Reklāmguvumu uzskaites datu skaidrojums

Ja esat iestatījis reklāmguvumu uzskaiti, varat pievienot noderīgas pārskatu slejas, lai uzzinātu, kā jūsu reklāmas nodrošina vērtīgas klientu darbības.

Tālāk paskaidrosim, ko šie rādītāji nozīmē un kā tos pievienot jūsu pārskatiem.

Sleja “Reklāmguvumi” un saistītās slejas

Slejā “Reklāmguvumi” tiek rādīts saņemto reklāmguvumu skaits visām jūsu reklāmguvumu darbībām. Reklāmguvumu novērtēšanai tiek izmantota reklāmguvumu uzskaite, un reklāmguvumu skaitā var tikt ietverti arī modelētie reklāmguvumi, kas ir noderīgi gadījumos, kad nav iespējams novērot visus nodrošinātos reklāmguvumus. Šo sleju varat izmantot, lai uzzinātu, cik bieži jūsu reklāmas ir pamudinājušas klientus veikt darbības, kas definētas kā vērtīgas jūsu uzņēmumam.

Varat pielāgot, kā slejā “Reklāmguvumi” tiek uzskaitīti dati.

 • Iestatījums “Iekļaut slejā “Reklāmguvumi””: varat noņemt atzīmi no šī iestatījuma, ja kādas uzskaitē ietvertas reklāmguvuma darbības datus nevēlaties iekļaut minētajā slejā. Lielākajai daļai reklāmguvumu darbību pēc noklusējuma ir iestatīta datu iekļaušana slejā “Reklāmguvumi”, tāpēc tajā parasti tiks ietvertas visas jūsu reklāmguvumu darbības, ja vien nebūs noņemta atzīme no šī iestatījuma. Uzziniet vairāk par iestatījumu Iekļaut slejā “Reklāmguvumi”.
 • Iestatījums “Attiecinājuma modelis”: vietnes un Google Analytics reklāmguvumu darbībām varat izvēlēties, cik liela reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta katram klikšķim. Uzziniet vairāk par attiecinājuma modeļiem.
 • Reklāmguvumu uzskaites iestatījums: varat uzskaitīt katru reklāmguvumu vai tikai vienu reklāmguvumu, kas tiek nodrošināts pēc mijiedarbības. Uzziniet vairāk par reklāmguvumu uzskaites iestatījumiem.

Padoms: sleja “Reklāmguvumi” un cenu noteikšana

Ja reklāmguvumu cenu optimizēšanai izmantojat automātiskās vai manuālās cenu noteikšanas stratēģijas, šīm cenu noteikšanas stratēģijām tiek izmantoti slejā “Reklāmguvumi” iekļautie dati.

Saistītās slejas

Papildus galvenajai slejai “Reklāmguvumi” ir vairākas ar to saistītās slejas, kurās tiek izmantoti jūsu metrikas “Reklāmguvumi” dati, kas nodrošina plašāku informāciju.

 • Maksa par reklāmguvumu (“Maksa/reklāmguv.”) norāda katra jūsu reklāmguvuma vidējo maksu. Tā tiek aprēķināta, kopējo maksu izdalot ar skaitli no slejas “Reklāmguvumi”. Šis aprēķins attiecas tikai uz piemērotajiem mijiedarbības gadījumiem (tādiem kā reklāmu klikšķi vai videoreklāmu skatījumi), tāpēc klikšķi, kurus nevar uzskaitīt kā reklāmguvumus, aprēķinā netiek ietverti.
 • Reklāmguvumu līmenis (“Reklāmguv. līm.”) norāda, cik bieži reklāmas klikšķis vai mijiedarbība ar reklāmu vidēji nodrošina reklāmguvumu. Tas tiek aprēķināts, izdalot skaitli slejā “Reklāmguvumi” ar kopējo piemēroto mijiedarbības gadījumu (piemēram, klikšķu uz reklāmām vai videoreklāmu skatījumu) skaitu.
 • Kopējā reklāmguvumu vērtība (“Kopējā reklāmguv. vērtība”) ir slejā “Reklāmguvumi” norādīto reklāmguvumu vērtību summa. Lai šis rādītājs būtu noderīgs, jums ir jāievada reklāmguvumu darbību vērtība.
 • Reklāmguvuma vērtība attiecībā pret maksu (“Reklāmguv. vērtība/maksa”) aprēķina jūsu ieguldījumu atdevi. Tā tiek aprēķināta, dalot kopējo reklāmguvumu vērtību ar visu reklāmu mijiedarbības gadījumu kopējo maksu.
 • Reklāmguvuma vērtība par klikšķi (“Reklāmguv. vērtība/klikšķis”) ir kopējā reklāmguvumu vērtība, kas dalīta ar piemēroto klikšķu skaitu.
 • Reklāmguvuma vērtība (“Vērtība/reklāmguv.”) norāda katra jūsu reklāmguvuma aptuveno vidējo vērtību. Tā tiek aprēķināta, dalot kopējo reklāmguvumu vērtību ar skaitli slejā “Reklāmguvumi”. Šis rādītājs ir noderīgs, ja katram reklāmguvumam ir norādīta atšķirīga vērtība.

“Visi reklāmguvumi” un “Vairāku ierīču reklāmguvumi”

Visi reklāmguvumi” (“Visi reklāmguv.”) norāda visu reklāmguvumu darbību datus, tostarp arī to darbību datus, kuras netiek iekļautas slejā “Reklāmguvumi”. Šis rādītājs ietver arī citus īpašus reklāmguvumu avotus.

Slejai “Visi reklāmguvumi” ir tāds pats saistīto sleju klāsts kā slejai “Reklāmguvumi”, tomēr tās rādītāju aprēķinu pamatā ir sleja “Visi reklāmguvumi”, nevis “Reklāmguvumi”. Šajās slejās ir ietverts tālāk norādītais.

 • Maksa par visiem reklāmguvumiem (“Maksa/visi reklāmguv.”)
 • Visu reklāmguvumu līmenis (“Visu reklāmguv. līm.”)
 • Visu reklāmguvumu vērtība (“Visu reklāmguv. vērtība”)
 • Visu reklāmguvumu vērtība attiecībā pret maksu (“Visu reklāmguv. vērtība/maksa”)
 • Visu reklāmguvumu vērtība par klikšķi (“Visu reklāmguv. vērtība/klikšķis”)
 • Vērtība attiecībā pret visiem reklāmguvumiem (“Vērtība/visi reklāmguv.”)

“Vairāku ierīču reklāmguvumi” (“Vairāku ierīču reklāmguv.”) norāda vairāku ierīču reklāmguvumu kopskaitu no visām jūsu reklāmguvumu darbībām. Vairāku ierīču reklāmguvuma nodrošināšana sākas kā klikšķis uz reklāmas vienā ierīcē un beidzas kā reklāmguvums citā ierīcē (vai citā tīmekļa pārlūkprogrammā tajā pašā ierīcē). Lai piedāvātu pilnīgāku pārskatu par vairāku ierīču reklāmguvumiem, mēs izmantojam modeļus, kuru pamatā ir apkopoti un anonīmi dati no lietotājiem, kuri iepriekšēji pierakstījušies Google pakalpojumos. Šie modeļi prognozē vairāku ierīču reklāmguvumus, ko nevaram novērot tieši. Tādējādi varam sniegt pārskatus par rīcību vairākās ierīcēs, un šajos pārskatos ir apkopoti novērotie un modelētie reklāmguvumi, nepārkāpjot lietotāju konfidencialitāti.

Decimālskaitļi reklāmguvumu datos

Iespējams, pamanījāt, ka skaitļiem slejās “Reklāmguvumi”, “Visi reklāmguvumi” un “Vairāku ierīču reklāmguvumi” aiz komata ir divi cipari. Tas ir nepieciešams tāpēc, ka daži attiecinājuma modeļi piešķir katra reklāmguvuma vērtības daļas vairākiem klikšķiem. Šīs daļas tiek attēlotas kā decimāldaļas, piemēram, 0,33 vai 0,50. Pat tad, ja neizmantojat attiecinājuma modeli, kas piešķir vērtības daļas, jūsu pārskatos joprojām tiks rādīti skaitļi ar diviem cipariem pēc komata.

Laiks, kad tika nodrošināts reklāmguvums

Iepriekš minētā primārā reklāmguvumu sleja tiek aprēķināta, pamatojoties uz klikšķa laiku, nevis reklāmguvuma nodrošināšanas laiku. Piemēram, ja lietotājs uz jūsu reklāmas noklikšķināja pagājušajā nedēļā, bet datplūsma par reklāmguvumu tika pārvērsta šonedēļ, tad gan klikšķis, gan reklāmguvums tiek parādīts pagājušās nedēļas primārajā reklāmguvumu slejā. Tādējādi varat precīzi mērīt tādus rādītājus kā maksa par reklāmguvumu vai reklamēšanas tēriņu atdeve, jo reklamēšanas tēriņu atdeve arī tiek aprēķināta, pamatojoties uz klikšķa laiku.

Varat veikt arī reklāmguvumu uzskaiti, balstoties uz reklāmguvuma laiku. Šī informācija ir noderīga, lai redzētu jaunākos reklāmguvumu datus un salīdzinātu tos ar trešās puses pārskatiem. Reklāmguvuma nodrošināšanas laika slejās var tikt ietverts tālāk norādītais.

 • Reklāmguvumi (pēc reklāmguv. laika)
 • Reklāmguv. vērtība (pēc reklāmguv. laika)
 • Vērtība/reklāmguv. (pēc reklāmguv. laika)
 • Visi reklāmguv. (pēc reklāmguv. laika)
 • Visu reklāmguv. vērtība (pēc reklāmguv. laika)
 • Vērtība/visi reklāmguv. (pēc reklāmguv. laika)

Piezīme. Dati šīm slejām ir pieejami no 2019. gada marta. Veikala apmeklējumu reklāmguvumi un ar pārdošanu veikalā saistītie reklāmguvumi netiek iekļauti slejas “pēc reklāmguv. laika” datos.

Par seansa reklāmguvumiem

Slejā “Seansa reklāmguvumi” tiek parādīts to gadījumu skaits, kad klients ir redzējis jūsu reklāmu un nav ar to mijiedarbojies, bet vēlāk jūsu vietnē ir nodrošinājis reklāmguvumu. Šie dati atšķiras no datiem citās jūsu reklāmguvumu slejās, kurās tiek reģistrēta informācija par gadījumiem, kad klients mijiedarbojas ar reklāmu un pēc tam jūsu vietnē nodrošina reklāmguvumu.

Seansa reklāmguvumi ir noderīgs veids, kā uzskaitīt reklāmas tīkla reklāmu vai videoreklāmu kampaņu vērtību. Piemēram, reklāmas tīkla kampaņām tie novērtē reklāmguvumus, ko nodrošina klienti, kuri reklāmu ir redzējuši, bet uz tās nav noklikšķinājuši. Izmantojot seansa reklāmguvumus, tiek ņemti vērā jūsu reklāmguvumu darbību iestatījumi, piemēram, reklāmguvumu uzskaites veids.

Reklāmas tīkla reklāmām seansa reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta pēdējam skatāmajam seansam. Izmantojot Google aktīvā skata tehnoloģiju, reklāmas tīkla reklāmas seanss tiek uzskatīts par skatāmu tad, ja ekrānā vismaz vienu sekundi ir redzami 50% reklāmas.

Seansa reklāmguvumi automātiski izslēdz to lietotāju nodrošinātos reklāmguvumus, kuri mijiedarbojušies vēl ar kādu citu jūsu reklāmu. Seansa reklāmguvumi netiek iekļauti slejā “Reklāmguvumi”; tie ir norādīti tikai slejās “Seansa reklāmguvumi” un “Visi reklāmguvumi”.

Seansa reklāmguvumus nevar reģistrēt no pārlūkprogrammām, kurās nav atļauti vairāku vietņu sīkfaili.

Aktīvais skats un seansa reklāmguvumi

Aktīvajā skatā pašlaik netiek verificēti to Gmail reklāmu seansi, kuras tiek rādītas jūsu Gmail konta cilnēs “Sociālās darbības” un “Reklāmas”. Dažkārt seansa reklāmguvumi tiks attiecināti uz Gmail reklāmas seansu, kaut arī Gmail reklāmas netiek verificētas kā skatāmas.

Videoreklāmu seansa reklāmguvumi

Video kampaņu gadījumā seansa reklāmguvums informē jūs, kad kāds videoreklāmas seanss nodrošina jūsu vietnē reklāmguvumu. Seansa reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta pēdējam videoreklāmas seansam.

Ņemiet vērā: seanss atšķiras no videoreklāmas “skatījuma”. “Skatījums” tiek skaitīts, ja kāds lietotājs skatās reklāmu 30 sekundes (vai noskatās visu reklāmu, ja tā ir īsāka par 30 sekundēm) vai noklikšķina uz reklāmas daļas. “Skatījums”, kas nodrošina reklāmguvumu, tiek uzskaitīts slejā “Reklāmguvumi”.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.