 • มูลค่า Conversion ต่อคลิก ("มูลค่า Conv./คลิก") คือมูลค่า Conversion ทั้งหมดหารด้วยจำนวนคลิกที่มีสิทธิ์
 • มูลค่าต่อ Conversion ("มูลค่า/Conv.") จะบอกคุณคร่าวๆ ว่าโดยเฉลี่ยแล้ว Conversion แต่ละรายการของคุณมีมูลค่าเท่าใด ซึ่งคำนวณโดยการหารมูลค่า Conversion ทั้งหมดด้วยตัวเลขในคอลัมน์ "Conversion" เมตริกนี้จะมีประโยชน์หาก Conversion แต่ละรายการของคุณมีมูลค่าต่างกัน
 • กฎมูลค่า Conversion ("มูลค่า Conv. ทั้งหมด") จะแสดงมูลค่ารวมของการกระทําที่ถือเป็น Conversion แต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกําหนดมูลค่าของการสมัครรับจดหมายข่าวเป็น 90 บาท และคุณได้รับการสมัคร 10 ครั้ง "มูลค่า Conv. ทั้งหมด" จะเท่ากับ 900 บาท หากต้องการตรวจสอบการรายงานกฎมูลค่า Conversion ที่เจาะจง คุณสามารถแบ่งกลุ่มรายงานได้

"Conversion ทั้งหมด" และ "Conversion จากหลายอุปกรณ์"

"Conversion ทั้งหมด" ("Conv. ทั้งหมด") แสดงข้อมูลการกระทำที่ถือเป็น Conversion ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการกระทำที่คุณเลือกที่จะไม่รวมไว้ใน "Conversion" นอกจากนี้ ยังรวมถึงแหล่งที่มาของ Conversion พิเศษอื่นๆ อีกด้วย

"Conversion ทั้งหมด" มีคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องชุดเดียวกันกับ "Conversion" แต่มีเมตริกที่คำนวณโดยอาศัยข้อมูลจากคอลัมน์ "Conversion ทั้งหมด" แทน "Conversion" คอลัมน์เหล่านี้ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

 • ราคาต่อ Conversion ทั้งหมด ("ราคา/Conv. ทั้งหมด")
 • อัตรา Conversion ทั้งหมด ("อัตรา Conv. ทั้งหมด")
 • มูลค่า Conversion ทั้งหมด ("มูลค่า Conv. ทั้งหมด")
 • มูลค่า Conversion ทั้งหมดต่อค่าใช้จ่าย ("มูลค่า Conv. ทั้งหมด/ค่าใช้จ่าย")
 • มูลค่า Conversion ทั้งหมดต่อคลิก ("มูลค่า Conv. ทั้งหมด/คลิก")
 • มูลค่าต่อ Conversion ทั้งหมด ("มูลค่า/Conv. ทั้งหมด")

​คอลัมน์ "Conversion จากหลายอุปกรณ์" ("Conv. จากหลายอุปกรณ์") จะรายงานจำนวนรวมของ Conversion จากหลายอุปกรณ์ในการกระทำที่ถือเป็น Conversion ทั้งหมดของคุณ Conversion จากหลายอุปกรณ์เริ่มต้นจากการคลิกโฆษณาในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง แล้วเกิด Conversion ในอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง (หรือในอุปกรณ์เดิมแต่ใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่น) เราใช้รูปแบบที่อิงตามข้อมูลที่รวบรวมแบบไม่ระบุตัวตนจากผู้ใช้ที่เคยลงชื่อเข้าใช้บริการของ Google เพื่อให้ได้รายงาน Conversion จากหลายอุปกรณ์ที่มีข้อมูลครบถ้วนยิ่งขึ้น รูปแบบเหล่านี้จะคาดการณ์ Conversion จากหลายอุปกรณ์ที่เราสังเกตโดยตรงไม่ได้ วิธีนี้ช่วยให้เรารายงานพฤติกรรมจากหลายอุปกรณ์ที่รวม Conversion ที่สังเกตและ Conversion โดยประมาณเข้าด้วยกันได้ โดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

ทศนิยมในข้อมูล Conversion

คุณอาจสังเกตเห็นว่าตัวเลขในคอลัมน์ "Conversion" "Conversion ทั้งหมด" และ "Conversion จากหลายอุปกรณ์" มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง เป็นเพราะว่ารูปแบบการระบุแหล่งที่มาบางรูปแบบจะให้เครดิตเป็นส่วนๆ สำหรับ Conversion แต่ละรายการแก่หลายๆ คลิก สัดส่วนเหล่านี้จะแสดงเป็นเลขทศนิยม เช่น 0.33 หรือ 0.50 ซึ่งคุณจะยังคงเห็นทศนิยม 2 ตำแหน่งในรายงานแม้ว่าไม่ได้ใช้รูปแบบการระบุแหล่งที่มาที่ให้เครดิตเป็นส่วนๆ ก็ตาม

เวลาที่เกิด Conversion

คอลัมน์ Conversion หลักที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นคำนวณตามเวลาที่คลิกไม่ใช่เวลาที่เกิด Conversion ตัวอย่างเช่น หากโฆษณาได้รับการคลิกในสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีการเข้าชมที่เกิด Conversion ในสัปดาห์นี้ จะมีการรายงานทั้งการคลิกและ Conversion ไปยังสัปดาห์ที่แล้วในคอลัมน์ Conversion หลัก ซึ่งจะช่วยให้คุณวัดเมตริก เช่น ราคาต่อหนึ่ง Conversion หรือผลตอบแทนจากค่าโฆษณาได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจะคำนวณตามเวลาที่คลิกเช่นกัน

คุณยังรายงานเกี่ยวกับ Conversion ตามเวลาที่เกิด Conversion ได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูข้อมูล Conversion ล่าสุดและเปรียบเทียบกับรายงานของบุคคลที่สาม คอลัมน์เวลาที่เกิด Conversion ประกอบด้วย

 • "Conversion (ตามเวลาที่เกิด Conv.)"
 • "มูลค่า Conv. (ตามเวลาที่เกิด Conv.)"
 • "มูลค่า/Conv. (ตามเวลาที่เกิด Conv.)"
 • "Conv. ทั้งหมด (ตามเวลาที่เกิด Conv.)"
 • "มูลค่า Conv. ทั้งหมด (ตามเวลาที่เกิด Conv.)"
 • "มูลค่า/Conv. ทั้งหมด (ตามเวลาที่เกิด Conv.)"

หมายเหตุ: ข้อมูลสำหรับคอลัมน์เหล่านี้จะพร้อมใช้งานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2019 Conversion การเข้าชมร้านค้าและ Conversion ยอดขายในร้านค้าไม่ได้รวมอยู่ในข้อมูลคอลัมน์ "ตามเวลา Conv."

เกี่ยวกับ Conversion การดูผ่าน

คอลัมน์ "Conversion การดูผ่าน" จะบอกข้อมูลเมื่อลูกค้าเห็นแต่ไม่ได้โต้ตอบกับโฆษณา แล้วทำ Conversion ในเว็บไซต์ภายหลัง ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลในคอลัมน์ Conversion อื่นๆ ที่บันทึกข้อมูลเมื่อลูกค้าโต้ตอบกับโฆษณาแล้วทำ Conversion ในเว็บไซต์

Conversion การดูผ่านมีประโยชน์ในการติดตามคุณค่าของแคมเปญโฆษณาวิดีโอหรือแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ เช่น สำหรับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ Conversion ประเภทนี้จะวัดจำนวน Conversion ที่ลูกค้าเห็นแต่ไม่ได้คลิกโฆษณาก่อนที่จะทำ Conversion ซึ่ง Conversion การดูผ่านจะพิจารณาจากการตั้งค่าการกระทำที่ถือเป็น Conversion เช่น วิธีนับ Conversion

สำหรับโฆษณาในเครือข่ายดิสเพลย์ การแสดงผลที่ได้แสดงครั้งสุดท้ายจะได้รับเครดิตของ Conversion การดูผ่านนั้น ด้วยเทคโนโลยีมุมมองแอ็กทีฟของ Google การแสดงผลโฆษณาแบบดิสเพลย์จะถือว่าเป็นการแสดงผลที่ได้แสดงก็ต่อเมื่อโฆษณานั้นๆ อย่างน้อย 50% แสดงบนหน้าจอเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วินาที

Conversion การดูผ่านจะยกเว้น Conversion จากผู้ที่เคยโต้ตอบกับโฆษณาอื่นๆ ด้วยโดยอัตโนมัติ Conversion การดูผ่านจะไม่รวมอยู่ในคอลัมน์ "Conversion" แต่จะอยู่ในคอลัมน์ "Conversion การดูผ่าน" และ "Conversion ทั้งหมด" เท่านั้น

Conversion การดูผ่านจากเบราว์เซอร์ที่ไม่อนุญาตคุกกี้ข้ามเว็บไซต์จะไม่ได้รับการรายงาน

Conversion การดูผ่านสำหรับโฆษณาวิดีโอ

สำหรับแคมเปญวิดีโอ Conversion การดูผ่านจะบอกข้อมูลการแสดงผลโฆษณาวิดีโอที่ทำให้เกิด Conversion ในเว็บไซต์ของคุณ การแสดงโฆษณาวิดีโอครั้งสุดท้ายจะได้รับเครดิตของ Conversion การดูผ่านนั้น

โปรดทราบว่าการแสดงผลแตกต่างจาก "การดู" โฆษณาวิดีโอ เพราะ "การดู" จะนับก็ต่อเมื่อผู้ดูดูวิดีโอเป็นเวลา 30 วินาที (หรือดูจนจบโฆษณาถ้าสั้นกว่า 30 วินาที) หรือคลิกส่วนใดๆ ของโฆษณา โดย "การดู" ที่นำไปสู่ Conversion จะนับรวมอยู่ในคอลัมน์ "Conversion"

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false