הסבר על הנתונים שמתקבלים במעקב ההמרות

אם הגדרתם מעקב המרות, תוכלו להוסיף לדיווח עמודות שיראו אם המודעות שלכם משכנעות לקוחות לבצע פעולות שחשובות לעסק.

בהמשך נסביר מה המשמעות של המדדים האלה ואיך אפשר להוסיף אותם לדוחות שלכם.

"המרות" ועמודות קשורות

העמודה "המרות" מייצגת את מספר ההמרות שהתקבלו בכל פעולות ההמרה שהגדרתם. המרות נמדדות בעזרת מעקב המרות ועשויות לכלול המרות לפי מודל במקרים שבהם לא ניתן למדוד את כל ההמרות שהתרחשו. העמודה מאפשרת לראות באיזו תדירות המודעות הובילו לקוחות לבצע פעולות שהגדרתם כבעלות ערך לעסק.

תוכלו להגדיר כיצד יתבצע מעקב אחרי הנתונים הכלולים בעמודה "המרות":

 • ההגדרה "הכללה בעמודה 'המרות'": אם אתם עוקבים אחר פעולת המרה מסוימת אך לא מעוניינים לכלול את הנתונים שלה בעמודה, תוכלו לבטל את סימון ההגדרה הזו. כברירת מחדל, הנתונים של רוב פעולות ההמרה ייכללו בעמודה, כך שברוב המקרים כל פעולות ההמרה יופיעו בעמודה "המרות", אלא אם ביטלתם את סימון ההגדרה. מידע נוסף על "הכללה בעמודה 'המרות'"
 • ההגדרה "מודל שיוך (Attribution)": כשמדובר בפעולות המרה באתרים ובפעולות המרה שמתועדות ב-Google Analytics, יש לכם אפשרות לבחור כמה קרדיט לשייך לכל קליק של הלקוח בכל המרה. מידע נוסף על מודלים של שיוך
 • ההגדרה 'ספירת המרות': תוכלו לבחור אם לספור את כל ההמרות שמתרחשות לאחר אינטראקציה, או רק אחת מהן. מידע נוסף על הגדרות של 'ספירת המרות'.

טיפ: "המרות" והגשת הצעות מחיר

אם אתם משתמשים בשיטות הצעת מחיר אוטומטיות או ידניות כדי לבצע אופטימיזציה של הצעות המחיר לפי ההמרות, הנתונים שבעמודה 'המרות' ישמשו להגדרה של שיטות הצעת המחיר.

עמודות קשורות

פרט לעמודה הראשית "המרות", יש מספר עמודות קשורות, שבהן תמצאו מידע נוסף המתבסס על נתוני ה'המרות' שלכם.

 • עלות להמרה (“עלות / המרה”) היא העמודה שבה לומדים כמה עלתה כל המרה, בממוצע. העלות מחושבת על ידי חילוק של העלות הכוללת במספר שבעמודה "המרות". המערכת יכולה לבצע את החישוב הזה רק לגבי אינטראקציות כשירות (כגון קליקים על מודעות או צפיות במודעות וידאו), ולכן קליקים שלא ניתן לעקוב אחריהם כדי לראות אם הניבו המרות לא נכללים בחישוב.
 • שיעור המרה היא העמודה שמציגה את התדירות הממוצעת שבה קליק או אינטראקציה אחרת עם מודעה מובילים להמרה. כדי לחשב את הערך הזה, המספר בעמודה "המרות" מחולק במספר הכולל של האינטראקציות הכשירות (כמו קליקים על מודעות או צפיות במודעות וידאו).
 • ערך המרות כולל הוא הסכום של ערכי ההמרות שנספרו בעמודה "המרות". כדי שהמדד הזה יהיה שימושי, צריך להזין ערך לכל פעולת המרה.
 • ערך ההמרות לעלות ("ערך המרה / עלות") הוא אומדן של ההחזר שתקבלו על ההשקעה. הוא מחושב על ידי חילוק ערך ההמרות הכולל בעלות הכוללת של כל האינטראקציות עם המודעות שלכם.
 • ערך המרה לקליק ("ערך המרה / קליק") הוא הערך הכולל של ההמרות חלקי מספר הקליקים הכשירים.
 • ערך להמרה ("ערך / המרה") מייצג את הערך הממוצע (בקירוב) של כל אחת מההמרות שלכם. כדי לחשב אותו, הערך הכולל של ההמרות מחולק במספר ההמרות שמופיע בעמודה "המרות". מדד זה מועיל אם לכל אחת מההמרות שלכם יש ערך אחר.

העמודות "כל ההמרות" ו"המרות במכשיר אחר"

בעמודה כל ההמרות מוצגים הנתונים של כל פעולות ההמרה, כולל אלה שבחרתם לא לכלול בעמודה "המרות". נכללים בה גם מקורות אחרים של המרות מיוחדות.

לעמודה "כל ההמרות" נלווית אותה קבוצה של עמודות קשורות שראינו לצד העמודה "המרות", אבל הערכים שבהן מחושבים על סמך הנתונים בעמודה "כל ההמרות" במקום על סמך הנתונים בעמודה "המרות". אלה חלק מהעמודות הרלוונטיות:

 • העלות של כל ההמרות ("עלות / כל ההמרות")
 • שיעור כל ההמרות
 • ערך כל ההמרות
 • ערך כל ההמרות ביחס לעלות ("ערך כל ההמרות / עלות")
 • ערך כל ההמרות לקליק ("ערך כל ההמרות / קליק")
 • ערך לכל ההמרות ("ערך / כל ההמרות")

בעמודה "המרות חוצות-מכשירים" מדווח המספר הכולל של המרות חוצות-מכשירים בכל פעולות ההמרה שלכם. המרות חוצות-מכשירים מתחילות כקליק על מודעה במכשיר אחד, ומסתיימות כהמרה במכשיר אחר (או בדפדפן אינטרנט אחר באותו המכשיר). כדי לספק דוח מקיף יותר של המרות חוצות-מכשירים, אנחנו משתמשים במודלים שמבוססים על נתונים מצטברים ואנונימיים ממשתמשים שנכנסו קודם לכן לשירותי Google. המודלים האלו מאפשרים לחזות המרות חוצות-מכשירים שאי אפשר לצפות בהן בצורה ישירה. כך אנחנו יכולים לדווח על ההתנהגות של משתמשים בכל המכשירים ולשלב בדיווח גם המרות שתועדו במערכת וגם המרות לפי מודל, בלי לפגוע בפרטיות של המשתמשים.

שברים עשרוניים בנתוני המרות

ייתכן ששמתם לב כי המספרים בעמודות "המרות", "כל ההמרות" ו"המרות חוצות-מכשירים" כוללים שני מקומות עשרוניים. הסיבה לכך היא שחלק מהמודלים לשיוך משייכים לקליקים רבים קרדיט חלקי בכל המרה. הערכים החלקיים הללו מיוצגים בשברים עשרוניים כגון 0.33 או 0.50. גם אם אתם לא משתמשים במודל המייחס ערך חלקי על המרות, עדיין יוצגו לכם בדוחות מספרים עם 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

מועד ההמרה

עמודות ההמרה הראשיות שצוינו למעלה מחושבות על סמך מועד הקליק, ולא מועד ההמרה. לדוגמה, אם קליק על מודעה התרחש בשבוע שעבר והשלמת ההמרה של התנועה הזו התרחשה השבוע, בעמודות ההמרה הראשיות גם הקליק וגם ההמרה ייוחסו לשבוע שעבר. כך אתם יכולים למדוד במדויק מדדים כמו עלות להמרה או החזר על הוצאות פרסום, מפני שגם הוצאות פרסום מחושבות על סמך מועד הקליק.

אפשר לדווח על המרות גם לפי מועד ההמרה. האפשרות הזו עוזרת לכם לראות נתוני המרות מהתקופה האחרונה ולהשוות אותם לדוחות שאתם מקבלים מצד שלישי. עמודות מועד ההמרה כוללות את:

 • "המרות (לפי מועד ההמרה)"
 • "ערך ההמרות (לפי מועד ההמרה)"
 • "ערך / המרה (לפי מועד ההמרה)"
 • "כל ההמרות (לפי מועד ההמרה)"
 • "ערך כל ההמרות (לפי מועד ההמרה)"
 • "ערך / כל ההמרות (לפי מועד ההמרה)"

הערה: הנתונים המדווחים בעמודות האלה זמינים החל ממרץ 2019. המרות לביקור בחנות פיזית והמרות מסוג מכירות בחנות אינן מצוינות בנתוני העמודה "לפי מועד ההמרה".

מידע על המרות בעקבות צפייה

בעמודה "המרות בעקבות צפייה" נספרים המקרים שבהם לקוחות ראו את המודעה שלכם, אבל לא הייתה להם אינטראקציה איתה ורק מאוחר יותר הם השלימו המרה באתר. הנתון הזה שונה מהנתונים בעמודות האחרות שיש בהן נתוני המרות. בכל העמודות האחרות מתועדים מקרים שבהם הייתה ללקוחות אינטראקציה עם המודעה ואז השלימו המרה באתר.

הנתון "המרות בעקבות צפייה" יכול לעזור לכם להבין איזה ערך מניבים הקמפיינים שלכם לרשת המדיה והקמפיינים של מודעות וידאו. לדוגמה, בקמפיינים לרשת המדיה, במסגרת ההגדרה הזו נמדדות ההמרות שבהן לקוח ראה מודעה, אבל לא לחץ עליה, ולאחר מכן השלים ההמרה. בחישוב של המרות בעקבות צפייה, המערכת מתייחסת להגדרות של פעולות ההמרה, כמו שיטת הספירה של ההמרות.

כשמדובר במודעות לרשת המדיה, ההופעה האחרונה שניתנת לצפייה תקבל קרדיט על ההמרות בעקבות הצפייה. בטכנולוגיית Active View של Google, חשיפה של מודעה לרשת המדיה נחשבת כניתנת לצפייה כשלפחות 50% משטח המודעה מוצג במסך למשך שנייה אחת לפחות.

כשהמערכת מתעדת המרות בעקבות צפייה, היא מחריגה באופן אוטומטי מהספירה המרות שהשלימו אנשים שהייתה להם אינטראקציה גם עם מודעות אחרות שלכם. המרות בעקבות צפייה לא נכללות בעמודה "המרות", רק בעמודה "המרות בעקבות צפייה" ובעמודה "כל ההמרות".

כשמתרחשות המרות בעקבות צפייה בדפדפנים שלא מאפשרים שמירה של קובצי cookie מאתרים אחרים, לא ניתן לדווח עליהן.

Active View והמרות בעקבות צפיות

בשלב זה Active View לא מאמת חשיפות של מודעות Gmail, שמוצגות בחלק העליון של הכרטיסיות 'רשתות חברתיות' ו'קידומי מכירות' בחשבון Gmail. לפעמים המרות לאחר צפייה ייוחסו להופעה של מודעה ב-Gmail, למרות שמודעות ב-Gmail לא מאומתות כניתנות לצפייה.

המרות לאחר צפייה למודעות וידאו

כשמדובר בקמפיינים בווידאו, מתועדים בעמודה "המרות בעקבות צפייה" המקרים שבהם חשיפה של מודעת וידאו מובילה להמרה באתר שלכם. ההופעה האחרונה של מודעת וידאו תקבל קרדיט עבור ההמרה לאחר צפייה.

חשוב לזכור שהופעה היא נתון שונה מ"צפייה" במודעת וידאו. צפייה נרשמת כשמישהו צופה ב-30 שניות מהמודעה (או במודעה כולה, אם אורכה קצר מ-30 שניות) או לוחץ על חלק כלשהו במודעה. צפייה שמובילה להמרה נספרת בעמודה 'המרות'.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה