Prepojenie viacerých účtov Google Ads s účtom Google Analytics

Služba Google Analytics 4 (GA4) nahradila službu Universal Analytics (UA) Od 1. júla 2023 prestali vlastníctva v štandardnej službe Universal Analytics spracúvať údaje. (Vlastníctva v službe Universal Analytics 360 s aktuálnou objednávkou získajú jednorazové predĺženie spracúvania, ktoré sa skončí 1. júla 2024.) Je nevyhnutné, aby ste svoje vlastníctvo v službe Universal Analytics migrovali do služby Google Analytics 4. Ako prejsť na Google Analytics 4

Ak spravujete viacero účtov Google Ads, máte viacero rôznych možností na pripojenie týchto účtov k službe Google Analytics.

1. možnosť: pripojenie služby Analytics k účtu správcu Google Ads (MKC)

Výhody

 • Pripojenie všetkých účtov Google Ads vo vašej správe k službe Analytics v jednom kroku.
 • Úprava kľúčových udalostí a remarketingových zoznamov v účte správcu.
 • Zjednodušenie správy cieľov, transakcií, remarketingových zoznamov a štatistík interakcií s webom importovaných zo služby Analytics a údajov o nákladoch exportovaných zo služby Google Ads naprieč viacerými účtami Google Ads prostredníctvom správy v jednom účte správcu.
 • Automatické prepojenie účtu s vlastníctvami v službe Analytics pri jeho pridaní do účtu správcu.

Kedy pripojiť Analytics k účtu správcu Google Ads (MKC)

 • Máte aspoň jedno vlastníctvo v službe Analytics, ktoré chcete prepojiť s viacerými účtami Google Ads, ktoré sú všetky spravované účtom správcu Google Ads.
 • Často vytvárate nové účty Google Ads, ktoré chcete mať automaticky prepojené s rovnakými vlastníctvami v službe Analytics ako ostatné účty Google Ads.
 • Chcete používať sledovanie konverzií naprieč účtami, remarketing naprieč účtami alebo reporty atribúcie naprieč účtami v službe Google Ads.

Ako prepojiť účet Google Analytics s účtom správcu Google Ads

Viacnásobné prepojenie so službou Analytics

Ak je účet Google Ads pripojený k službe Analytics priamo aj prostredníctvom aspoň jedného účtu správcu, v účte Google Ads uvidíte zobrazenia zo služby Analytics z priameho prepojenia aj zo správcovského prepojenia.

Po prepojení spravovaného účtu prostredníctvom účtu správcu vám odporúčame odstrániť všetky priame prepojenia so službou Analytics okrem nasledujúcich prípadov:

 • Spravovaný účet vlastní remarketingový zoznam služby Analytics: ak ste odstránili jeho prepojenie so službou Analytics, remarketingový zoznam sa zavrel.
 • Spravovaný účet nepoužíva sledovanie konverzií naprieč účtami: ak chcete pokračovať v importe cieľov a transakcií zo služby Analytics do individuálneho účtu, neodstraňujte jeho prepojenie so službou Analytics.
 • Účet Analytics importuje zobrazenia v Obsahovej sieti a zhliadnutia na YouTube zo služby Google Ads do viackanálových lievikov: ak odstránite priame prepojenie účtu Google Ads so službou Analytics, zobrazenia v Obsahovej sieti nebudú k dispozícii vo viackanálových lievikoch služby Analytics. Táto funkcia aktuálne nie je podporovaná pre prepojenie prostredníctvom účtu správcu.

Možnosti pre individuálne účty

Keď pripojíte službu Analytics k účtu správcu Google Ads, na úrovni individuálnych účtov môžete naďalej vykonávať nasledujúce akcie:

 • meniť zobrazenie služby Analytics, z ktorého sa majú importovať štatistiky webu;
 • priamo importovať ciele a transakcie po pripojení individuálneho účtu k službe Analytics (ak nepoužívate sledovanie konverzií naprieč účtami v službe Google Ads).

2. možnosť: prepojenie viacerých účtov Google Ads prostredníctvom služby Analytics

Môžete sa rozhodnúť pre nastavenie prepojení účtov Google Ads prostredníctvom služby Analytics a prepojiť tak viacero účtov naraz.

Výhoda

 • Prepojenie skupiny účtov Google Ads vo vašej správe s účtom Analytics v jednom kroku.

Kedy prepojiť viacero účtov prostredníctvom služby Analytics

 • Nechcete, aby všetky vaše účty Google Ads spravované účtom správcu Google Ads (MKC) boli prepojené s jedným vlastníctvom v službe Analytics.
 • Nechcete, aby nové účty Google Ads v správe účtu správcu boli automaticky prepojené s rovnakým vlastníctvom v službe Analytics.
 • Nechcete používať sledovanie konverzií naprieč účtami, remarketing naprieč účtami ani atribúciu naprieč účtami (Konverzné cesty vyhľadávania).

Zistite, ako prepojiť alebo rozpojiť účty Google Ads a Analytics.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka