Измерване на ефективността на целевата възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)

Когато стойността на реализациите Ви е различна и искате да достигнете целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), можете да осъществите целите си с помощта на стратегия за офериране с целева ROAS. С течение на времето може да поискате да прецизирате стратегията си, за да работи възможно най-ефективно. Тази статия съдържа няколко съвета за измерване на ефективността на целевата възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), за да можете да установите области за подобрение.

Преди да започнете

Ако все още не сте настроили стратегия за офериране за целева ROAS, най-напред прочетете Всичко за оферирането за целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS).

Измерване на ефективността

Преди да оценявате ефективността, препоръчваме Ви да изчакате няколко седмици, за да се отчете забавянето на реализациите и да може стратегията за офериране напълно да се оптимизира за реализации. За да видите ефективността си, добавете графите „Стойност/цена на реал.“ и „Обща стойност на реализациите“ към таблицата си със статистически данни и направете оценка на тези показатели.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си