Konversioseurantadatan tulkitseminen

Jos olet ottanut konversioseurannan käyttöön, voit lisätä raportteihisi hyödyllisiä raportointisarakkeita. Niiden avulla voit seurata, miten mainoksesi saavat asiakkaat tekemään yrityksesi kannalta arvokkaita asioita.

Alla kerrotaan, mitä mittarit tarkoittavat ja miten voit lisätä sarakkeita raportteihisi.

Konversiot ja niihin liittyvät sarakkeet

Konversiot-sarakkeesta näet saamiesi konversioiden määrän useiden eri konversiotapahtumien osalta. Konversioita mitataan konversioseurannan avulla, ja ne voivat sisältää mallinnettuja konversioita sellaisissa tapauksissa, joissa kaikkia toteutuneita konversioita ei voida havaita. Sarakkeen tietojen avulla voit myös selvittää, miten usein mainoksesi saivat asiakkaat tekemään asioita, jotka olet määrittänyt yrityksesi kannalta arvokkaiksi.

Voit muokata sitä, miten Konversiot-sarakkeessa olevia tietoja seurataan:

 • Sisällytä Konversiot-sarakkeeseen ‑asetus: Jos seuraat konversiotapahtumaa, mutta et halua sisällyttää sen tietoja sarakkeeseen, voit poistaa tämän asetuksen valinnan. Useimpien konversiotapahtumien yhteydessä tiedot sisällytetään sarakkeeseen oletuksena. Näin ollen kaikki konversiotapahtumat näkyvät Konversiot-sarakkeessa, ellei valintaa ole poistettu asetuksen valintaruudusta. Lue lisää konversioihin sisällyttämisestä.
 • Attribuutiomalli-asetus: Verkkosivusto- ja Google Analytics ‑konversiotapahtumien osalta voit valita, kuinka paljon kunkin asiakkaan klikkauksen ansioksi luetaan kustakin konversiosta. Lisätietoja attribuutiomalleista
 • Konversioiden laskenta-asetus: Voit laskea kaikki toiminnan jälkeen syntyvät konversiot tai vain yhden toiminnan jälkeen syntyvän konversion. Lisätietoja konversioiden laskenta-asetuksista

Vinkki: Konversiot ja hintatarjoukset

Jos olet optimoinut hintatarjouksesi konversioita varten automaattisten tai manuaalisten hintatarjousstrategioiden avulla, hintatarjousstrategiat käyttävät Konversiot-sarakkeen tietoja.

Konversioihin liittyvät sarakkeet

Konversiot-sarakkeen lisäksi konversiotietojasi käytetään myös useissa muissa konversioihin liittyvissä sarakkeissa, joista saat lisätietoja konversioistasi.

 • Hinta per konversio ‑sarakkeesta näet, kuinka paljon konversio maksaa keskimäärin. Tämä lasketaan jakamalla konversioiden kokonaishinta Konversiot-sarakkeessa näkyvällä luvulla. Laskelmassa otetaan huomioon vain kelvollinen toiminta (kuten mainoksen klikkaukset tai videomainoksen katselukerrat), eli laskelmasta poistetaan klikkaukset, joiden osalta konversioita ei voida seurata.
 • Konversioprosentti (Konv.pros.) ‑sarake kertoo, miten usein mainoksen klikkaus tai muu mainoksen aikaansaama toiminta keskimäärin johtaa konversioon. Tämä lasketaan jakamalla Konversiot-sarakkeen arvo kelvollisen toiminnan (kuten klikkausten tai Videomainoksen katselukertojen) kokonaismäärällä.
 • Konversioarvo yhteensä on kaikkien Konversiot-kohdassa näkyvien yksittäisten konversioarvojen summa. Tästä mittarista on hyötyä vain, jos olet määrittänyt arvon konversiotapahtumillesi.
 • Konversioarvo/hinta (Konv.arvo/hinta) on arvio sijoittamasi pääoman tuottoprosentista. Se lasketaan jakamalla konversioiden yhteisarvo kaikkien mainosvuorovaikutusten kokonaishinnalla.
 • Konversioarvo/klikkaus (Konv.arvo/klikkaus) lasketaan jakamalla konversioiden yhteisarvo kelvollisten klikkausten määrällä.
 • Arvo/konversio (Arvo/konv.) kertoo, minkä arvoinen kukin konversiosi on keskimäärin. Se lasketaan jakamalla konversioiden yhteisarvo Konversiot-sarakkeen arvolla. Tämä mittari on hyödyllinen, jos kaikilla konversioillasi on eri arvo.
 • Konversioarvosäännöt ("Kaikkien konv. arvo") ilmaisee kaikkien konversiotapahtumien yhteenlasketun arvon. Esimerkki: Olet määrittänyt uutiskirjetilauksen arvoksi 3 € ja saanut kymmenen tilausta. Kaikkien konv. arvo ‑sarakkeen arvo on tällöin 30 €. Jos haluat tutkia tiettyjen konversioarvosääntöjen raportointia, voit segmentoida raporttejasi.

Kaikki konversiot ja konversiot eri laitteella

Kaikki konversiot ‑sarakkeesta näet kaikkien konversiotapahtumien datan, myös niiden, joita et ole sisällyttänyt Konversiot-sarakkeeseen. Sarake sisältää myös muut erityiset konversiolähteet.

Kaikki konversiot ‑sarakkeeseen liittyvät sarakkeet ovat samat kuin Konversiot-sarakkeella, mutta mittarit perustuvat Konversiot-sarakkeen sijasta Kaikki konversiot ‑sarakkeen dataan. Näihin sarakkeisiin kuuluvat:

 • Hinta / kaikki konversiot (Hinta / kaikki konv.)
 • Kaikkien konv. konversioprosentti (Kaikkien konv.pros.)
 • Kaikkien konversioiden arvo (Kaikkien konv. arvo)
 • Kaikkien konversioiden arvo / hinta (Kaikkien konv. arvo / hinta)
 • Kaikkien konversioiden arvo / klikkaus (Kaikkien konv. arvo / klikkaus)
 • Arvo / kaikki konversiot (Arvo / kaikki konv.).

Konversiot eri laitteella (Konv. eri laitteella) ‑sarakkeesta näet kaikkien konversiotapahtumien eri laitteilla toteutuneiden konversioiden kokonaismäärän. Tällaiset konversiot syntyvät, kun käyttäjä klikkaa ensin mainosta toisella laitteella ja konvertoituu sitten toisella (tai samalla laitteella mutta eri selaimella). Jotta voimme tarjota kattavan raportin eri laitteilla syntyneistä konversioista, käytämme malleja, jotka perustuvat Google-palveluihin aiemmin kirjautuneiden käyttäjien anonyymiin koontidataan. Näillä malleilla ennustetaan sellaisia eri laitteilla syntyneitä konversioita, joita ei voi havaita suoraan. Näin konversiot eri laitteella voidaan koota käyttäjien tietosuojaa vaarantamatta raporteiksi, joissa havaitut ja mallinnetut konversiot yhdistyvät.

Konversiodatan sisältämät desimaaliluvut

Saatat huomata, että Konversiot-, Kaikki konversiot- ja Konversiot eri laitteella ‑sarakkeiden luvut näytetään kahden desimaalin tarkkuudella. Tämä johtuu siitä, että jotkin attribuutiomallit laskevat samasta konversiosta konversio-osuuksia useille eri klikkauksille. Nämä osuudet esitetään desimaalilukuina, kuten 0,33 tai 0,50. Vaikka et käyttäisi attribuutiomallia, joka laskee konversio-osuuksia, luvut näytetään raporteissa kahden desimaalin tarkkuudella.

Konversioaika

Edellä mainitut ensisijaiset konversiosarakkeet perustuvat konversioajan sijasta klikkausaikaan. Jos käyttäjä on esimerkiksi klikannut mainostasi viime viikolla ja konvertoitunut tällä viikolla, sekä klikkaus että konversio raportoidaan ensisijaisissa konversiosarakkeissa viime viikolla tapahtuneeksi. Tämän ansiosta voit mitata tarkasti esimerkiksi sellaisia mittareita kuin "hinta per konversio" ja "mainostuotto", koska myös mainoksiin käytetty summa lasketaan klikkausajan perusteella.

Voit käyttää konversioiden raportoinnissa myös konversioaikaa. Tästä on hyötyä, kun haluat katsoa tuoretta konversiodataa ja verrata dataa kolmannen osapuolen raportointiin. Nämä sarakkeet perustuvat konversioaikaan:

 • Konversiot (konv.ajan mukaan)
 • Konv.arvo (konv.ajan mukaan)
 • Arvo/konv. (konv.ajan mukaan)
 • Kaikki konv. (konv.ajan mukaan)
 • Kaikkien konv. arvo (konv.ajan mukaan)
 • Arvo / kaikki konv. (konv.ajan mukaan).

Huom. Näiden sarakkeiden data on saatavilla maaliskuusta 2019 lähtien. Käynti kaupassa ‑konversioita ja ostot kaupasta ‑konversioita ei sisällytetä konv.ajan mukaan ‑sarakkeiden dataan.

Tietoja view-through-konversioista

View‑through‑konversiot‑sarakkeesta näet ne kerrat, joina käyttäjät ovat nähneet mainoksesi mutta eivät ole reagoineet siihen ja ovat konvertoituneet myöhemmin sivustollasi. Tämä data poikkeaa muiden konversiosarakkeiden datasta, joka kertoo, että asiakkaat ovat klikanneet mainostasi ja konvertoituneet sen jälkeen sivustollasi.

View-through-konversioseurannan avulla voit helposti seurata Display- tai videomainoskampanjoidesi arvoa. Se mittaa esimerkiksi Display-verkoston kampanjoiden konversiot, joissa asiakas on nähnyt mainoksen ennen konversion syntymistä muttei ole klikannut mainosta. View-through-konversiot ottavat huomioon konversiotapahtumien asetukset, kuten sen, miten konversiot lasketaan.

Display-verkoston mainosten view‑through‑konversio lasketaan viimeisen näkyvän impression ansioksi. Googlen Aktiivisen näkymän tekniikka laskee Display-mainoksen impression olevan näkyvissä, kun vähintään 50 prosenttia mainoksesta näkyy näytöllä vähintään sekunnin ajan.

View-through-konversioista suljetaan automaattisesti pois sellaisten käyttäjien konversiot, jotka ovat klikanneet myös jotakin toista mainostasi. View-through-konversiot eivät sisälly Konversiot-sarakkeeseen vaan pelkästään View-through-konversiot‑ ja Kaikki konversiot ‑sarakkeisiin.

View-through-konversioita ei voida raportoida selaimista, jotka eivät salli sivustojen välisiä evästeitä.

Aktiivinen näkymä ja view‑through‑konversiot

Aktiivinen näkymä ei tällä hetkellä vahvista Gmail-mainosten näyttökertoja, jotka näkyvät Gmail-tilisi Sosiaaliset verkostot‑ ja Tarjoukset-välilehtien yläreunassa. Joskus view-through-konversiot kirjataan Gmail-mainoksen näyttökerralle, vaikka Gmail-mainoksia ei vahvisteta näkyviksi impressioiksi.

Videomainosten view-through-konversiot

Videokampanjoiden view-through-konversiot ilmaisevat, milloin videomainoksen impressio johtaa konversioon sivustollasi. View-through-konversio lasketaan videomainoksen viimeisen impression ansioksi.

Hyvä muistaa: Impressio eli näyttökerta on eri asia kuin videomainoksen katselukerta. Katselukerta lasketaan, kun katsoja katsoo videomainostasi 30 sekuntia (tai koko mainoksen, jos sen kokonaiskesto on alle 30 sekuntia) tai klikkaa jotakin mainoksen kohtaa. Konversioon johtanut katselukerta lisätään Konversiot-sarakkeeseen.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
73067
false