Prepojenie viacerých účtov Google Ads s účtom Google Analytics

Ak spravujete viacero účtov Google Ads, máte viacero rôznych možností na prepojenie týchto účtov s účtom Google Analytics. Ak používate účet správcu Google Ads (MKC) na prácu s viacerými účtami svojej firmy alebo svojich klientov, môžete ho prepojiť s účtom Google Analytics, aby vlastníctva Analytics týchto účtov boli synchronizované so službou Google Ads. Môžete tiež prepojiť viacero účtov Google Ads v rámci účtu Analytics alebo jednoducho prepojiť jednotlivé účty prostredníctvom ktoréhokoľvek z produktov. Rozdiely medzi týmito možnosťami si ukážeme nižšie.

Možnosť č. 1: Prepojenie účtu Analytics s účtom správcu Google Ads (MKC)

Výhody

 • Prepojenie všetkých účtov Google Ads vo vašej správe s účtom Analytics v jednom kroku.
 • Make changes to conversion actions and remarketing lists in the manager account.
 • Zjednodušenie správy cieľov, transakcií, remarketingových zoznamov a štatistík interakcií s webovými stránkami importovaných z účtu Analytics a údajov o nákladoch exportovaných z účtov Google Ads naprieč viacerými účtami Google Ads prostredníctvom spravovania v jednom účte správcu.
 • Automatické prepojenie účtu s vlastníctvami Analytics pri jeho pridaní do účtu správcu.

Kedy prepojiť účet Analytics s účtom správcu Google Ads (MKC)

 • Máte jedno alebo viaceré vlastníctva Analytics, ktoré chcete prepojiť s viacerými účtami Google Ads, ktoré sú všetky spravované účtom správcu Google Ads.
 • Často vytvárate nové účty Google Ads, ktoré chcete mať automaticky prepojené s rovnakými vlastníctvami ako ostatné účty Google Ads.
 • Chcete používať sledovanie konverzií naprieč účtami, remarketing naprieč účtami alebo prehľady pripisovania naprieč účtami v službe Google Ads.

Pokyny na prepojenie účtu Analytics s účtom správcu Google Ads (MKC)

Pokyny nájdete v tomto článku.

Viacnásobné prepojenie s účtom Analytics

Ak účet Google Ads je prepojený s účtom Analytics priamo aj prostredníctvom jedného alebo viacerých účtov správcu, v účte Google Ads sa budú zobrazovať zobrazenia služby Analytics z priameho prepojenia aj zo správcovského prepojenia.

Po prepojení spravovaného účtu prostredníctvom účtu správcu vám odporúčame odstrániť všetky priame prepojenia na službu Analytics okrem nasledujúcich prípadov:

 • Spravovaný účet vlastní remarketingový zoznam služby Analytics: ak ste odstránili jeho prepojenie na službu Analytics, remarketingový zoznam sa zavrel.
 • Spravovaný účet nepoužíva sledovanie konverzií naprieč účtami: ak chcete pokračovať v importe cieľov a transakcií služby Analytics do individuálneho účtu, neodstraňujte jeho prepojenie so službou Analytics.
 • Účet Analytics importuje zobrazenia v Obsahovej sieti a zobrazenia služby YouTube zo služby Google Ads do viackanálových zúžení: ak odstránite priame prepojenie účtu Google Ads so službou Analytics, zobrazenia v Obsahovej sieti nebudú k dispozícii vo viackanálových zúženiach služby Analytics. Táto funkcia aktuálne nie je podporovaná pre prepojenie prostredníctvom účtu správcu.

Options for individual accounts

When you link Analytics to an AdWords manager account, you can still do the following at the individual account level:

 • zmena zobrazenia služby Analytics, z ktorého sa majú importovať štatistiky webových stránok;
 • Import goals and transactions directly after linking the individual account to Analytics (if not using cross-account conversion tracking in AdWords)

Možnosť č. 2: Prepojenie viacerých účtov Google Ads prostredníctvom účtu Analytics

Môžete sa rozhodnúť pre nastavenie prepojení služby Google Ads cez službu Analytics a prepojiť tak viacero účtov naraz.

Prínos

 • Prepojenie skupiny účtov Google Ads vo vašej správe s účtom Analytics v jednom kroku.

Kedy prepojiť viacero účtov prostredníctvom účtu Analytics

 • Nechcete, aby všetky vaše účty Google Ads spravované účtom správcu Google Ads (MKC) boli prepojené s jedným vlastníctvom Analytics.
 • Nechcete, aby nové účty Google Ads v správe účtu správcu boli automaticky prepojené s rovnakým vlastníctvom Analytics.
 • Nechcete používať sledovanie konverzií naprieč účtami, remarketing naprieč účtami ani pripisovanie naprieč účtami (konverzné cesty vyhľadávania).

Pokyny na prepojenie účtov Google Ads prostredníctvom účtu Analytics

Pozrite si tieto pokyny na prepojenie účtov Google Ads prostredníctvom účtu Analytics.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
73067
false
false