Razumevanje podatkov o sledenju konverzijam

Če imate sledenje konverzijam že nastavljeno, lahko poročilom dodate koristne stolpce in si ogledate, kako vaši oglasi vodijo do dragocenih dejanj strank.

V nadaljevanju je pojasnjeno, kaj te meritve pomenijo in kako jih dodate v svoja poročila.

»Konverzije« in povezani stolpci

V stolpcu »Konverzije« je prikazano število konverzij, ki ste jih prejeli za vsa dejanja konverzije. Konverzije se merijo s sledenjem konverzijam in lahko v primerih, ko ne morete opazovati vseh konverzij, do katerih je prišlo, vključujejo modelirane konverzije. Na podlagi tega stolpca lahko ugotovite, kako pogosto so vaši oglasi vodili stranke do dejanj, ki ste jih opredelili kot dragocena za svoje podjetje.

Sledenje podatkom v stolpcu »Konverzije« lahko prilagodite:

 • Nastavitev »Vključi v 'Konverzije'«: če sledite dejanju konverzije, vendar njegovih podatkov ne želite vključiti v stolpec, lahko počistite to nastavitev. Za večino dejanj konverzije so podatki privzeto vključeni, zato bodo v stolpcu »Konverzije« v večini primerov zajeta vsa vaša dejanja konverzij, razen če ste počistili polje za to nastavitev. Več o nastavitvi »Vključi v ›Konverzije‹«
 • Nastavitev »Model dodeljevanja«: za dejanja konverzije na spletnem mestu ali v storitvi Google Analytics lahko izberete, koliko zaslug se posameznemu kliku stranke pripiše za vsako konverzijo. Preberite več o modelih dodeljevanja.
 • Nastavitev za štetje konverzij: izberete lahko štetje vsake konverzije po interakciji ali samo ene konverzije po interakciji. Več o nastavitvah štetja konverzij

Namig: »Konverzije« in ponujanje

Če ponudbe optimizirate za konverzije s samodejnimi ali ročnimi strategijami ponudb, bodo podatki v stolpcu »Konverzije« uporabljeni za strategije ponudb.

Povezani stolpci

Poleg glavnega stolpca »Konverzije« so podatki iz stolpca »Konverzije« uporabljeni v več povezanih stolpcih, s katerimi boste dobili več informacij o naslednjem:

 • Cena na konverzijo (»Cena/konv.«) pove, koliko vas v povprečju stane posamezna konverzija. Izračuna se tako, da se skupna cena deli s številom v stolpcu »Konverzije«. Ta izračun velja samo za primerne interakcije (kot so kliki oglasov ali ogledi videooglasov), zato so kliki, za katere ni mogoče izvajati sledenja konverzijam, odstranjeni iz izračuna.
 • Stopnja konverzije (»Stopnja konv.«) vam pove, kako pogosto klik oglasa ali druga interakcija z oglasom v povprečju vodi do konverzije. Izračuna se tako, da se število konverzij iz stolpca »Konverzije« deli s skupnim številom primernih interakcij (npr. klikov oglasa ali ogledov videooglasa).
 • Skupna vrednost konverzij (»Skupna vrednost konv.«) je vsota vrednosti konverzij za vaše konverzije. Ta meritev je uporabna le, če ste vnesli vrednost za dejanja konverzij.
 • Vrednost konverzij na ceno (»Vrednost konv./cena«) je ocena vaše donosnosti naložbe. Izračuna se tako, da se skupna vrednost konverzij deli s skupno ceno vseh interakcij z oglasi.
 • Vrednost konverzij na klik (»Vrednost konv./klik«) je skupna vrednost konverzij, deljena s številom primernih klikov.
 • Vrednost na konverzijo (»Vrednost/konv.«) pove, koliko je v povprečju približno vredna posamezna konverzija. Izračuna se tako, da se skupna vrednost konverzij deli s številom v stolpcu »Konverzije«. Ta meritev je koristna, če ima vsaka konverzija različno vrednost.
 • Razdelek Pravila za vrednost konverzije (»Vrednost vseh konv.«) prikazuje skupno vrednost za vsako dejanje konverzije. Recimo, da ste vrednost za naročilo na glasilo nastavili na 3 evre in prejeli deset prijav. »Vrednost vseh konv.« je v tem primeru 30 evrov. Če želite pregledati določena poročila o pravilih za vrednosti konverzij, lahko segmentirate poročila.

»Vse konverzije« in »Konverzije med napravami«

V stolpcu »Vse konverzije« (»Vse konv.«) so prikazani podatki za vsa dejanja konverzije, vključno s tistimi, za katere ste se odločili, da jih ne vključite v stolpec »Konverzije«. Vključeni so tudi drugi posebni viri konverzij.

Stolpec »Vse konverzije« ima isti nabor povezanih stolpcev kot stolpec »Konverzije«, vendar so meritve izračunane na podlagi podatkov iz stolpca »Vse konverzije« in ne »Konverzije«. Ti stolpci vključujejo:

 • Cena na vse konverzije (»Cena/vse konv.«)
 • Stopnja vseh konverzij (»St. vseh konv.«)
 • Vrednost vseh konverzij (»Vrednost vseh konv.«)
 • Vrednost vseh konverzij na ceno (»Vrednost vseh konv./ceno«)
 • Vrednost vseh konverzij na klik (»Vrednost vseh. konv./klik«)
 • Vrednost na vse konverzije (»Vrednost/vse konv.«)

​V stolpcu »Konverzije med napravami« (»Konv. med napravami«) je prikazano skupno število konverzij med napravami za vsa dejanja konverzije. Konverzije med napravami se začnejo kot klik oglasa v eni napravi in končajo kot konverzija v drugi napravi (ali v drugem brskalniku v isti napravi). Za zagotavljanje celovitejšega poročila o konverzijah med napravami uporabljamo modele, ki temeljijo na združenih in anonimnih podatkih uporabnikov, ki so se že kdaj prijavili v Googlove storitve. Ti modeli napovedujejo konverzije med napravami, ki jih ni mogoče neposredno opazovati. Tako lahko zagotovimo poročanje o vedenju med napravami, ki združuje opazovane in modelirane konverzije, ne da bi pri tem ogrozili zasebnost uporabnikov.

Decimalna mesta v podatkih o konverzijah

Morda boste opazili, da imajo številke v stolpcih »Konverzije«, »Vse konverzije« in »Konverzije med napravami« dve decimalni mesti. To je zato, ker so nekateri modeli dodeljevanja vsaki konverziji v zaporedju več klikov dodelili vrednost, manjšo od ena. Te vrednosti bodo predstavljene kot decimalna števila, na primer 0,33 ali 0,50. Tudi če ne uporabljate modela dodeljevanja, ki pripiše vrednosti, manjše od ena, bosta v poročilih prikazani dve decimalni mesti.

Čas konverzije

Zgoraj omenjeni glavni stolpci konverzij so izračunani na podlagi časa klika in ne na podlagi časa konverzije. Primer: Če je uporabnik kliknil oglas prejšnji teden in je bila konverzija tega prometa izvedena ta teden, se v glavnih stolpcih konverzij tako za klik kot tudi za konverzijo poroča za zadnji teden. To vam omogoča, da natančno izmerite meritve, kot so cena na konverzijo ali donosnost naložbe v oglaševanje, ker se tudi naložba v oglaševanje izračuna na podlagi časa klika.

O konverzijah lahko poročate tudi na podlagi časa, ko je prišlo do konverzije. To je koristno, če si želite ogledati nedavne podatke o konverzijah in jih primerjati s poročanjem drugega ponudnika. Stolpci časa konverzije vključujejo naslednje:

 • »Konverzije (glede na čas konv.)«
 • »Vrednost konv. (glede na čas konv.)«
 • »Vrednost/konv. (glede na čas konv.)«
 • »Vse konv. (glede na čas konv.)«
 • »Vrednost vseh konv. (glede na čas konv.)«
 • »Vrednost/vse konv. (glede na čas konv.)«

Opomba: Podatki za te stolpce so na voljo za obdobje od marca 2019. Konverzije obiska trgovine in konverzije za prodajo v trgovini niso vključene v podatke stolpca »Glede na čas konv.«

O konverzijah po ogledu

Stolpec »Konverzije po ogledu« vam pove, kdaj so stranke videle vaš oglas, vendar niso bile v interakciji z njim, in nato pozneje izvedle konverzijo na vašem spletnem mestu. To se razlikuje od podatkov v drugih stolpcih za konverzije, v katerih se zabeleži, ko so stranke v interakciji z oglasom in nato izvedejo konverzijo na vašem spletnem mestu.

S konverzijami po ogledu si lahko pomagate pri sledenju vrednosti oglaševalskih akcij s prikaznimi oglasi ali videooglasi. Primer: v oglaševalskih akcijah za prikazno omrežje ta možnost meri konverzije, pri katerih so stranke videle, vendar ne tudi kliknile, oglas, preden so izvedle konverzijo. Pri konverzijah po ogledu se upoštevajo nastavitve vaših dejanj konverzije, kot je način štetja konverzij.

V primeru oglasov v prikaznem omrežju se konverzija po ogledu pripiše zadnjemu vidnemu prikazu. Googlova tehnologija »Dejavni prikaz« bo prikaz prikaznega oglasa štela kot vidnega, če je na zaslonu prikazanega najmanj 50 % oglasa za najmanj 1 sekundo.

Konverzije po ogledu samodejno izključijo konverzije uporabnikov, ki so bili v interakciji s katerim od vaših drugih oglasov. Konverzije po ogledu niso vključene v stolpec »Konverzije«, ampak samo v stolpca »Konverzije po ogledu« in »Vse konverzije«.

Konverzij po ogledu iz brskalnikov, ki ne omogočajo piškotkov med spletnimi mesti, ni mogoče prikazati v poročilih.

Dejavni prikaz in konverzije po ogledu

Dejavni prikaz trenutno ne preverja prikazov oglasov v Gmailu, ki so prikazani na vrhu kartic »Družabno« in »Promocije« v Gmailovem računu. Konverzije po ogledu bodo včasih dodeljene prikazu oglasa v Gmailu, tudi če se vidljivost teh ne preverja.

Konverzije po ogledu za videooglase

V primeru oglaševalskih akcij z videoposnetki konverzije po ogledu sporočajo, kdaj prikaz vašega videooglasa vodi v konverzijo na vašem spletnem mestu. Konverzija po ogledu se pripiše zadnjemu prikazu videooglasa.

Upoštevajte: »Prikaz« se razlikuje od »ogleda« videooglasa. Ogled se šteje, ko si uporabnik ogleda 30 sekund videoposnetka (oziroma celotnega, če je krajši od 30 sekund) ali klikne del oglasa. Ogled, ki vodi v konverzijo, se zabeleži v stolpcu »Konverzije«.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave

Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
73067
false