Måling av resultater for mål-ROAS

Hvis du verdsetter konverteringer ulikt og ønsker å oppnå en bestemt målavkastning på annonsekostnader (ROAS), kan du bruke en «Mål-ROAS»-budstrategi. Det kan være lurt å finjustere strategien din over tid, slik at den blir så effektiv som mulig. I denne artikkelen finner du noen tips til hvordan du kan måle resultatene for en mål-ROAS og se hva du trenger å forbedre.

Før du begynner

Hvis du ikke har konfigurert noen «mål-ROAS»-budstrategi ennå, kan du først lese Om mål-ROAS-budgivning.

Mål resultater

Vi anbefaler at du venter i noen uker før du vurderer resultatene, for å ta høyde for konverteringsforsinkelser og gi budstrategien nok tid til å fullt ut optimaliseres for konverteringer. Du kan se resultatene ved å legge til kolonnene «Konv.verdi/kostnad» og «Total konverteringsverdi» i statistikktabellen og evaluere disse beregningene.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt