Finn ut hvor lang tid det tar før kundene dine konverterer

Når du har konfigurert konverteringssporing, er det viktig at du forstår hvor lang tid det tar før kunder som ser og klikker på annonsen din, fullfører konverteringen, og hvordan dette påvirker dataene du ser i kontoen din. Noen ganger skjer konverteringen raskt, innen en dag etter at klikket fant sted. Konverteringer kan imidlertid bli rapportert opptil 90 dager etter at klikket fant sted, avhengig av hvilket konverteringsvindu du har valgt.

Tiden mellom visning og konvertering påvirker hvilke verdier du ser i kontoen din. Her er noen eksempler der en slik konverteringsforsinkelse kan påvirke det du ser:

  • Sammenligning av resultater: Hvis du sammenligner nylige resultater med tidligere resultater, kan det hende de nyeste resultatene dine ser svakere ut, fordi noen av dem som klikket på annonsen din, ikke har konvertert ennå. Ettersom du mangler de konverteringene som kommer senere, men forbruket ditt rapporteres fullt ut, kan det virke som om du har færre konverteringer, høyere kostnad per konvertering og så videre.
  • Manglende anslag i Budsimulatoren: Hvis kundene bruker lang tid på å konvertere, vises det kanskje ikke konverteringsanslag i Budsimulatoren. Finn ut mer om Budsimulatoren

Anslag for konverteringer og konverteringsverdier: hva de er, og hvor du ser dem

Med konverteringsanslag kan du finne ut hvor mange konverteringer som du anslås å oppnå med annonsene dine, basert på historiske data og resultater i den valgte tidsperioden. Hvis du har gitt konverteringene verdier, får du i anslagene for konverteringsverdier et bilde av konverteringsverdien du kan få med den aktuelle budstrategien.

Disse verdiene og anslagene for konverteringsverdier og antallet konverteringer beregnes og vises i budstrategirapporten og kampanjetabellene.

Nedenfor ser du noen scenarioer det kan være greit å ha i bakhodet.

  • Konverteringsforsinkelse: Hvis den valgte tidsperioden omfatter en konverteringsforsinkelse der ikke alle konverteringer er rapportert, gjenspeiler anslaget hvor mange flere konverteringer eller hvor mye høyere eller lavere konverteringsverdi du kan få.
  • Konverteringsjustering: Av og til kan du bruke konverteringsjusteringer. Det kan for eksempel være lurt å ta høyde for returer og justere antallet konverteringer i tråd med dette. Hvis den valgte perioden påvirkes av konverteringsforsinkelsen og du tidligere har brukt konverteringsjusteringer, kan anslaget indikere færre konverteringer eller en lavere konverteringsverdi.
  • Kombinasjon av forsinkelser og justeringer: Anslaget for konverteringsverdien og antallet konverteringer samsvarer ikke alltid med beskrivelsen i scenarioet ovenfor. Hvis du for eksempel har mange returer, men de aktuelle varene er billige (lave verdier), kan vi anslå at du får færre konverteringer. Anslaget for konverteringsverdien kan likevel være høyere hvis konverteringer med høye verdier (dyre varer) ble rapportert forsinket i den samme tidsperioden.

Du kan se en rapport med loggen over konverteringsforsinkelser i kontoen din ved å følge veiledningen nedenfor.

Veiledning

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.
  1. I Google Ads-kontoen din klikker du på Kampanjer, Annonsegrupper eller Søk etter søkeord på menyen til venstre.
  2. Kontrollér at datoperioden for rapporten din tok slutt for minst 30 dager siden (eller lenger hvis du har et lengre konverteringsvindu), for å sikre at rapporten har fullstendige konverteringsdata. Du kan endre datoperioden med datovelgeren øverst til høyre på siden.
  3. Klikk på segmentikonet Segment, og velg så Konverteringer > Dager til konvertering. Med dette blir konverteringskolonnene i rapporten din inndelt i 19 rader.

Tips

Hvis du bruker smart budgivning, kan du i tillegg se konverteringsforsinkelsen i budstrategirapportene hvis det er sannsynlig at det kommer flere konverteringer i den valgte datoperioden. Når du leser disse rapportene, kan du holde markøren over beregningene for konverteringer og konverteringsverdier («Konverteringer», «Kostn./konv.» og «Konv.frekv.») for å se forsinkelsens gjennomsnittlige varighet. Du kan også se hvor mange konverteringer vi anslår at ikke er innrapportert ennå, på bakgrunn av den aktuelle forsinkelsen. I resultatdiagrammet merker vi datoperioden vi anslår at det fortsatt kan bli rapportert konverteringer for.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny